Počet nositeľov kontaktných šošoviek sa z roka na rok zvyšuje a nosenie kontaktných šošoviek je za podmienky dodržiavania určitých pravidiel bezpečné a nosiť ich môže takmer ktokoľvek. Stále lepšie materiály z ktorých sú kontaktné šošovky vyrábané umožňujú ich nosenie aj ľuďom, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi o ich nosení ani nesnívali.

Kontaktné šošovky pomáhajú tam, kde klasické dioptrické okuliare nie je možné použiť. Pacienti s veľmi vysokými dioptriami môžu vykonávať činnosti, ktoré v minulosti nemohli. Chcete zmeniť farbu vašich očí? Dnes to už nie je žiaden problém. Aj napriek tomuto všetkému predsalen existujú dôvody, kedy nosenie kontaktných šošoviek nie je vhodné a bezpečné. Kedy si môžete nosením kontaktných šošoviek viac ublížiť ako pomôcť.

Dôvody, ktoré hovoria pre aplikáciu kontaktných šošoviek

Optické

Korekcia refrakčných porúch (krátkozrakosti, ďalekozrakosti, anizometropie, afakie, astigmatizmu), pri keratokonuse sa korekčný účinok spája s účinkom terapeutickým, stenopeické kontaktné šošovky nielen videnie zlepšujú, ale aj zabraňujú oslneniu a používajú sa teda u aniridie, širokej zornici, u veľkého kolobomu dúhovky, u pokročilých atrofií duhovky a pri albinizme

Diagnostické

Špeciálne tvrdé kontaktné šošovky, ktoré slúžia ako pomôcka pri oftalmologických vyšetreniach, napr. elektoretinografia, elektrookulografia, gonioskopia, lokalizácia cudzieho telieska, vitrektomia, ultrazvukové vyšetrenie

Terapeutické

Kontaktná šošovka v tomto prípade napomáha liečebnému procesu, napr. pri niektorých očných prejavoch syndrómu suchého oka, kontaktná šošovka ako bandáž po očnej operácii, ako nosič liekov. Špeciálne kontaktné šošovky je tiež možné použiť k liečeniu patologických stavov pri laserovej ablácii. Okluzné kontaktné šošovky pri liečbe tupozrakosti – je menej nápadná ako okluzor

Kozmetické

Ku krytiu jaziev, leukomov rohovky a predovšetkým ako módny doplnok

Preventívne

K zamedzeniu tvorby spojivkových zrastov, pri popáleniach a poleptaniach, pri celkových anestéziách k zabráneniu vzniku rohovkových poškodení

Dôvody, ktoré sú kontraindikáciou aplikácie kontaktných šošoviek

  1. Použitie kontaktných šošoviek je bezúčelné tam, kde sa jedná o patologický stav na oku trvale znižujúci videnie, napr. zmena priehľadnosti rohovky, šošovky alebo sklovca, tam, kde je zmena na sietnici alebo v priebehu zrakovej dráhy.
  2. Každá kontaktná šošovka vyvíja určitý tlak na oko – stupeň vnímavosti je u každého jedinca iný. Existujú aj taký pacienti, ktorých aj po aplikácii maximálne mäkkej a tenkej kontaktnej šošovky začnú oči páliť, rezať, pocit je spojený s nadmernou slzivosťou a kŕčom viečok.
  3. Ďalšia problematická aplikácia môže nastať pri poruche tvorby sĺz a zloženia slzného filmu, pri vaskularizácii rohoviek presahujúcich limbus o viac ako 1mm – odporúča sa nosenie kontaktných šošoviek prerušiť alebo obmedziť.
  4. Kontraindikáciou je tiež nepriechodnosť slzovodných ciest a dekompenzovaný glaukom.
  5. Absolútnou kontraindikáciou sú akútne aj chronické bakteriálne, vírusové alebo plesňové infekcie oka a niektoré dystrofie rohovky.