Zrak je náš najdôležitejší zmysel, vďaka ktorému vnímame až 80% informácií z okolitého prostredia. Oko, ako samotný orgán zraku predstavuje veľmi zložitý systém, ktorého jednotlivé časti musia pracovať v dokonalej súhre. V prípade, že dôjde čo i len k minimálnemu patologickému poškodeniu týchto jednotlivých zložiek oka, môže to mať za následok zhoršenie ostrosti videnia alebo dokonca stratu zraku.

najcastejsie ochorenia oka

Ochorenia očí môžu vznikať viacerými spôsobmi. Môžu byť vrodené alebo získané. Pri mnohých hrá významnú úlohu genetická predispozícia. S niektorými ochoreniami očí sa človek narodí a ďalšie vznikajú počas života. Príčinami okrem genetiky sú, vek, prostredie, životospráva, úrazy, cukrovka, dlhodobé užívanie liekov, následok iného ochorenia a množstvo ďalších. Ochorenia oka môžu byť spôsobené tiež vírusmi, baktériami alebo plesňami. Taktiež to môže byť následok iného ochorenia. Časté sú aj vekom podmienené ochorenia, vrodené postihnutia, úrazy oka a rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia.

Postihnuté môžu byť takmer všetky časti oka, od rohovky, spojivky, dúhovky, šošovky, sklovca, sietnice až po očné viečka. Ochorenie akejkoľvek časti oka môže viesť ku značným komplikáciám s očami a videním a preto akékoľvek zhoršenie zraku je dobré nepodceňovať a čo najskôr riešiť.

Najčastejšími príznakmi možného ochorenia očí sú bolesti očí a často krát súčasne aj bolesti hlavy, únava, zhoršenie zrakovej ostrosti, vysychanie. V prípade spozorovania týchto problémov je určite na mieste vyhľadať očného lekára a nechať sa vyšetriť.

Jednotlivé ochorenia môžu mať značne dlhý priebeh a príznaky nejakého ochorenia nemusia byť dlhú dobu vôbec badateľné. Kým sa ochorenie prejaví, tak môže prejsť aj niekoľko rokov. Je preto naozaj potrebné absolvovať pravidelné očné prehliadky, ktoré by ochorenie očí mohli odhaliť včas a aj samotná liečba je potom účinnejšia. Dokonca vďaka pravidelným očným prehliadkam je možné prísť aj na množstvo iných ochorení, ktoré síce nie sú ochorením samotných očí, ale môžu sa na očiach a zraku prejaviť veľmi negatívnym spôsobom.

Najčastejšími ochoreniami oka sú:

Zelený zákal (Glaukom)

Zelený zákal je závažné očné ochorenie spôsobené zvýšeným vnútroočným tlakom, teda tlakom tekutiny vo vnútri oka. Sprevádzajú ho zmeny na zrakovom nerve. Poškodenie vlákien tohto nervu vedie k výpadkom v zornom poli.

Šedý zákal (Katarakta)

Šedý zákal patrí k veľmi častým ochoreniam starších ľudí. Asi päťdesiat percent ľudí starších šesťdesiat rokov má určitý stupeň šedého zákalu. Jedná sa o očné choroby, ktoré sa prejavujú zákalom očnej šošovky.

Keratokonus

Pri keratokonuse ide o degeneratívne nezápalové ochorenie rohovky, pri ktorom sa určitá časť rohovky stenčuje a vyklenuje a tým dochádza k jej deformácii. Postupne vzniká takzvaný nepravidelný astigmatizmus, čo má za následok zhoršenie videnia.

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka je choroba, pri ktorom je povrch oka suchý a tým nechránené slzným filmom. Ide o poruchu omývania povrchu oka slzami. Dôsledkom môže byť zhoršené videnie, zápaly očí, nepríjemný až bolestivý pocit v oku, únava očí a iné.

Zápal spojiviek

Zápal spojiviek má veľmi širokú škálu foriem, od niekoľkodenného ľahkého pocitu nepohody a pocitu cudzieho telieska v oku, cez hnisavú, veľmi nepríjemnú, ale krátkodobú konjunktivitídu, až po dlhodobé chronicky obťažujúce problémy spojené s poruchou tvorby sĺz.

Diabetická retinopatia

Asi päť až šesť percent ľudí trpí cukrovkou, ktorá je príčinou vzniku diabetickej retinopatie. Je to vlastne poškodenie sietnice, ktoré vzniká ako dôsledok celkového postihnutia ciev pri cukrovke. Dochádza k poškodeniu krvných ciev vyživujúcich sietnicu a v ťažkých prípadoch ku krvácaniu do sietnice a sklovca so závažnou poruchou zarku.

Škúlenie (strabizmus)

Škúlenie je zraková vada, pri ktorej je porušená vzájomná spolupráca oboch očí. Každé oko mieri iným smerom. V väčšine prípadov sa jedno oko pozerá rovno a druhé stočené iným smerom.

Ostatné očné ochorenia

K patologickým zmenám na oku môže dochádzať z rôznych dôvodov. Keď nebudeme brať v úvahu najčastejšie ochorenia oka ako napríklad šedý zákal, zelený zákal, zápaly spojiviek, keratokonus, syndróm suchého oka a ďalšie častejšie sa vyskytujúce choroby, existuje množstvo ďalších ochorení oka, síce vyskytujúcich sa menej často, ale o to nebezpečnejších, agresívnejších a o mnoho ťažšie liečiteľných. Môžu byť spôsobené napríklad vírusmi, baktériami alebo plesňami, taktiež to môže byť následok nejakého iného ochorenia (napríklad cukrovky). Veľmi časté sú vekom podmienené degeneratívne zmeny alebo vrodené postihnutia a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na úrazy oka a rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia.

Choroby šošovky

 • Abnormálna poloha šošovky - je to stav, pri ktorom je vnútroočná šošovka uložená kdekoľvek inde než je jej pôvodná poloha, a môže to byť spôsobené napr. následkom úrazu oka.

Choroby dúhovky, riasnatého telieska a cievnatky

 • Chorioretinitída - je to zápal sietnice a cievnatky rôzneho původu a môže byť spôsobená ako následok poranenia oka, potom pri celkových či miestnych infekciách, alebo pri iných očných zápaloch.
 • Iridocyklitída - zápal dúhovky a riasnatého telieska.
 • Kolobom - nazýva sa takt defekt dúhovky, poprípade ďalších štruktúr oka.
 • Synéchie - pozápalové zrasty medzi dúhovkou a ostatnými časťami oka.
 • Uveitída - zápaly cievnatky

Choroby očných viečok

 • Ektrópium viečka - ochabnutosť dolného viečka, pri ktorom dochádza k odvráteniu očného viečka od oka.
 • Entrópium viečka - ochabnutosť dolného viečka s okrajom stočeným proti oku, kedy môže dochádzať k podráždeniu povrchu oka riasami a viesť k jeho poškodeniu a infekcii.
 • Jačmeň na oku
 • Nadbytočná koža viečok
 • Vlčie zrno
 • Zápal viečkových okrajov

Choroby rohovky

 • Dystrofia rohovky - primárne ochorenie rohovky bez akýchkoľvek zápalov oka alebo systémových ochorení
 • Pterýgium rohovky
 • Zahmlenie rohovky - vzniká pri opuchu rohovky, ktorý môže byť následkom očnej operácie a je spôsobený poškodením buniek endotelu rohovky manipuláciou v prednej komore.

Choroby sietnice

 • Degenerácia makuly - je chronickým ochorením, pri ktorom dochádza k degeneratívnemu postihnutiu vrstiev sietnice.
 • Odchlípenie sietnice - je to odlúčenie senzorickej časti sietnice od pigmentového epiteli.
 • Retinopathia - jedná sa o nezápalové postihnutie sietnice, ktoré vzniká v dôsledku rady celkových ochorení, predovšetkým však cukrovky a vysokého krvného tlaku
 • Zápalové ochorenie cievnatky a sietnice (Chorioretinitida) - je to ťažký vnútroočný zápal, najčastejšie vírusového pôvodu a môže viesť až k odumretiu sietnice.

Choroby sklovca

 • Krvácanie do sklovca
 • Lietajúce mušky - zakalenie sklovca

Choroby spojivky

 • Drobné pľuzgieriky na spojivke
 • Trachom

Ďalšie choroby oka

 • Afakia
 • Defekt v zornom poli oka
 • Lagoftalmus
 • Orbitocelulitida
 • Zápal bielka
 • Zápal slzného vaku

Úrazy oka

 • Cudzie teliesko v oku
 • Kontúzia očnej gule
 • Perforácia očnej
 • Poranenia očnej gule

Záver

Existuje množstvo príčin a ochorení, ktoré môžu mať vplyv na zhoršenie alebo dokonca stratu zraku. Je preto veľmi dôležité absolvovať pravidelné očné prehliadky a aj pri malom náznaku nejakého problému navštíviť vášho očného odborníka. Väčšina ochorení, pokiaľ je včas diagnostikovaných, je možné veľmi úspešne vyliečiť a tým eliminovať rizika trvalého poškodenia zraku.