Zápal oka býva zapríčinený vniknutím mikroorganizmov do oka alebo jeho okolia a ich následným rozmnožením. Infekcia sa môže preniesť vzduchom, priamym telesným kontaktom, nepriamym kontaktom alebo môže preniknúť do oka aj zo vzdialenejších ložísk prebiehajúcej infekcie v organizme. Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto článku ich popíšeme len veľmi stručne. Zápaly očí môžu postihovať takmer každú časť oka a jeho okolia. Stručne ich môžeme rozdeliť na zápaly predného a zadného segmentu oka - vnútroočné zápaly a zápaly v okolí oka.

najcastejsie zapaly a infekcie oka

Zápal spojiviek (conjunctivitis)

Zápaly spojiviek patria medzi najčastejšie očné ochorenia a pravdepodobne si ho „užil“ takmer každý z nás. Príčiny zápalu spojiviek môžu byť infekčné, neinfekčné, alergické alebo pridružené k inému ochoreniu. Pôvodcami sú baktérie, vírusy alebo parazity. Do očí sa obvykle zanesie špinavými prstami, vodou z bazéna alebo napríklad spoločným uterákom.

Hlavnými príznakmi zápalu spojiviek je silné začervenanie, bolesť alebo svrbenie očí a vodnatá alebo hlienovitá sekrécia. Často býva pocit prítomnosti cudzieho telieska v oku. Pri zápale spojiviek bývajú postihnuté väčšinou obe oči, na jednom z nich však môže zápal vzniknúť skôr ako na druhom. V niektorých prípadoch môže byť postihnuté len jedno oko – napr. chlamídiové alebo vírusové infekcie.

Zápal spojiviek obvykle nie je veľmi nebezpečný a jeho liečbu zvládnete aj sami doma. Používajú sa najčastejšie kvapky ako Ophtalmoseptonex alebo oplachy oka bórovou vodou. Každé oko sa ošetruje zvlášť. Pokiaľ zápal spojiviek po niekoľkých dňoch neustúpi, je dobré vyhľadať očného lekára.

Zápal rohovky

Zápaly rohovky bývajú oveľa nebezpečnejšie ako zápaly spojiviek. Môžu spôsobovať zníženie zrakovej ostrosti a v najhoršom prípade až stratu zraku. Príčinou zápalu rohovky bývajú bakteriálne ale častejšie vírusové zápaly. Príznakmi je očná bolesť rôzneho druhu, pocit cudzieho telieska v oku, strata lesku rohovky, začervenané oči, napuchnuté oči, svetloplachosť a poruchy videnia. V tomto prípade by sa návšteva u lekára nemala príliš odkladať. Podráždenie môžu zmierniť výplachy vlažnou slanou vodou. Bolesť zmierňujú aj chladné obklady a v raných fázach hojenia vám lekár pravdepodobne odporučí obväz na obe oči, ktorý zabraňuje ich pohybom a pomáha urýchliť hojenie.

Liečba zápalu rohovky spočíva v použití kvapiek, ktoré sa predpisujú podľa vyvolávacej príčiny. V krajnom prípade môže byť nevyhnutný aj operačný zákrok, kedy sa odstráni odumreté tkanivo rohovky. Počas liečby zápalu je dobré nevystavovať sa ostrému svetlu, nosiť tmavé okuliare, minimalizovať prácu s počítačom alebo pozeranie televízora.

Vnútroočné zápaly

Zápaly dúhovky, vráskovcového telieska a zadného segmentu oka bývajú združené s viac či menej výrazným zhoršením zraku. Iridocyklitída (zápal dúhovky a vráskovca) je zapríčinená bakteriálnou, vírusovou alebo pliesňovou infekciou buď pri perforujúcich poraneniach oka alebo krvnou cestou. Inou príčinou môže byť chronické reumatické ochorenie. Podobné príčiny, ale aj parazitárna infekcia môžu vyvolať chorioretinitídu (zápal cievovky a sietnice). Ak je vyvolávajúca infekčná príčina zvlášť výrazná alebo je znížená odolnosť organizmu, môže infekčný proces zachvátiť celú strednú a vnútornú vrstvu oka. Vtedy hovoríme o endoftalmitíde. Ak infekčný proces zachváti všetky štruktúry oka vrátane vonkajšieho obalu, hovoríme o panoftalmitíde. Obe ochorenia sú mimoriadne závažné, spôsobujú zníženie až stratu zrakovej ostrosti a sú bolestivé.

Zápaly v okolí oka

K najčastejším zápalom patrí jačmeň oka (hordeolum). Ide o hnisavý zápalový proces mazovej žľazy pri koreni riasy na vonkajšom okraji mihalníc. Zápalový proces mazovej žliazky na vnútornej strane mihalníc (chalazion) môže prebiehať ako akútny alebo chronický zápal, ľudovo nazývaný „studený jačmeň“.

Vážnejšie ochorenie je akútny alebo chronický zápal slzných žliaz. Zvlášť nepríjemný je zápal slzníka, ktorý obvykle vzniká u novorodencov pri nepriechodnosti slzných bodov. Vrodená nepriechodnosť slzných ciest je anomália postihujúca 6 – 8 percent novorodencov. Prekážka priechodnosti je obvykle lokalizovaná v dolnej časti odvodných slzných ciest, v slzovode.

Navonok sa nepriechodnosť prejavuje vlhším okom alebo prebytkom sĺz, ktoré pretekajú cez okraj viečka. Obvykle sa však skoro pripojí infekčná zložka, ktorá v kultivačne výhodnom prostredí slzného vaku privodí premnoženie mikróbov a následne hnisavú sekréciu, ktorá spätne prechádza na spojovku a vyvolá jej zápal. Väčšinou je potrebné mechanické spriechodnenie kanálika sondou. Sondáž je najvhodnejšia v období 2. –3. mesiaca, neskôr je takisto možná, ale pre lekára i dieťa náročnejšia.

Prevencia pred očnými zápalmi

Pri všetkých zápalových ochoreniach oka platí niekoľko dôležitých zásad:

  • často si umývajte ruky
  • nedotýkajte sa očí
  • nepozerajte sa priamo do slnka
  • v jednej domácnosti nepoužívajte spoločné uteráky