Tupozrakosť (amblyopia) nepatrí medzi poruchy dioptrické alebo refrakčné ale funkčné. Môžeme ju definovať ako zníženie zrakovej ostrosti spôsobenej útlmom z nečinnosti oka. Mozgové zrakové centrum dostatočne alebo vôbec nespracováva informácie prichádzajúce z postihnutého oka ale prijíma zrakové vnemy len z druhého oka.

tupozrakost amblyopiaZdroj: Dr. Ausbüttel & Co. GmbH, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Tupozrakosť vzniká predovšetkým v detstve, kedy sa vyvíja miesto najostrejšieho videnia - makula. Často sa vyskytuje v spojení so škúlením a inými dioptrickými poruchami, ale môže byť prítomná aj bez nich. Vznik tupozrakosti môže spôsobiť aj dlhodobý obväz jedného oka.

Rodina, okolie ale ani samotné dieťa nemusia problém dlho spozorovať pokým nedôjde k náhodnému zakrytiu lepšieho oka. Zlé videnie sa väčšinou zistí až pri odbornom vyšetrení, ktoré je preto dobré absolvovať pravideľne. Ideálne je, keť je tupozrakosť zachytená do tretieho roku života dieťaťa.

Čo sa liečby týka, tak konkrétny účinný liek na tupozrakosť neexistuje. Ovplyvniť ju je možné len v určitom veku (medzi 3. -9 rokom života) špeciálnymi cvikmi, ale v neskoršom veku sú zmeny nezvratné. To znamená, že tupozrakosť je možné úplne alebo čiastočne vyriešiť len v skoršom veku a keď je včas diagnostikovaná.

Cieľom liečby je donútiť tupozraké oko k činnosti. Robí sa to tak, že z videnia vylúčime dobre vidiace oko. Jeho vylúčenie docielime zakrytím, čiže oklúziou pomocou okluzora, ktorý sa upevní na okuliare alebo nalepí priamo cez oko, použiť môžeme aj náplasť alebo nepriehľadnú kontaktnú šošovku.

Zakrývať oko začíname čo najskôr, po 6. roku života sa možnosť docieliť lepšie videnie radikálne znižuje. Zakrývať lepšie oko je nutné dlhodobo, spočiatku k získaniu dobrej zrakovej ostrosti, neskôr k udržaniu už získaného videnia. Doba zakrývania oka sa s postupom zlepšovania videnia skracuje. Na začiatku liečby môže byť oko zakryté aj celý deň, ku konci to už býva len okolo jednej hodiny. Prognóza úspešnosti vyliečenia tupozrakosti závisí na včasnom odhalení poruchy a okamžitom začiatku liečby.

K liečbe tupozrakosti je nutné pristupovať s najväčšou zodpovednosťou a trpezlivosťou, pretože ide o budúcnosť dieťaťa. Je nutné si uvedomiť, že nevyliečená tupozrakosť, s ktorou dieťa vstupuje do života, znamená neschopnosť priestorového videnia a praktickú jednookosť. Táto skutočnosť ovplyvňuje jeho možnosti štúdia, športovania, obmedzuje výber povolania a môže mať celkový vplyv na jeho budúcnosť.