Škúlenie, alebo odborne strabizmus je zraková porucha, pri ktorej je porušená spolupráca oboch očí. V niektorých prípadoch je spojená so vznikom dvojitého videnia a je pri nej narušená spolupráca oboch očí. Jednoducho povedané, každé oko sa pozerá iným smerom a to tak, že jedno oko sa pozerá priamo a druhé sa pozerá iným smerom, najčastejšie do vnútra. Je to veľmi časté ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým u detí.

skulenie strabizmus

Strabizmus je často krát postihnutie dedičné, ale je pravda, že veľké množstvo škúliacich nemá žiadnych predkov ani príbuzných so strabizmom. Hlavným príznakom škúlenia je vychýlenie sa oka určitým smerom, zatiaľ čo druhé pozerá priamo. Ďalším príznakom môže byť privieranie jedného oka a otáčanie hlavy do boku s cieľom zaostriť na pozeraný predmet. Pri prvých príznakoch strabizmu je nutné absolvovať komplexné očné vyšetrenie. Na jeho základe bude zistená príčina vzniku strabizmu a podľa toho sa stanovuje liečba.

Strabizmus u detí

Škúlenie postihuje približne každé tridsiate dieťa. Strabizmus u detí sa vyskytuje rovnako u chlapcov aj u dievčat. Častejšie sa prejavuje u detí s mozgovou obrnou, hydrocefalom, pri nádoroch na mozgu alebo Downovom syndróme. U veľkého percenta detí sa ale nepodarí nájsť žiadnu pridruženú chorobu, ktorá by mohla so vznikom škúlenia súvisieť.

Neliečený strabizmus v detstve často zapríčiňuje tupozrakosť jedného oka. Aby sa toto ochorenie nerozvinulo, je potrebné zdravé oko zakryť okluzorom. To prinúti škúliace oko sa namáhať ku správnemu videniu. Taktiež sa odporúčajú rôzne pleoptické a ortoptické cviky. Čím skôr sa u detí začne s liečbou strabizmu, tým je väčšia šanca na jeho nápravu. Keď nie je konzervatívna liečba dostatočne účinná alebo sa diagnostikuje strabizmus až po šiestom roku života, je málo pravdepodobné, že korekcia strbizmu bude účinná.

Strabizmus u dospelých

Škúlenie u dospelých delíme na dve základné skupiny: na ľudí škúliacich od detstva a na tých, u ktorých sa objavilo škúlenie až v dospelosti v nadväznosti na niektorú z príčin. Medzi hlavné príčiny patria dioptrické poruchy (napríklad veľký dioptrický rozdiel medzi oboma očami), poruchy okohybných svalov alebo ich inervácia, šedý zákal, úraz oka, ale aj celkové ochorenia, napr. pri ochorení štítnej žľazy, cukrovke, vysokom krvnom tlaku, krvných či nádorových chorobách a ochoreniach spojených s neurologickým postihnutím. Pokiaľ je príčinou dioptrická porucha, dôležitá je korekcia okuliarmi.

Príznaky škúlenia

Hlavnou známkou škúlenia je uchýlenie sa oka určitým smerom, zatiaľ čo druhé pozerá priamo. Ak sa pri strabizme pozerá jedno oko priamo vpred, je druhé oko odchýlené smerom do vnútra, von, hore alebo dole.

Uhol odchýlenia oka z priameho postavenia sa nazýva úchylka. Úchylka môže byť viditeľná neustále alebo sa občas objaví a zase zmizne. Ďalším príznakom môže byť privieranie jedného oka a otočenie hlavy do strany s cieľom zaostriť na pozeraný predmet.

Príčiny vzniku škúlenia

Príčina vzniku škúlenia doposiaľ nie je presne objasnená. Medzi známe príčiny škúlenia patria dioptrické poruchy (napríklad veľký dioptrický rozdiel medzi oboma očami ), poruchy okohybných svalov alebo ich inervácia. Pohyb oka je ovládaný šiestimi okohybnými svalmi. Dva z týchto svalov ovplyvňujú pohyb oka do strán a štyri svaly pohybujú okom hore a dole. Presné zameranie oboch očí na jeden sledovaný predmet závisí na dokonalej súhre celkom dvanástich okohybných svalov.

Činnosť svalov je kontrolovaná zložitými mozgovými centrami. Škúlenie sa častejšie prejavuje u detí s chorobami postihujúcimi mozog ako sú: mozgová obrna, hydrocefalus, nádory na mozgu alebo Downov syndróm.

Škúlenie môže byť vyvolané aj šedým zákalom, úrazom oka a ďalšími očnými chorobami, ktoré majú vplyv na videnie. Na druhej strane je tiež pravdou, že u veľkého percenta detí sa nepodarí nájsť žiadnu pridruženú chorobu, ktorá by mohla mať súvis so vznikom strabizmu.

Liečba škúlenia

Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa začne s liečbou strabizmu, tým je väčšia šanca na jeho nápravu. V prípade, že sa strabizmus diagnostikuje po šiestom roku života, je veľmi málo pravdepodobné, že konzervatívna liečba bude účinná. Hneď ako sa objaví akýkoľvek typ škúlenia, je potrebné absolvovať komplexné očné vyšetrenie. Na jeho základe bude zistená príčina vzniku strabizmu a podľa toho sa stanoví aj liečba.

Korekcia škúlenia optickými pomôckami

Ak je dôvodom dioptrická porucha, pristupuje sa ku korekcii okuliarmi. Aby sa nerozvinula tupozrakosť, je potrebné zdravé oko zakryť okluzorom, čo prinúti škúliace oko namáhať sa ku správnemu videniu. Taktiež sa k tomu používajú rôzne pleoptické a ortoptické cviky.

Korekcia škúlenia operáciou oka

Keď už konzervatívna liečba nepostačuje, lekár odporučí liečbu chirurgickú. Ta je obvykle uskutočnená na oboch očiach. Spočíva v nastrihnutí spojivky a cez tento otvor chirurg upravuje dĺžku alebo posun okohybných svalov. Cieľom chirurgickej liečby strabizmu je dosiahnuť rovnomerného postavenia očí.

Vplyv na konečný výsledok operácie škúlenia má dôsledné prevedenie ortoptických cvičení a nosenie predpísaných okuliarov. Môže sa stať, že prvá operácia strabizmu nie je dostačujúca a po určitom čase je nutné ju zopakovať, pretože sa škúlenie opäť vrátilo a niekedy v opačnom smere.

U starších pacientov je chirurgický zákrok často krát len estetická záležitosť, kedy sa dosiahne rovnomerné postavenie očí, pretože následkom neliečeného strabizmu v detstve je u veľkého percenta pacientov tupozrakosť jedného oka a tú už nie je možné vyliečiť a ostrosť videnia ostáva aj naďalej obmedzená.