Syndróm suchého oka, či už v menšom alebo väčšom rozsahu je jedným z najčastejších ochorení, ktorým v súčasnosti trpí skoro každý piaty človek vo veku do 15 do 55 rokov. Suché oko alebo syndróm suchého oka je prejavom suchého zápalu rohovky a spojivky, kedy dochádza k zníženej produkcii sĺz a k zhoršeniu kvality slzného filmu.

suche okoZdroj: Petra Sochová, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Slzy a slzný film

Slzy tvoria hladký povrch oka tzv. slzný film, ktorý sa podieľa na ostrom videní, zabezpečuje prísun kyslíku pre rohovku, zvlhčujú povrch rohovky a spojivky a má množstvo ďalších funkcií.

Slzný film je tvorený troma vrstvami. Priamo na rohovke alebo spojivke je hlienovitá vrstva, ktorú produkujú pohárikové bunky spojivky, druhou vrstvou je vodná vrstva produkovaná slznými žľazami a obe tieto vrstvy sú kryté olejovou vrstvou, ktorá je produkovaná meibomskými žľazami na okraji viečok.

Akékoľvek znehodnotenie niektorej z týchto vrstiev má za následok celkové zhoršenie kvality slzného filmu, čo môže viesť až ku vzniku syndrómu suchého oka.

Príčiny vzniku syndrómu suchého oka

Príčin vzniku syndrómu suchého oka môže byť veľmi veľa. Je to znížená výkonnosť žliazok alebo ich zánik v dôsledku chorôb (napríklad autoimunitných ochorení), taktiež na kvalitu slzného filmu majú vplyv hormonálne zmeny alebo užívanie niektorých liekov (napríklad niktoré antialergiká), taktiež alergie môžu byť príčinou vzniku. Pomerne často sa toto ochorenie vyskytuje u žien po menopauze.

V súčasnosti je stále častejšou príćinou vzniku suchého oka prostredie a rôzne vonkajšie faktory ako dlhodobá práca pri počítači alebo klimatizované prostredie. Vysychanie taktiež môžu ovplyvňovať kontaktné šošovky a to predovšetkým, keď je ich nosenie veľmi časte, neboli dodržané podmienky nosenia, alebo boli zvolené nevhodné typy šošoviek.

Príznaky a prejavy suchých očí

Problémy začínajú nenápadne, ale postupom času sa zhoršujú. Najčastejšie sa pacienti začnú sťažovať na pálenie v oku, pocit cudzieho telieska, niekedy svrbenie, v pokročilejších štádiách aj na bolesť alebo výraznú svetloplachosť. Pokiaľ je poškodená iba jedna vrstva, potom si pacienti môžu paradoxne sťažovať na zvýšenú intenzitu slzenia, čo je možné vysvetliť tým, že dochádza k zvýšeniu produkcie vodnej vrstvy pri nedostatočnej produkcii ďalších dvoch zložiek (hlienovej a olejovej).

Liečba suchého oka

Veľmi málo príčin syndrómu suchého oka je možné odstrániť a tým ochorenie vyliečiť. Väčšinou je to skôr snaha potlačiť nepríjemné pocity a príznaky spôsobené vysychaním povrchu oka. Základom liečby, ale aj prevencie je preto nahradenie prirodzených sĺz umelými. Pri miernych problémoch sa aplikujú 4 – 5x denne prípravky, ktorých je k dispozícii v optikách alebo lekárňach veľké množstvo. Existujú aj umelé slzy vo forme gélu alebo masti.

Ďalšou, ale už agresívnejšou možnosťou je liečba chirurgická (uzáver slzných bodov) poprípade lokálne podanie cyklosporínových či antibiotických očných kvapiek. Vhodné sú aj masáže viečok.

Dôležitú rolu hrá aj úprava pracovného a domáceho prostredia, je dobré obmedziť pobyt v klimatizovaných, zafajčených a prašných priestoroch a pokiaľ je to možné, tak minimalizovať prácu na počítači, poprípade nosenie kontaktných šošoviek.

Včasná diagnóza a vhodná liečba syndrómu suchého oka môže pacientovi uľaviť od dlhodobých nepríjemných subjektývnych problémov a prispieť tak k zvýšeniu kvality života.