Príčina nočnej myopie nie je zatiaľ celkom známa. Na jej vzniku sa podieľa sférická aberácia (vďaka širokej zornici v tme), chromatická aberácia (vďaka veľkému podielu krátkovlnnej modrozelenej časti spektra pri zatmení ) a psychické príčiny – prehnaná akomodácia, aby bolo kompenzované neostré videnie.

nocna myopia

Hlavná príčina nočnej myopie teda pravdepodobne spočíva v akomodácii a v akomodačnom kľudovom postavení. Bolo dokázané, že v kľudovom nie je akomodácia nastavená na ďaleký bod, ale na postavenie medzi blízkom a diaľkou. V priemere to býva vzdialenosť 1-2 metre. Kľudová akomodácia nastáva, pokiaľ je zorné pole bez akéhokoľvek podnetu, teda v noci alebo prázdnom priestore.

V prípade nočnej myopie, zjednodušene povedané, ide o to, že oko počas noci reaguje na menej svetla rozšírením zreníc a miernym posunutím ohniska pred miesto najostrejšieho videnia. Vzniká takzvaná "štvrťková" krátkozrakosť. Týka sa to aj človeka, ktorý nemá žiadnu refrakčnú chybu.

Nočná myopia nielen znižuje schopnosť ľudí pri výkone niektorých povolaní (nočný strážnik, lesník, námorník, vodič s povolania), ale podieľa sa aj na bezpečnosti cestnej prevádzky. Slabo hypermetropický (ďalekozraký) vodiči vidia za šera lepšie bez okuliarov a naopak, ľahkého myopa (krátkozraký) je možné nechať počas dňa jazdiť bez okuliarov, ale pri zníženom osvetlení vždy len s korekciou.

Oslnenie od protiidúceho vozidla zvyšuje nočnú myopiu. Reakcia zorničiek zvyšuje v závislosti na veku akomodáciu a vnútená potreba fixovať protiidúce svetlá zosilňuje konvergenciu.

Určitým riešením môžu byť špeciálne navrhnuté okuliare Night Vision od spoločnosti Tag Heuer, ktoré kompenzujú dioptrický pokles, majú špeciálnu farbu na zvyšovanie kontrastov a taktiež na povrchu samotných skiel je obojstranná antireflexná vrstva, ktorá výrazne znižuje nepríjemný pocit pri oslnení protiidúcimi vozidlami.