Šedý zákal (katarakta) je očné ochorenie, ktoré sa prejavuje zákalom očnej šošovky a o niečo častejšie sa vyskytuje u žien ako u mužov. Zdravá šošovka je číra a keď sa skalí, získava zrenica miesto obvyklej čiernej farby sivastý odtieň. To bráni priechodu lúčov svetla na sietnicu a dochádza k poklesu zrakovej ostrosti, zahmlenému videniu, pocitu stále špinavých okuliarov, prechodnému dvojitému alebo horšiemu videniu (napríklad pri riadení auta) a poruche farebného videnia, narastajúcej krátkozrakosti a astigmatismu.

sedy zakal kataraktaZdroj: Rakesh Ahuja, MD, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zníženie priehľadnosti šošovky môže viesť v neskorších štádiách až k úplnej strate zraku a v rozvojových krajinách je jednou z najčastejších príčin oslepnutia. Najčastejšie sa vyskytuje u starších ľudí ako prejav starnutia. Výnimkou nie sú ani prípady u novorodencov, kedy býva príčinou vnútromaternicová infekcia matky v priebehu tehotenstva alebo rôzne genetické poruchy.

Ojedinele vzniká šedý zákal ako vedľajší účinok užívania liekov, pri ochorení diabetes mellitus, po poranení oka, ako následok röntgenového, infračerveného alebo UV-žiarenia, po vystaveniu zraku toxickým látkam, pri dlhodobom užívaní niektorých liekov pri ich očnom, celkovom, ústnom alebo inhalačnom podávaní (hlavne kortikosteroidov), pri chronickom zápale cievovky a po úrazoch elektrickým prúdom. Pravdepodobnosť vzniku sivého zákalu je väčšia napríklad pri cukrovke, atopii alebo galaktosémii.

Niektorí pacienti sa najprv sťažujú na silné príznaky oslepenia, napríklad keď svieti slnko alebo pri proti osvetleniu, napr. protiidúceho auta. Keďže dochádza k metabolickým zmenám vnútri šošovky, neexistujú v súčasnej dobe žiadne lieky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal odstrániť. Jedinou možnosťou obnovy videnia a navrátenie zrakovej ostrosti je operačný zákrok, pri ktorom sa z oka odstráni skalená vnútroočná šošovka a nahradí sa šošovkou umelou. Operácia šedého zákalu sa robí v lokálnej anestézii. Preto je nutné každoročne absolvovať komplexnú očnú lekársku prehliadku. Očný lekár vás vyšetrí po rozšírení zreničky očnou štrbinovou lampou.

Vzhľadom na to, že pri šedom zákale ide o pomalý a postupný proces, väčšinou sa táto očná choroba zistí až v neskoršom štádiu. Preto je vhodné každoročne absolvovať komplexnú očnú lekársku prehliadku a to u ľudí nad 50 rokov.

Diagnostika katarakty je relatívne jednoduchá, stačí len navštíviť už spomínaného očného lekára, ktorý vás vyšetrí očnou štrbinovou lampou po rozšírení zreničky. Liečba šedého zákalu je väčšinou operačná a výsledkom je navrátenie očnej ostrosti.

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) odstrániť a videnie zlepšiť. Jedinou možnosťou obnovy videnia je operačný zákrok, pri ktorom sa z oka odstráni skalená vnútroočná šošovka a nahradí sa šošovkou umelou.

Kedy podstúpiť operáciu katarakty?

Základným dôvodom k operácii katarakty je pokles zrakovej ostrosti. Operácia šedého zákalu sa odporúča vždy, keď katarakta znižuje pacientovi kvalitu videnia natoľko, že ho obťažuje v jeho osobnom aj pracovnom živote.

Zníženie centrálnej zrakovej ostrosti sa zisťuje pomocou optotypov, v posledných rokoch sa ale pozornosť obracia aj k iným vyšetreniam, pretože pacient môže pociťovať subjektívne problémy aj pri dobrej centrálnej zrakovej ostrosti.

Samotná katarakta sa často krát odhalí už pri obyčajnom očnom vyšetrení, kedy pacient navštívi očnú ambulanciu alebo optiku s tým, že potrebuje zmeniť dioptrie, pretože nevidí.

Ako sa šedý zákal operuje?

V súčasnej dobe sa v bežnej klinickej praxi robí operácia šedého zákalu v lokálnej anestézii, ktorá spočíva v nakvapkaní anestetických kvapiek na rohovku a spojivku, čím dôjde k znecitliveniu oka. Niekedy sa kombinuje lokálne znecitlivenie a intravenóznou aplikáciou ukľudňujúcich preparátov. Zavedenie lokálnej anestézie umožnilo, že operačný výkon sa robí ambulantne a pacienti odchádzajú späť domov ešte v deň zákroku.

Operačné techniky môžeme v zásade rozdeliť na intrakapsulárne a extrakapsulárne. Pri odstránení celej šošovky s puzdrom sa technika nazýva intrakapsulárna, pri ponechaní púzdra ide o techniku extrakapsulárnu. Intrakapsulárna extrakcia sa dnes už štandardne nepoužíva. Najčastejšie užívanou technikou je v súčasnej dobe fakoemulzifikácia ultrazvukom.

Priebeh operácie šedého zákalu - fakoemulzifikácia

Fakoemulzifikácia je extrakapsulárna extrakcia, pri ktorej je jadro šošovky rozdelené na malé časti a odsaté pomocou ultrazvukom ovládanej kanyly. Táto technika má výhodu v možnosti uskutočnenia celej operácie malým rezom, čo znižuje množstvo pooperačných komplikácií, urýchľuje obnovu zraku a skracuje dĺžku výkonu.

Existujú dva základné chirurgické prístupy:

  1. Tzv. sklerokorneálny tunelový rez
  2. Rohovkový rez

Po injekcii tzv. viskoelastického materiálu sa otvorí predné púzdro šošovky. Nasleduje hydrodisekcia šošovky – vstreknutím tekutiny pod predné púzdro je oddelené jadro a kôra šošovky a umožní sa tým rotácia jadra. Fakoemulzifikačnou kanylou je rozdelené vo vaku jadro na menšie časti, ktoré sa ultrazvukovou sondou emulzifikujú a odsajú. Jadro sa rotuje a delí fakoemulzifikačnou kanylou a druhým nástrojom. Tzv. irigačne aspiračnou kanylou je odsatá kôra šošovky. Vstrekne sa viskoelastický materiál pre bezpečnejšiu implantáciu umelej vnútroočnej šošovky. Tá sa vkladá do priehľadného šošovkového púzdra, ktoré v oku zostáva.

Umelá šošovka nahrádza dioptrickú silu odstránenej ľudskej šošovky a umožňuje tak pacientovi ostré videnie aj po operácii. Voľbou dioptrickej sily umelej šošovky je možné dokonca odstrániť predoperačnú refrakčnú vadu. Implantácia mäkkej vnútroočnej šošovky (silikon, akrylát) sa robí injektorom alebo špeciálnou pinzetou. Po vložení umelej vnútroočnej šošovky sa vypláchne viskoelastický materiál z prednej komory. Výhodou malej rohovkovej rany je jej samouzavretie bez nutnosti šitia.

Samotný operačný zákrok šedého zákalu je veľmi rýchly a často krát netrvá viac ako 20 minút.

Obnova videnia po operácii katarakty

Videnie sa po operácii obnovuje veľmi rýchlo. Dobré videnie má pacient spravidla už druhý deň po operácii. V niektorých prípadoch môže byť videnie prechodne po operácii zahmlené. Videnie sa vo väčšine prípadov vyjasní behom niekoľko málo dní.

K stabilizácii videnia dochádza väčšinou za 2 až 4 týždne po operácii. Po tejto dobe je už možné predpísať nové okuliare. Väčšina pacientov po operácii vidí ostrejšie do diaľky, na čítanie a pri práci do blízka však musí mať okuliarovú korekciu. Dĺžka pracovnej neschopnosti závisí na druhu vykonávanej práce a stave videnia druhého oka. Rádovo sa jedná o dni, výnimočne týždne.

Šedý zákal je v súčasnej dobe bežné očné ochorenie a pacienti sa nemusia ničoho obávať, pretože súčasná technológia, technika operácie a prax operátorov urobila z operácie šedého zákalu jednu z najbezpečnejších a najviac úspešných operácií.