Astigmatizmus je jednou z častých refrakčných chýb, ktorá spôsobuje, že časť videného obrazu je rozmazaná. Povrch rohovky je v jednej rovine viac zakrivený ako v druhej a preto svetlo dopadajúce na miesta s väčším zakrivením sa lomí iným spôsobom ako na mieste s menším zakrivením.

astigmatizmus oka

Prejavuje sa skresleným alebo zahmleným obrazom na ľubovoľnú vzdialenosť (časť videného obrazu je rozmazaná), bolesťou hlavy, únavou alebo podráždením očí. Často sa vyskytuje spolu s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Vo väčšine prípadov je astigmatismus vrodená vada.

Ako astigmatizmus ovplyvňuje videnie?

Na prednom povrchu oka je priezračná rohovka, cez ktorú sa do oka dostáva svetlo. Rohovka vykonáva štyri pätiny "refrakčnej práce" oka. Šošovka, ktorá je umiestnená za rohovkou ďalej usmerňuje paprsky, aby došlo k ich zaostreniu do bodu nazývaného fovea. Normálne má rohovka hladký, pravidelný tvar vo všetkých smeroch a svetlo vchádzajúce do oka sa lomí rovnako vo všetkých rovinách a smeroch.

Pri astigmatizme oka je povrch rohovky zakrivený v jednej rovine viac ako v druhej. Je možné si predstaviť, že pri astigmatizme má rohovka tvar ragbyovej lopty namiesto aby mala tvar lopty na futbal. Svetlo dopadajúce na miesta s väčším zakrivením sa zákonite lomí iným spôsobom ako na mieste s menším zakrivením. Táto abnormalita môže mať za následok videnie podobné pohľadu do nerovného zrkadla.

U koho sa prejavuje astigmatizmus?

Astigmatizmus oka je pomerne častý. Vo väčšine prípadov je astigmatismus porucha vrodená a niektorí odborníci tvrdia, že takmer každý má určitý stupeň astigmatizmu, často už od narodenia, ktorý zostáva nemenný po celý život.

Vo veľkej časti prípadov hodnoty astigmatizmu nie sú tak vysoké, aby spôsobovali akékoľvek problémy. Pre zaujímavosť rodičom a tým, ktorí pracujú s deťmi - astigmatizmus môže mať na svedomí zlé výsledky školákov a často nie je zistený pri bežných prehliadkach u očného lekára.

Zhoršuje sa astigmatizmus s rastúcim vekom?

Astigmatizmus je predovšetkým vrodená vada, ale nie je možné vylúčiť, že sa nebude počas života meniť. Len pravidelné prehliadky očí zaručia udržanie najlepšieho videnia.

Korekcia astigmatizmu

Astigmatizmus korigujeme cylindrickými a torickými korektívnymi členmi, vďaka ktorým sa vstupujúce rovnobežné svetelné lúče lomia tak, aby sa obe vytvorené ohniskové línie astigmatického oka k sebe natoľko priblížili, až sa stanú totožné. Dochádza tak k odstráneniu ohniskového intervalu, ktorý je prítomný u nekorigovaného astigmatického oka.

Ľudia s astigmatizmom majú niekoľko možností, s ktorými znovu môžu získať ostré videnie: okuliare, kontaktné šošovky alebo chirurgické operácie. Je veľmi dôležité začať s čo najznesiteľnejšou korekciu zraku. Tak, aby sa pacient cítil komfortne a pohodlne. Korekcia astigmatizmu so sebou prináša však aj isté špecifické ťažkosti, najmä pri jeho vyššej hodnote. Vtedy dochádza ku vzniku meridionálnej aniseikonii (nerovnomerné veľkosti obrazov na sietnici oboch očí) a k distorzii obrazov.

Korekcia astigmatizmu okuliarmi

Je dôležité si uvedomiť, že pomocou akomodácie je človek schopný vykorigovať sférickú ale nie cylindrickú zložku refrakčnej chyby. Preto je nutné túto zložku plne korigovať, aby nespôsobovala subjektívne ťažkosti. Ku každému pacientovi sa musí pristupovať individuálne, pretože niektorí ľudia cylindrickú korekciu odmietajú, najmä tí s nižším astigmatizmom, a niektorí si výslovne vyžadujú aj malú hodnotu. Tá môže až prekvapivo zlepšiť zrakovú ostrosť.

Okuliare sú väčšinou prvým výberom pri korekcii astigmatizmu. V dnešnej dobe existuje množstvo rôznych druhov korekčných šošoviek, ktoré poskytujú uspokojivé videnie pre ľudí každého veku.

Cylindrická korekcia býva u detí predpisovaná v maximálnej hodnote. Sú prispôsobivejšie a lepšie si zvykajú. U dospelých sa postupuje trochu opatrnejšie. Nie je vhodné začínať s plnou korekciou, ale zvyšuje sa postupne a návyk tak bude plynulý. Pri horšej znášanlivosti cylindrickej korekcie sa snažíme okuliarovú šošovku posunúť čo najbližšie k oku alebo je potrebné ešte znížiť hodnotu cylindra, s ktorou však je potrebné upraviť aj sférickú korekciu alebo astigmatickú zložku korekcie vôbec nedávame.

Korekcia astigmatizmu kontaktnými šošovkami

Sú riešením pre klientov, ktorí neznášajú okuliarovú korekciu, alebo vzhľadom k druhu ich astigmatizmu nie je možné vykorigovať refrakčnú chybu okuliarovou šošovkou, alebo jednoducho pre tých, ktorí nechcú nosiť okuliare z rôznych príčin. Kontaktné šošovky sú v tomto smere výhodnejšie, pretože ku skresleniu obrazu a zmene jeho veľkosti dochádza len minimálne.

Ku korekcii nízkeho stupňa astigmatizmu, keď značne prevažuje sférická zložka nad astigmatickou sa najčastejšie používajú kontaktné šošovky sférické, najlepšie s asférickou plochou. Vyššie stupne astigmatizmu korigujeme tórickými kontaktnými šošovkami. Niekedy však mäkké kontaktné šošovky nie sú schopné korigovať astigmatizmus úplne. V takom prípade je možné použiť kontaktné šošovky tvrdé. U nás sa však využívajú veľmi sporadicky.

Chirurgické operácie astigmatizmu

Súčasný pokrok v technike zasahuje aj do riešenia astigmatizmu pomocou špeciálnych metód korekcie. Najčastejšie sa používajú metódy nelaserové (astigmatická keratotómia) a laserové (PRK, LASIK).

Astigmatická keratotómia

Táto metóda sa často spája súčasne s inými operačnými zákrokmi, napríklad v rámci operácii katarakty. Podstata spočíva v zmene zakrivenia rohovky pomocou zárezov. Tým dochádza k jej oplošteniu. Rezy sú rôzne vzdialené od stredu rohovky, majú rôzny profil, ale vždy musia byť vykonané v osi najstrmšieho meridiánu.

Tento zákrok môže byť robený primárne, alebo sekundárne, napríklad po predchádzajúcich očných operáciách (operácia katarakty, predchádzajúcich refrakčných operácií). Astigmatická keratotómia odstraňuje len rohovkový astigmatizmus spôsobený nepravidelným zakrivením prednej plochy rohovky.

PRK - fotorefraktívna keratektómia

Pri PRK dochádza k odstráneniu časti epitelu rohovky fotoabláciou (odparením pomocou svetla), rohovka sa upraví podľa typu chyby a požadovanej optickej mohutnosti. Po operácii je citeľné mierna bolesť a je nutne nasadenie špeciálnych kontaktných šošoviek, ktoré chránia citlivé oko bez epitelu.

LASIK

Pomocou metódy LASIK je povrchová vrstva rohovky v podobe tenkej lamely odchlípená. Časť rohovky pod ňou sa upraví laserom, konkrétne jej zakrivenie. Následne sa potom lamela vráti na pôvodné miesto. Výhodou LASIK vzhľadom k PRK je, že k zahojeniu dochádza asi 2-3 hodiny po zákroku, väčšinou u pacientov nie je prítomná veľká bolestivosť a zrak sa obnoví už po niekoľkých dňoch.