Laserové operácie očí pomáhajú ľuďom splniť si sen o živote bez okuliarov a kontaktných šošoviek. Pokrok v medicíne umožnil vrátiť pacientom kvalitný zrak už krátko po zákroku a navyše bezbolestne. Pomocou lasera sa tvar očnej rohovky upraví tak, aby pacient videl dokonale. Rozdiel medzi zákrokmi spočíva v použitých operačných postupoch.

veselyok ilasik 1 1024x378

Každá laserová operácia očí a operačná metóda spočíva v úprave povrchu a zakrivenia očnej rohovky. Náklady na zákrok závisia od zvoleného postupu a okrem samotného zákroku zahŕňajú aj použité liečivá, vstupné vyšetrenie, pooperačnú starostlivosť a garanciu kvalitne realizovaného zákroku. Pri operácii laserové lúče pripravia tkanivo rohovky na zákrok a vyrovnajú jej zakrivenie tak, aby oko znova videlo jasne a ostro.

Moderná očná klinika ponúka pacientom komplexné poradenstvo a pooperačnú starostlivosť. Operácie sa realizujú pomocou špičkových a certifikovaných zariadení. Z toho dôvodu sú laserové zákroky dnes veľmi obľúbené a ide o najčastejšie vykonávané zákroky na ľudskom tele.

Dokážu odstrániť alebo korigovať mnoho zrakových ochorení vrátane refrakčných chýb, akými sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Na základe dôkladného predoperačného vyšetrenia chirurg zvolí a odporučí pacientovi vhodnú metódu, pretože nie všetky sú vhodné pre každého. Lekár musí vziať do úvahy všetky stránky zdravotného stavu adepta. V tejto oblasti je vďaka technológiám a modernému prístrojovému vybaveniu zákroky možné vysoko individualizovať a ušiť pacientovi doslova na mieru.

Laserové metódy sú vhodné pre dospelých pacientov, ktorých zraková chyba je ustálená. Ideálnym vekom je rozhranie 18 – 45 rokov. Dôležitým faktorom je tiež hrúbka rohovky, jej tvar a prekonané zápalové ochorenia, ktoré podmieňujú výber vhodnej laserovej metódy. V očnej klinike sa pracuje v rámci jednodňovej mikrochirurgie oka a výhodou je, že pacient sa krátko po zákroku môže doliečovať v pohodlí domova.

Ešte pred pár rokmi nemohlo mnoho pacientov s ochoreniami rohovky alebo syndrómom suchých očí podstúpiť laserové operácie. Dnes už je to možné práve preto, že pri hĺbkovom type zákrokov sa nenarúša vrchná vrstva rohovky, čím sa minimalizujú všetky riziká a komplikácie.

Hĺbkové metódy predstavujú 2. generáciu moderných laserových zákrokov

Existujú dva typy laserových zákrokov – povrchové a podpovrchové alebo hĺbkové. Povrchové laserové operácie sa vykonávajú prostredníctvom jedného laserového prístroja, ktorým je excimerový laser. Sú vhodné na korekciu slabšej krátkozrakosti a patria k cenovo dostupnejším zákrokom. Chirurg musí najskôr odstrániť vrchný epitel rohovky, a keďže ide o veľmi citlivé tkanivo a rohovka po operácií dorastá, rekonvalescencia býva pár dní bolestivá.

Naopak, ak sa úprava dioptrií vykonáva pod povrchom rohovky, využíva sa metóda FemtoLASIK, nedochádza k narušeniu jej povrchu, zákrok je šetrnejší a aj nástup kvalitného videnia a návrat do bežného života býva rýchlejší.

Navyše, pooperačný priebeh hĺbkových zákrokov býva bezbolestný. Tieto typy zákrokov možno aj na základe použitej technológie preto zaradiť k 2. generácii laserových zákrokov. Laserové zákroky sú veľmi presné, precízne a väčšina z nich je už úplne bezbolestná.

Priebeh jednotlivých zákrokov hĺbkovou metódou

Výhoda operačných zákrokov hĺbkovou, resp. podpovrchovou metódou spočíva v ich bezbolestnosti a šetrnosti, pretože sa nepoužívajú mechanické rezy a žiadne ostré nástroje. Zároveň sú to metódy s krátkou dobou hojenia a rekonvalescencie. Laser pracuje pod povrchom rohovky, pričom nedochádza k jej narušeniu na povrchu.

FemtoLASIK

Už spomínaný FemtoLASIK je zákrok, ktorý sa vykonáva na základe súčinnosti dvoch laserov – excimerového a femtosekundového. Pred zákrokom sa oči znecitlivia anestetickými kvapkami. Pomocou femtosekundového lasera sa vytvorí lamela rohovky, ktorú chirurg odklopí nabok, a excimerový laser následne upraví jej povrch tak, aby odstránil dioptrickú chybu.

Lamela sa potom priklopí naspäť na svoje miesto – tento spôsob je šetrnejší ako klasické operácie rezom. Zákrok prebieha v lokálnej anestézii a zlepšenie zrakovej ostrosti sa zvyčajne dostaví v priebehu pár hodín po zákroku. Samotná operácia trvá približne 15 minút. Nepríjemné pocity po zákroku a bolestivosť miznú v priebehu pár hodín.

iLASIK

Táto metóda je v súčasnosti najpresnejším laserovým zákrokom certifikovaným aj vesmírnou agentúrou NASA, pretože ho môžu absolvovať astronauti aj piloti, ktorí potrebujú bezchybný zrak. Každý pacient prichádza s inou diagnózou a anamnézou a to si vyžaduje individualizovaný prístup.

Preto sa pracuje na základe vopred pripravenej digitálnej 3D mapy oka, vďaka čomu je operácia vykonaná presne pacientovi na mieru. Odhalené sú už úplne najmenšie dioptrické nedokonalosti zraku. Mapa je prenesená priamo do laserového prístroja a ten šetrne odstraňuje iba nežiaduce dioptrie a už na druhý deň po operácii sa pacient vracia do bežného života.

Po absolvovaní laserových zákrokov je vhodné zdržať sa pár týždňov náročnejšej fyzickej aktivity, vyhnúť sa kúpaniu a pobytom v saune. Zrak si treba chrániť kvalitnými ideálne slnečnými okuliarmi s polarizačnou úpravou, čo ocenia najmä vodiči. Úspešnosť laserových zákrokov dosahuje dnes v celosvetovom meradle 95 %.

Sponzor článku: VESELY Očná Klinika