Jednou zo základných podmienok normálnej činnosti oka je primerané zvlhčovanie povrchu oka slzami. Nedochádza pri tom ani k hromadeniu sĺz alebo ich stekaniu na tvár. Slzy môžeme jednoducho definovať ako tekutinu, ktorá vyteká z našich očí, keď plačeme alebo keď naše oči „slzia“ – napríklad pri podráždení. Sú kvapalným produktom slzných, hlienových a tukových žliaz. V prípade, že dôjde k podráždeniu predného segmentu oka alebo k emočnému vzrušeniu, produkcia sĺz sa až niekoľkonásobne zvyšuje.

slzy a slzny film

Hlavnou úlohou sĺz je zvlhčiť povrch predného segmentu oka. Na tomto zvlhčení má najväčší podiel typ sĺz, ktorý sa nazýva slzný film. Udržiava oči neustále vlhké.

Slzný film

Slzy vytvárajú na povrchu rohovky slzný film. Jeho hlavnou funkciou je ochrana oka a čistenie povrchu oka, zabezpečuje tak ochranu oka pred infekciou. Slzný film je dôležitý pre metabolizmus rohovky a jej výživu. Jeho hrúbka je 4,5 – 8,7 μm a kolíše s dobou po mrknutí. Slzný film ma veľké povrchové napätie, ktoré zabraňuje stekaniu vodnej vrstvy filmu. Je tvorený troma funkčne úzko súvisiacimi vrstvami: vonkajšou – tukovou, strednou – vodnou a vnútornou – hlienovou.

Tuková vrstva slzného filmu

Je najvrchnejšou časťou slzného filmu a jej hlavnou úlohou je ochrana vodnej vrstvy pred odparovaním. Taktiež zvlhčuje viečka pri ich pohybe cez očnú guľu.

Vodná vrstva slzného filmu

Dodáva atmosferický kyslík rohovkovému epitelu, má antibakteriálne účinky, vytvára optimálne hladký povrch rohovky, umožňuje tvorbu ostrého obrazu na sietnici a nakoniec odplavuje zo spojivkového vaku a rohovky ostatky odumretých buniek a baktérií.

Hlienová vrstva slzného filmu

Hlienová vrstva má veľkú bobtnavú schopnosť, výrazne znižuje povrchové napätie a hydrofóbne vlastnosti epitelu sa tak menia na hydrofilné. Tým je umožnené jednoduché rozprestrenie vodnej vrstvy po povrchu rohovky a jej zvlhčenie.

Nerovnováha v kvalite a kvantite jednotlivých zložiek slzného filmu alebo poruchy mrkania zhoršujú distribúciu sĺz a môžu predstavovať výrazný problém – napríklad syndróm suchého oka.