Pre športovcov sa otvára možnosť absolvovať akúkoľvek športovú disciplínu aj napriek značnej refrakčnej vade, tak ako emetrop (človek bez refrakčnej vady). Kontaktné šošovky majú oproti okuliarom pri športe množstvo výhod, predovšetkým mechanicky neprekážajú a neobmedzujú žiadne pohyby, kontakty, činnosti atď. Nie sú svojou konštrukciou nebezpečné ani pre svojho nositeľa ani pre jeho okolie.

kontaktne sosovky a sport

Pretože sa šošovky stávajú súčasťou optického systému oka, nevzniká skreslenie obrazu pri okrajoch okuliarových skiel, pri spotení sa nezahmlia, bez obmedzenia ich možno používať aj pri vodných športoch ako plávanie, vodné pólo, skoky do vody a iné.

Použitie kontaktných šošoviek pri športe sa však môže odlišovať od bežného nosenia spôsobom, typom šošovky a ďalšími okolnosťami.

Športovci, ktorí nosia v civilnom živote len okuliare, používajú šošovky len príležitostne, a to na športové účely. Naopak športovci, ktorí používajú kontaktné šošovky bežne, využívajú na športovanie rovnaké šošovky ako po celý deň, alebo niekedy môžu voliť individuálne iný typ alebo iný tvar šošovky podľa športovej disciplíny.

Aké kontaktné šosovky sú pri športe najvhodnejšie?

Všeobecne sú na šport vhodnejšie kontaktné šošovky s vysokým obsahom voľnej vody v štruktúre materiálu a pokiaľ možno čo najtenšie, poprípade dnes najnovší typ, ktorým su silikon-hydrogelové kontaktné šošovky. Výhody tenkej šošovky s vysokým obsahom vody a silikonhydrogelovej šošovky spočívajú predovšetkým v dobrej priepustnosti pre kyslík a tak zaručujú veľmi dobré podmienky zásobenia rohovky i počas športového výkonu.

Najvhodnejším typom šošoviek na šport sú jednodňové kontaktné šošovky. Každodennou výmenou týchto šošoviek sa zamedzuje ukladaniu nečistôt na povrchu, taktiež je minimálne riziko vzniku lipidových usadením. Ich minimálne hrúbka zvyšuje komfort pri nosení a samozrejme majú najvyššiu priepustnosť pre kyslík a výborne udržiavajú vlhkosť.

Pre niektoré športové odvetvia sa športovcom odporúča prispôsobiť kontaktnú šošovku priamo na daný šport, ktorá však nemusí byť zhodná s tou, ktorú využíva v bežnom živote. Väčšinou sa vyberajú šošovky s o niečo strmším zakrivením, aby sedeli tesnejšie, čim sa znižuje riziko vypadnutia z oka. Voľba šošovky je samozrejme závislá na anatómii samotnej rohovky, dĺžke použitia a skúsenostiach samotného nositeľa, ale aj jeho kontaktológa.

Aplikovať kontaktné šošovky na šport nie je jednoduché a každý športovec, nositeľ kontaktných šošoviek by mal vyhľadať skúseného kontaktológa. Pod dobrým vedením potom môžeme naplno využiť vlastnosti kontaktných šošoviek a skutočne tak zvoliť tie najideálnejsie šošovky pre šport.

Ako je to s kontaktnými šošovkami pri vodných športoch?

Najkomplikovanejší je výber šošoviek na vodné športy. Tu je potrebné zvážiť množstvo okolností, posúdiť charakter športu, skúsenosti športovca s kontaktnými šošovkami, jeho nároky a dobu použitia vo vode. Najjednoduchší výber je pre plavcov na kratšie trate, ktorý väčšinou používajú krycie plavecké okuliare. U nich môžeme zvoliť šošovky, ktoré používajú v bežnom živote.

U diaľkových plavcov sa musia veľmi zodpovedne vybrať šošovky najvyššej kvality, pretože ich nemožno pri ťažkostiach vybrať z oka a navyše pri krytí plaveckými okuliarmi relatívne dlhý čas sa vytvára mikroklíma so zníženým prísunom kyslíku. Pre týchto športovcov je potrebné zvoliť jednorázové šošovky.

Problematická situácia je tiež u vodných pólistov, skokanov do vody a akvabel. U všetkých týchto športovcov hrozí vďaka charakteru výkonu väčšie riziko vyplavenia šošoviek z očí, okrem toho sa do šošovky dostáva voda s nežiaducimi chemickými látkami, ktoré v šošovke pretrvávajú pomerne dlho a môžu znepríjemniť nosenie a skrátiť životnosť šošovky. Na tieto činnosti nie sú odporúčané šošovky s vysokým obsahom vody a veľkou stredovou hrúbkou.

Takisto vplyvom vodného prostredia môžeme sledovať nestabilitu videnia pri všetkých šošovkách s vysokým obsahom vody. Na vodné športy sa odporúčajú radšej tesnejšie kontaktné šošovky, ale tie musia byť určené len na šport a krátkodobé použitie.

Pre použitie šošoviek vo vode odporúčame ešte pred začiatkom plávania si zľahka vstreknúť vodu do očí, oči zatvoriť, zľahka pretrieť, čím sa vyrovná slzný film, v dôsledku čoho šošovka lepšie sedí na oku a zmenší sa riziko jej vyplavenia.