Kontaktné šošovky v dnešnej dobe predstavujú veľmi jednoduchý a pohodlný spôsob ako korigovať vašu refrakčnú chybu, alebo ak sa chystáte na večierok, spoločenskú akciu alebo chcete čiastočne zmeniť svoj vzhľad, môžete siahnuť po farebných kontaktných šošovkách. Skôr ako si kontaktné šošovky kúpite, nemali by ste zabudnúť na jednu dôležitú vec: nikdy nekupujte kontaktné šošovky bez vstupnej prehliadky u vášho očného špecialistu.

aplikacia kontaktnych sosoviek

Kontaktných šošoviek existuje na trhu veľké množstvo druhov a typov, ktoré sú vyrábané v rôznych parametroch a z rôznych materiálov. Nie však každý typ kontaktných šošoviek musí byť vhodný práve pre vás. Nevhodným zvolením kontaktných šošoviek si môžete viac ublížiť ako pomôcť. Návšteva očného špecialistu je preto nevyhnutná.

Aplikácia kontaktných šošoviek sa skladá z niekoľkých častí

Aplikácia kontaktných šošoviek sa začína pohovorom, kedy aplikátor zisťuje celkovú anamnézu (rodinnú a osobnú), zaujíma sa o choroby ako zvýšený tlak, cukrovka, alergie, užívanie liekov a antikoncepcie, zápaly, úrazy a operácie oka. Ďalej ho bude zaujímať váš vek, aké máte zamestnanie a v akom prostredí sa najčastejšie pohybujete, akým spôsobom si nosenie kontaktných šošoviek predstavujete, či ste už kontaktné šošovky niekedy nosili (ak áno, ako ste ich znášali, poprípade prečo chcete zmeniť typ šošoviek).

Po tomto rozhovore budú nasledovať vyšetrenia refrakčnej chyby, zakrivenia a priemeru rohovky, kontrola predného segmentu oka a v prípade nutnosti Schirmmerov test slzivosti.

Vyšetrenie refrakčnej chyby

Pri vyšetrení refrakčnej chyby sa stanový hodnota dioptrií najprv u okuliarov a následne aplikátor určí vhodné dioptrie aj pre kontaktné šošovky. Dioptrie v okuliaroch nemusia byť vždy zhodné s dioptriami vašich kontaktných šošoviek.

Zmeranie zakrivenia rohovky

Zmeranie zakrivenia rohovky sa robí pomocou prístroja, ktorý sa nazý Keratometer. Tento prístroj určí polomer krivosti vašej rohovky a podľa tohto výsledku sa následne zvolí aj vhodné zakrivenie kontaktnej šošovky. Sú ľudia ktorý majú strmšie rohovky a sú ľudia s rohovkami plochšími a podľa toho treba aj zvoliť strmšiu alebo plochšíu kontaktnú šošovku.

Zmeranie priemeru rohovky

Dôležité je tiež zmerať priemer rohovky, pretože okraj kontaktných šošoviek by nemal príliš presahovať limbus rohovky. Pokiaľ by bola kontaktná šošovka príliš veľká, mohla by dráždiť. Naopak, v prípade, že by bola šošovka príliš malá, mohol by nositeľ vnímať okraje šošovky, mohlo by dôjsť k obmedzeniu šírky zorného poľa a aj pocit pri nosení by nebol príliš komfortný.

Stav predného segmentu oka

Zistením stavu predného segmentu oka aplikátor zistí pomocou štrbinovej lampy v akom stave sú predovšetkým rohovka a spojivky, občas je nutné urobiť aj pretočenie horného viečka aby sa zistil stav tarzálnych spojiviek.

Schirmerov test

Posledným meraním ktoré je v niektorých prípadoch nutné urobiť je Schirmerov test slzivosti. Pokiaľ totiž nie je dostatočná slzivosť a slzný film nemá dostatočnú kvalitu, tak pri nosení kontaktných šošoviek (ale aj bez nich) môže dochádzať k nadmernému vysychaniu ako rohovky tak aj samotnej kontaktnej šošovky, čo má za následok veľmi nepríjemné rezanie (pocit piesku v očiach).

Po absolvovaní týchto všetkých vyšetrení a po rozhovore s pacientom aplikátor odporučí najvhodnejší typ kontaktnej šošovky.

Nasadzovanie a manipulovanie s kontaktnými šošovkami

Ďalšou časťou aplikácie kontaktných šošoviek je zaučenie pacienta ako kontaktné šošovky nasadzovať a ako s nimi manipulovať. Je najvhodnejšie, aby sa pacient naučil šošovky nasadzovať a vysadzovať sám bez pomoci aplikátora. Ten mu na začiatku poradí akým spôsobom šošovky do oka vkladať.

Ostatné vyšetrenia

Po nasadení kontaktných šošoviek skontroluje aplikátor usadenie a centráciu (v prípade tórických šošoviek), nasleduje tzv. test tolerancie, čo znamená že vás aplikátor pravdepodobne pošle sa v šošovkách poprechádzať na cca 15-30 min aby sa kontaktná šošovka stabilizovala. Následne sa aplikácia vyhodnotí tak, že sa zistí vízus (ostrosť videnia), skontroluje sa stav predného segmentu oka v kontaktných šošovkách a poloha kontaktnej šošovky. Veľmi dôležitý je taktiež subjektívny pocit samotného nositeľa kontaktných šošoviek.

Vybratie kontaktnej šošovky z oka

Poslednou časťou aplikácie kontaktných šošoviek je vybratie kontaktných šošoviek z oka. Tak ako pri nasadzovaná tak aj pri vyberaní šošoviek aplikátor pacientovi poradí spôsob akým si šošovku vybrať. Nasadzovanie a vyberanie šošoviek nie je až tak komplikované, chce to len trochu praxe a trpezlivosti. Pokiaľ kontaktné šošovky boli vyhovujúce jak z pohľadu aplikátora tak z pohľadu nositeľa, je možné kontaktné šošovky zákazníkovi predať alebo objednať.

Pokiaľ sa po aplikácii kontaktných šošoviek rozhodnete používať kontaktné šošovky, tak nezabúdajte na to, že je vhodné približne každých 6 mesiacov absolvovať kontrolu (záleží aj od typu šošoviek ktoré budete používať) u vášho kontaktológa.