Britskí vedci zistili nárast výskytu krátkozrakosti u školopovinných detí až o 13% oproti stavu v šesťdesiatych rokoch. Čo je príčinou?

kratkozrakost a travenie volneho casu

Deti trávia menej času vonku

Kým v minulom storočí nebola krátkozrakosť až taká rozšírená, dnes sa prvé príznaky začínajú prejavovať u detí už vo veku šiestich rokov. Výskumy naznačujú súvislosť medzi prejavmi krátkozrakosti a nedostatočným pobytom detí vonku na čerstvom vzduchu. Deti sa cez deň presúvajú z triedy domov, kde trávia svoj voľný čas robením úloh či surfovaním na internete obklopené štyrmi stenami.

Nadmerným pobytom v interiéri sa detským očiam nedostáva dostatok slnečného svetla, a teda aj hormónu dopamín, ktorý spomaľuje rast očnej buľvy. Deťom, ktoré majú nadbytok dopamínu, môže tak oko príliš narásť, čím vzniká predpoklad pre zrod krátkozrakosti. Tá je totiž spôsobená predĺženým tvarom očnej buľvy. Optická mohutnosť šošovky a rohovky je v tom prípade väčšia, čo spôsobuje, že svetelné lúče sa nestretávajú na sietnici, ale obraz vzniká ešte pre ňou. Výsledkom je neostré, rozmazané videnie do diaľky.

Krátkozrakosť a ako sa jej zbaviť

Príznaky krátkozrakosti sa začínajú prejavovať u detí už na prvom stupni základnej školy. Žmúrenie napríklad na tabuľu je prvým z nich, ktorý si môže všimnúť aj učiteľ. Pri podozrení na krátkozrakosť by mala nasledovať preventívna prehliadka u očného lekára. Vekom sa totiž môže problém zhoršovať, no väčšinou medzi 20. a 25. rokom života dochádza k jeho stabilizácií.

Najčastejšou formou korekcie krátkozrakosti sú kontaktné šošovky a okuliare s rozptylnými sklami a mínusovými dioptriami. Tieto spôsoby liečby síce dokážu zlepšiť zrak, no dioptrickej chyby pacienta plne nezbavia. Pre je úplné odstránenie je vhodné absolvovať laserovú operáciu krátkozrakosti.

Laserová operácia očí

Ide o bezbolestný zákrok najdokonalejšou metódou laserovej chirurgie Z-LASIK. Operácia trvá len niekoľko minút a po jej skončení môžete ísť ihneď domov. Ostré videnie bez okuliarov sa dostaví už do pár hodín po zákroku. Laserová operácia očí tak ostáva najefektívnejším spôsobom odstránenia dioptrickej očnej chyby.