Laserová operácia očí je pokrokovou metódou súčasnej doby, ktorá dokáže rýchlo a takmer bezbolestne korigovať zrakové chyby ľudí trpiacich očnými poruchami. Presnosť laserových zákrokov umožňuje pacientom dívať sa na svet bez dioptrických pomôcok už krátko po operácii. Povrchové laserové metódy sú vhodné aj pre pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť iné formy laserových zákrokov.

lasek vesely 1920x880 02 1024x469

Pre koho je vhodná laserová operácia zraku

Pokiaľ trpíte astigmatizmom, krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou, nový zdokonalený zrak vám môže pozitívne vylepšiť život v mnohých oblastiach. Pod pojmom laserová operácia očí sa ukrýva niekoľko metód, ktoré očný chirurg volí pre pacienta tak, aby výsledný efekt splnil jeho očakávania. V cenách jednotlivých operačných metód sú isté rozdiely, ktoré odzrkadľujú práve rozdielne operačné techniky.

Podstata každej operácie spočíva v úprave hrúbky očnej rohovky tak, aby pacient získal dokonalé videnie. Excimerový laser odparí časť tkaniva v tele rohovky, čím sa zmenia jej parametre. Pokiaľ chirurg pracuje na povrchu rohovky, ide o tzv. povrchové metódy, kde základnou je metóda PRK. Povrchové laserové metódy sú cenovo dostupnejšie, avšak doba hojenia je pri nich o niečo dlhšia a rekonvalescencia náročnejšia.

Laserová operácia je štandardne vhodná pre pacientov od 18 rokov, ktorých zraková chyba je stabilizovaná. Dôležitým ukazovateľom je pritom hrúbka a tvar očnej rohovky. V tomto prípade ide aj o to, aby pacient dokázal počas zákroku spolupracovať, nehýbať sa a riadiť sa pokynmi personálu. Operácia nie je vhodná pre pacientov s chorobnými zmenami na rohovke a po prekonaných zápaloch rohovky, predovšetkým ak boli vírusového pôvodu. Každý pacient absolvuje na úvod vo väčšine prípadov bezplatnú konzultáciu s očným lekárom – chirurgom, ktorý stanoví aj vhodnú operačnú metódu.

Princípy povrchových metód laserových operácií

Pri povrchových metódach sa pracuje s excimerovým laserom. Chirurg najskôr odstráni vrchný epitel rohovky, mechanicky alkoholovým roztokom alebo tzv. „no touch“ metódou, a následne vykonáva samostatnú laserovú operáciu excimerovým laserom. Povrch rohovky predstavuje veľmi citlivé miesto s mnohými nervovými zakončeniami. Pár dní po zákroku rohovka dorastá a tento pocit je pre pacienta bolestivý. Na zmiernenie bolesti sa používajú kontaktné šošovky. Bolesť a citlivosť na svetlo je však veľmi individuálna, nie každý pacient má nepríjemné pocity v období rekonvalescencie. Každá z použitých laserových metód má svoje výhody i nevýhody.

Povrchové laserové metódy je možné realizovať ako štandardizované zákroky alebo s použitím digitálnej 3D mapy dioptrickej chyby oka, na čo slúži individualizované predoperačné vyšetrenie očí. V prípade povrchových laserových metód sa neodporúča opakovanie zákroku.

Metóda nazývaná PRK

Metóda PRK je prvotným základom pre ďalšie excimerové zákroky. V súčasnosti ju podstupuje menej pacientov ako v minulosti, stále je však najvhodnejšou metódou pre ľudí, ktorí majú tenkú očnú rohovku a nemohli by absolvovať iný operačný zákrok na úpravu svojej zrakovej chyby. Ide o historicky prvú operáciu na odstránenie dioptrických chýb laserom. Základom pre podstúpenie zákroku je dôkladné predoperačné vyšetrenie zraku, kde lekár zistí všetky detailné informácie o zraku pacienta.

Vhodnejšia je na odstránenie nižšieho stupňa krátkozrakosti. Zákrok prebieha iba niekoľko minút v lokálnej anestézii, teda pacient je pri plnom vedomí. Laserový lúč pracuje priamo na povrchu rohovky, po predchádzajúcom odstránení vrchného epitelu mechanicky alebo bez zásahu chirurga – metódou „no touch“. Excimerový laser odstráni dioptrie a rekonvalescencia po tomto zákroku je približne 4 až 5 dní.

K očakávaným príznakom v procese hojenia patrí začervenanie a pálenie očí, citlivosť na svetlo a slzenie, pretože rohovka sa týmto spôsobom hojí. Dôležitý je pokojový režim a aplikovanie kvapiek, ktoré zároveň slúžia ako umelé slzy na zvlhčenie oka. Bolesti nemajú dlhodobý charakter, no k ustáleniu lepšieho videnia dôjde zvyčajne až niekoľko týždňov po operácii.

LASEK metóda

LASEK predstavuje mierne modifikovaný postup metódy PRK. Je to modernejšia technológia, ktorá stále pracuje na povrchu očnej rohovky. Je vhodná pre ľudí, ktorí majú príliš tenkú rohovku a zrenička ich oka sa v tme neprimerane rozširuje. V takom prípade dokáže odstrániť strednú a vysokú krátkozrakosť, tiež ďalekozrakosť a astigmatizmus

Pri tejto metóde je možné pracovať s vytvorením digitálnej mapy oka, čo zaručí ešte väčšiu precíznosť a šetrnosť celého zákroku. Výhodou individualizovanej operácie je to, že sa urýchli jej priebeh. Technológia zaznamenáva zmeny na dúhovke. Každý laserový lúč je cielene umiestnený a ani minimálny pohyb pacienta nemá vplyv na zákrok. Pri prípadnom odchýlení oka sa laser dokonca sám vypne. Pri tejto metóde sa rohovkový epitel odhrnie mechanicky zo svojho pôvodného miesta. Laserový lúč odstráni nežiaduce dioptrie a po korekcii sa epitel priloží na pôvodné miesto, kde bude slúžiť ako základ pre novonarastajúcu vrstvu rohovky.

Zákrok si vyžaduje štandardnú dobu hojenia 4 až 5 dní. Je spojený s miernou bolestivosťou, rezaním a pocitom cudzieho telesa v oku. K vyostrovaniu videnia dochádza postupne. Následne je potrebné dodržiavať pokojový režim a absolvovať pravidelné kontroly, najčastejšie už druhý deň po operácii. Ďalšie kontroly bývajú týždeň, mesiac a niekoľko mesiacov po zákroku.

LASEK a metóda PRK patria k tzv. prvej generácii laserových zákrokov v očnej chirurgii.

Sponzor článku: VESELY Očná Klinika