Pokiaľ necháme stranou estetickú funkciu, stále nám ostáva ako hlavná funkcia slnečných okuliarov ochrana pred účinkami ostrého slnečného svetla a UV žiarenia. Celé elektromagnetické spektrum slnečného žiarenia je zložené zo súboru vĺn plynule sa meniacich frekvencií.

uv filter uv ziarenie a slnecne okuliare

Viditeľné svetlo v ňom tvorí len nepatrnú časť (cca 400 - 780 nm). Oči vnímajú túto vlnovú oblasť ako spektrum farieb od fialovej cez modrú, zelenú, žltú, oranžovú až k červenej. Viditeľné svetlo vyvoláva zrakový vnem a je bezpodmienečne nutným prostriedkom k získaniu zrakovej informácie o vonkajšom svete. Dlhšie vlnové dĺžky patria infračervenému žiareniu, ďalej mikrovlnám, televíznym a rádiovým vlnám. Naopak kratšie vlnové dĺžky má ultrafialové, rentgenové a gama žiarenie.

Slnečné žiarenie s vlnovou dĺžkou zhruba 780 - 106 nm, ktoré má charakter infračerveného žiarenia, vníma človek prevažne povrchom tela vo forme pôsobenia tepla. Toto žiarenie preniká do pokožky a svalov, spôsobuje lepšie prekrvenie. Slnečné žiarenie s vlnovou dĺžkou menšou než 400 nm patrí do oblasti ultrafialového žiarenia, ktoré je veľmi škodlivé a je preto nutné, aby okuliarové protislnečné šošovky túto oblasť spektra neprepúšťali. Slnečné okuliare, ktoré takúto ochranu ponúkajú sú opatrené etiketou s poukazom na UV 400. Všeobecne platí, že plastové šošovky majú lepšiu UV absorpciu než minerálne šošovky.

Podľa účinkov na človeka sa UV žiarenie delí na pásma:

  • dlhovlnné UVA žiarenie................. 315 - 400 nm
  • strednovlnné UVB žiarenie............. 280 - 315 nm
  • krátkovlnné UVC žiarenie............. 100 - 280 nm

UVB žiarenie je to žiarenie, ktoré spôsobuje spálenú pokožku a môže spôsobiť zrakové komplikácie. Aj keď nie všetci oční odborníci s tým súhlasia, niektoré prieskumy ukazujú, že vystavenie očí slnečnému svitu napríklad na horách môže prispieť ku vzniku šedého zákalu.

Rozdelenie protislnečních filtrov

Existujú štyri normalizované kategórie filtrov:

  • Kategória 0 - bezfarebný alebo veľmi svetlý filter (prep. viditeľného žiarenia (VIZ) 80 - 100%)
  • Kategória 1 - svetlý filter (prep. VIZ 43 - 80%) Kategória 2 - stredne tmavý filter (prep. VIZ 18% - 43%)
  • Kategória 3 - tmavý filter (prep. VIZ 8% - 18%)
  • Kategória 4 - veľmi tmavý filter (prep. VIZ 3% - 8%)

Kategórie 3 a 4 nie sú vhodné pri riadení motorových vozidiel.

Na čo si dávať pozor pri nákupe slnečných okuliarov?

Aby ste dosiahli maximálnu ochranu Vašich očí, pozerajte sa po slnečných okuliaroch, ktoré pohlcujú minimálne 98% žiarenia UVA a UVB. Žiarenie UVC je pohlcované automaticky vyššími vrstvami atmosféry.