Okuliarové šošovky predstavujú najčastejšie a najefektívnejšie riešenie korekcie a ochrany zraku. Pomáhajú korigovať najčastejšie očné vady akými sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť, presbyopia, či astigmatizmus. Vývoj okuliarových šošoviek sa stále vylepšuje, keďže svetoví výrobcovia usilovne pracujú, aby každý rok mohli v oblasti okuliarových šošoviek priniesť ich stále lepšie vlastnosti. Je však veľmi dôležité prispôsobiť okuliarové šošovky tej ktorej chybe vášho zraku.

okuliarove sosovky

V súčasnosti je je výber okuliarových šošoviek veľmi pestrý. K dispozícii sú rôzne varianty klasických dioptrických skiel, či skiel do slnečných okuliarov. Nezabúda sa však ani na športovcov, ktorí potrebujú korigovať svoj zrak a chrániť ho aj v tých najnáročnejších podmienkach. Nech už vás trápi akýkoľvek zrakový problém, jestvuje mnoho druhov okuliarových šošoviek, ktoré vám ho pomôžu odstrániť. Navyše v každej dobrej očnej optike je možnosť okuliarové šošovky zhotoviť presne podľa potrieb vašich očí.

Rozdelenie okuliarových šošoviek podľa materiálu

Z hľadiska typu materiálu sa vyrábajú sklenené okuliarové šošovky, ktoré sú známe svojimi dobrými optickými vlastnosťami. Ďalej sú to plastové sklá - najpoužívanejšie okuliarové šošovky. Menej využívanými sú Polykarbonátové sklá a okuliarové šošovky vyrobené z materiálu Trivex.

Sklenené okuliarové šošovky

Vlastnosti skla sú všeobecne dobré známe. Sklo ako také je tvrdý, zle vodivý materiál, ktorý môže pri prudkých teplotných zmenách praskať. V minulosti bolo sklo takmer jediným materiálom používajúcim sa na výrobu okuliarových skiel. Výhodou sklenených šošoviek sú veľmi dobré optické vlastnosti, vysoká odolnosť voči poškriabaniu a tenká hrúbka. Pri veľmi vysokých dioptriách ( nad -10 dioptrií) a použití skla o vyššom indexe lomu je možné docieliť esteticky veľmi peknú okrajovú hrúbku.

Plastové okuliarové sklá – CR39, Orma 1000

Plastové dioptrické okuliarové sklá sú dnes najčastejšie používaným typom šošoviek. Majú dobré optické vlastnosti, sú oproti minerálnemu sklu veľmi ľahké a odolné voči rozbitiu. Je možné ich používať do všetkých typov rámov a je možné na ne nanášať rôzne farby a povrchové úpravy. Taktiež sa dajú vyrábať aj vo vysokých indexoch lomu, čo je vhodné pre vysoké dioptrie. Ich miernou nevýhodou je, že sú podstatne mäkšie ako minerálne sklo, čo spôsobuje ich rýchlejšie poškriabanie.

Polykarbonáové dioptrické sklá

Polykarbonát bol vyvinutý v roku 1957 v USA. V 60. rokoch 20. storočia sa začal využívať na výrobu priezorov heliem kozmonautov a okien kozmických lodí v programe Apollo. Tento materiál patrí do skupiny termoplastov, ktoré sú mäkšie, ale podstatne pružnejšie, odolnejšie proti nárazu než CR39 a iné, majú vyšší index lomu (1,59), malú stredovú hrúbku, nízku hmotnosť a vysokú odolnosť voči poškriabaniu. Taktiež pohlcujú 100% UV žiarenia. Práve vďaka týmto vlastnostiam sa polykarbonátové dioptrické šošovky využívajú pre rizikové zamestnania a športy.

Okuliarové šošovky vyrobené z materiálu Trivex

Trivex je prvý materiál na výrobu okuliarových šošoviek, ktorý v sebe zahŕňa tri dôležité charakteristiky – skvelé optické vlastnosti, výborná odolnosť voči nárazu a prasknutiu a tiež nízku hmotnosť, ktorá je ešte o 10% nižšia ako u polykarbonátu. Jeho nevýhodou je, že je možné ho vyrobiť len v indexe lomu 1,53, čo znamená, že ho nie je možné použiť pri vyšších dioptriách, pretože by bola príliš veľká hrúbka.

Dioptrické okuliarové sklá podľa optického účinku

Dioptrické okuliarové šošovky môžeme aj podľa optického účinku. Podľa optického účinku poznáme unifokálne, bifokálne, trifokálne a multifokálne okuliarové šošovky.

Unifokálne dioptrické okuliarové šošovky

Za unifokálne dioptrické okuliarové šošovky považujeme všetky sférické šošovky, tórické (cylindrické) šošovky a šošovky s asférickou plochou s jedným ohniskom, poprípade s dvoma ohniskovými rovinami u tórických šošoviek.

Sférické okuliarové šošovky

Sférické šošovky sú najčastejšie používaným typom okuliarových skiel a používajú sa ku korekcii rotačne symetrických (sférických) refrakčných porúch. Charakteristické sú konštantnými polomermi krivosti na funkčných optických plochách.

Tórické okuliarové šošovky

Tórické šošovky sa používajú pre korekciu astigmatizmu. Nazývame ich tiež sklami cylindrickými. Od sférických skiel sa líšia spôsobom lomu svetelných lúčov. Rovnobežné lúče sa nezbiehajú do jedného bodu, ale vznikajú dve ohniskové línie v rôznych vzdialenostiach.

Asférické okuliarové šošovky

Dioptrické okuliare by mali okrem požiadaviek na dobré videnie spĺňať tiež požiadavky a priania ich užívateľov a teda dobre vyzerať a mať čo možno najnižšiu váhu. Tieto požiadavky zabezpečujú v súčasnej dobe asférické šošovky s ich asférickou plochou. Je to vlastne plocha v variabilným polomerom zakrivenia. Nejde teda o guľovú , ale rotačne asférickú plochu, ktorá sa k okraju oplošťuje. To umožňuje výrobu tenkej a ľahkej šošovky, ktorá má zároveň v periférii veľmi dobré zobrazovacie vlastnosti. Dioptrické šošovky s asférickou plochou majú najväčší význam pri plusových a vysokých mínusových dioptriách.

Bifokálne okuliarové šošovky

Bifokálna alebo tiež dvojohnisková je charakteristická tým, že má spojenú so „základnou“ jednoohniskovou šošovkou ešte jednu tzv. „prídavnú“ šošovku. Základný diel je používaný pri pohľade do diaľky a prídavný diel pri pohľade do blízka. Prídavný diel môže byť do základnej šošovky zatavený alebo vybrúsený. Tvary segmentov sa s postupným vývojom menili od rovného ohraničenia, cez guľatý diel do blízka až po segment tvaru ležiaceho písmena D s rovným alebo mierne oblúkovitým priebehom hornej časti segmentu.

Najväčšou nevýhodou bifokálnych šošoviek je skok obrazu pri prechode z diaľky do blízka a v súčasnej dobe je tento typ skiel na ústupe.

Trifokálne okuliarové šošovky

Trifokálne šošovky sa používajú pri vyššej hodnote prídavku na blízko nad 2 dioptrie a súčasne s poklesom akomodačnej šírky pod 2 dioptrie. Rozdiel medzi bifokálnymi a trifokálnymi šošovkami spočíva len vo vložení tzv. medzidielu na strednú vzdialenosť. Tento typ šošoviek si obľubu nikdy veľmi nezískal a takmer sa nevyužíva.

Multifokálne okuliarové šošovky

Multifokálne (progresívne) okuliarové šošovky umožňujú na rozdiel od bifokálnych šošoviek ostré videnie na všetky vzdialenosti a majú plynulý prechod z časti do diaľky do časti na blízko. Dioptrická hodnota sa mení spojite od zóny pre pohľad do diaľky, cez koridor (progresívny kanál) pre strednú vzdialenosť až k oblasti pre čítanie. Sú vyrobené z jedného kusu optického materiálu. Je to ideálny typ šošoviek pre aktívnych ľudí s presbyopiou.