Krycie farebné kontaktné šošovky slúžia k prekrytiu prirodzenej farby dúhovky. Použitím tónovacích kontaktných šošoviek dochádza k zvýrazneniu pôvodnej farby oka, respektíve k jeho rozjasneniu.

typy farebnych kontaktnych sosoviek

Krycie farebné šošovky

Krycie kontaktné šošovky slúžia k prekrytiu prirodzenej farby dúhovky. Rozoznávame dve základné technológie.

3-prstencové

Technológia je známa tiež ako technológia 3 tónov, kedy sa na kontaktnú šošovku pečiatkovaním nanesú 2 matričné farby – ide o čiernu a hnedú – a jedna požadovaná, napríklad modrá. Prstence vybiehajú lúčovito do stredu kontaktnej šošovky, tým menej obmedzujú zorné pole ako klasické krycie šošovky, ktoré majú časť šošovky transparentnú (optická zóna, spravidla 5,5 mm priemer, umiestená v strede šošovky) a časť nepriehľadnú (farebná krycia časť kč).

Klasické

Klasické krycie šošovky kryjú veľmi spoľahlivo, nič menej technológie troch prstencov je inovatívnejšia, aj keď za extrémnych svetelných podmienok (maximálny jas) môže byť čiastočne vidieť pôvodná farba.

Tónovacie farebné šošovky

Tónovacie kontaktné šošovky sú v celom farebnom kruhu okrem zmieneného priestoru pred zornicou zafarbené do požadovanej finálnej farby. Použitím tónovacích kontaktných šošoviek dochádza k zvýrazneniu pôvodnej farby oka, respektíve k jeho rozjasneniu.

Niekedy sa môžeme stretnúť vedľa názvu tónovacie šošovky i s ďalším typom farebných šošoviek, a to rozjasňovacie. Tento typ môžeme jednoznačne zaradiť do skupiny tónovacie. Ide len o snahu marketingu odlíšiť daný výrobok od konkurencie.

Do skupiny tónovacích radíme aj kontaktné šošovky zväčšujúce veľkosť oka. Vonkajší prstenec šošovky oko opticky zväčšuje a vnútorný farebnosti pridáva na jasnosti. Všeobecne platí pre všetky tónovacie farebné kontaktné šošovky, že voľba ich farby by mala čo najviac odpovedať prirodzenej farbe dúhovky. Tónovacie šošovky prakticky takmer vôbec nekryjú.

Nebudem cez farebné šošovky vidieť farebne?

Stred farebnej kontaktnej šošovky je transparentný. Jeho priemer je nastavený všetkými výrobcami na 5,5 mm, čo je priemer obyvateľstva. Tak nedochádza k obmedzeniu videnia v zornom poli.

Výsledný efekt farebných kontaktných šošoviek je vždy ovplyvnený prirodzenou farbou dúhovky. Všeobecne platí, že sa tmavé oči prekrývajú podstatne horšie než svetlé odtiene.

Celkový dojem je ovplyvnený svetelnými podmienkami, pri ktorých farebné šošovky na očiach posudzujeme. Jednak sa mení jas očí, jednak dochádza ku zmene veľkosti zornice (pupily), ktorá reaguje na svetelnú intenzitu. Môže teda prísť k tomu, že v priamom svetle, kedy je zornica stiahnutá, môžete pri pohľade do zrkadla zistiť, že okolo nej nie je dúhovka úplne zakrytá. Opačne môže pri šere, kedy sa zornica roztiahne prísť k tomu, že časť nášho vizu bude ovplyvnená farebnou šošovkou.

Novú farbu očí môžeme významne podtrhnúť voľbou doplnkov a oblečenia v rovnakej farbe. Pri pohľade na nás si potom ostatní automaticky spoja prvky rovnakej farby. Oči tak môžu významne vystúpiť.

Nedôverujte teda príliš perfektným marketingovým fotografiám. Pokiaľ chcete zistiť, ako reálne môžu tie ktoré farebné kontaktné šošovky ovplyvniť Vás vzhľad, navštívte stránku www.cocky-kontaktni-barevne.cz, kam užívatelia nahrávajú svoje fotografie.

Sponzor článku: Šošovky-kontaktné.sk