Pri kúpe farebných kontaktných šošoviek by ste mali vždy zvážit riziká a problémy, ktoré môžu pri nosení farebných šošoviek vzniknúť. Farba, ktorá je používaná v týchto typoch šošoviek, je vlastne chemikália, ktorá sa môže postupne uvoľňovať a môže spôsobiť začervenanie oka alebo v horšom prípade alergické reakcie. Taktiež znižuje priepustnosť pre kyslík a tým dochádza zníženej výžive rohovky.

Pri pobyte v tmavšom prostredí dochádza k roztiahnutiu zorničky, čo má za následok vnímanie farebného prstenca kontaktnej šošovky. Sú preto úplne nevhodné pri riadení motorového vozidla za zníženej viditeľnosti. Tento negatívny jav je menej rušivý pri zvýrazňovacích kontaktných šošovkách, výraznejší pri krycích šošovkách a veľmi výrazný u crazy šošoviek.

Farebné šošovky nemôžu používať zďaleka všetci, pretože ak máte vyššiu dioptriu alebo astigmatizmus, tak nie je k dispozícii taký veľký dioptrický rozsah ako pri čírich kontaktných šošovkách. Taktiež môže hrať rolu zakrivenie a priemer vašej rohovky, pretože aj tento výrobný rozsah je obmedzený.

Treba ešte podotknúť, že farebné šošovky nedokážu prekryť každú farbu oka a výsledok je vždy závislí na vašej prirodzenej farbe oka. Ľudia, ktorí majú veľmi tmavé oči, tak v tom prípade farebné šošovky nemajú skoro žiaden efekt na zmenu farby očí a výsledok potom môže pôsobiť skôr komicky.

V bežných podmienkach sa zornica rozširuje v závislosti na intenzitě dopadajúceho svetla a pri farebných kontaktných šošovkách je priehľadná stredná časť obkolesená výrazným, svetlo neprepúšťajúcim prstencom farby. Zornica je tak akoby zviazaná, oklieštená v možnosti prispôsobovať sa intenzite dopadajúceho svetla.