V prvej časti sme si priblížili niektoré problémy postihujúce zrak človeka. V tomto článku pokračujeme popisom ďalších situácií, pri ktorých sa oplatí navštíviť očného lekára a nechať si oči odborne vyšetriť.

Close up of wide open red and irritated human eye

Svetloplachosť oka

Svetloplachosť, teda prehnane citlivá reakcia očí na svetlo patrí medzi najčastejšie bežné problémy zraku. Príčin svetloplachosti môže byť mnoho (vrátane fyzického poranenie oka), niekedy sa dokonca svetloplachosť objaví aj stratí bez zrejmej príčiny. Dlhodobá alebo intenzívna svetloplachosť môže svedčiť o zápale spojiviek, zápale dúhovky alebo dokonca o vznikajúcom šedom zákale.

Nadmerné slzenie

Slzenie je prirodzená súčasť ochranného a čistiaceho mechanizmu oka. Nadmerné slzenie môže vypovedať o chemickom podráždení alebo cudzom predmete v oku, alergickej reakcii oka a ďaľších zdravotných problémoch. Väčšinou je to našťastie len prirodzená reakcia oka na niektoré podnety ako je krájanie cibule, prudký vietor a pod. Dlhodobé slzenie môže byť vyvolané napríklad cudzím predmetom v slznom kanáliku.

Bolesť oka

Bolesť oka a blízkeho okolia netreba v žiadnom prípade podceňovať, zvlášť ak je intenzívna alebo dlhodobá. Okrem rôznych fyzických zranení oblasti oka môže táto bolesť oznamovať rôzne zápalové stavy, alebo dokonca glaukóm. Niekedy bolesť oka súvisí skôr s inými zdravotnými problémami – vznikajúcou chrípkou a pod. V každom prípade treba zvážiť čo najrýchlejšiu návštevu očného lekára.

„Červené oko“

Sčervenanie oka spôsobené jeho prekrvením je pomerne častý jav, je to reakcia oka na rôzne dráždivé podnety. Často trvá len niekoľko hodín kým sa sčervenanie stratí. Príčinou môže byť cudzí predmet v oku, ale aj reakcia na dym, prievan, prach, mydlo, chlórovanú vodu, plač, prebdenú noc, či presilenie zraku dlhodobou prácou za PC, pozeraním TV a čítaním. „Červené oči“ poznajú mnohí nositelia kontaktných šošoviek, ale môžu byť aj známkou toho že dioptrické okuliare ktoré používate nevyhovujú skutočným dioptrickým potrebám vášho zraku. Dlhodobé sčervenanie môže byť signálom zápalových procesov spojiviek a iných častí oka, alebo glaukómu.

Pri všetkých uvedených problémoch platí jednoznačná zásada – pri opakovaných, dlhodobých alebo intenzívnych výskytoch neváhajte a nechajte si zrak odborne vyšetriť u očného lekára. Zrak je príliš vzácny dar, než aby ste si mohli dovoliť zbytočne riskovať jeho poškodenie alebo stratu.

Sponzor článku: eOkuliare.sk