Vžiť sa do situácie krátkozrakého a pochopiť jeho problémy nie je jednoduché. Mnohokrát ani pre skúseného očného lekára alebo optometristu. Každý krátkozraký si určite dobre zapamätal chvíľu, keď zistil, že nevidí do diaľky tak dobre ako jeho rovesníci. Toto zistenie ho sprevádza po celý život. Ten sa potom viac alebo menej, v závislosti na stupni krátkozrakosti (myopie), odlišuje od života tých, ktorý netrpia touto refrakčnou chybou. Tejto situácii sa treba prispôsobovať každý deň, po celý život. Môže to prinášať stres, zvýšené finančné náklady na život (okuliare, kontaktné šošovky), neschopnosť rovnocenného uplatnenia sa v celej škále povolaní, niekedy i predčasnú invaliditu či nesúlad v osobnom živote.

kratkozrakost trochu iny svet

Iste nie je príjemné označenie okuliarnik, slepúch, alebo podobné výrazy v škôlke či škole, kde deti takto chcú vylúčiť zo svojho kolektívu odlišného jedinca. Zistenie, že nemôžete hrať dobre futbal, nevidíte dostatočne včas číslo dopravného prostriedku môže byť značne deprimujúce. Tiež fakt, že prvou myšlienkou pri rannom prebudení je nasadiť si okuliare či kontaktné šošovky. Nemožno nespomenúť ani nevyhnutnosť navštevovať školu pre slabozrakých pri vysokej myopii spojenej so znížením centrálnej zrakovej ostrosti a z toho vyplývajúcim obmedzeným výberom povolania.

Napriek nevýhodám, ktoré myopovia majú, snažia sa byť rovnako úspešní ako ostatní. V mnohých prípadoch sú dokonca úspešnejší. To, že sa snažia vystupovať ako rovnocenní jedinci, je pre nich jediná možnosť a do určitej miery to môže byť aj ich výhoda. Veľakrát sa totiž za tým skrýva enormná snaha a námaha, ktorú si málokto uvedomuje, a práve táto námaha môže priviesť krátkozrakého k mnohým životným úspechom.

Okuliare alebo kontaktné šošovky sú len optickou pomôckou a nedokážu žiadnu refrakčnú chybu eliminovať a v určitých prípadoch môžu pre svojho nositeľa predstavovať aj určité nebezpečenstvo alebo zdravotné riziko. Aj keď sa zavedením refrakčnej chirurgie radikálne zmenil svet mnohých krátkozrakých a prvý raz v živote sa stali rovnocennými s ostatnými, nie je to úplné riešenie problému pre každého. Najmä ťažká myopia sa nedá vždy chirurgicky korigovať. Možno genetické manipulácie vyriešia raz aj tento problém.

Nechceme, aby tento článok vyznel veľmi pesimisticky, veď určitým stupňom krátkozrakosti trpí veľké množstvo ľudí a nemajú s tým takmer žiaden problém. Skôr si želáme, aby si uvedomili určité obmedzenia, naučili sa s nimi žiť a vyvarovali sa situácií, ktoré by im mohli uškodiť. Najmä naučiť sa aktívne chrániť si svoje oči. To je cesta, ako môžu skutočne prekonať svoj hendikep, stať sa úspešnými a dokázať rovnocennosť s inými nepostihnutými jedincami, prípadne ich aj predstihnúť.