Bolo urobených niekoľko štúdií, v ktorých sa zisťovala prípadná toxicita mäkkých kontaktných šošoviek, ktoré sú vyrábané z materiálu nazývaného HEMA, a to v rôznych štádiách polymerácie. Všetky štúdie potvrdili nezávadnosť tohto materiálu. Vzhľadom k tomu, že farebné kontaktné šošovky vyvolali podozrenie, že zmenené chemické zloženie materiálu by pridaním farbív mohlo byť príčinou neznášanlivosti kontaktných šošoviek, boli šošovky podrobené laboratórnym testom.

Mäkké farebné šošovky boli teda testované na stanovenie cytotoxicity – testom membránovej aktivity, ktorý sa používa na zisťovanie cytotoxicity implementačných materiálov. Princípom testu je schopnosť živej živočíšnej bunky prijímať pinocytózou neutrálnu červeň a zhromažďovať ju v lyzozómoch. Pokiaľ však na bunky pôsobí toxický materiál, dôjde k narušeniu cytoplazmatickej membrány aj membrány lyzozómov a farbivo sa z bunky uvoľní. Objaví sa nápadný kontrast medzi zónou zafarbených (nepoškodených) buniek a zónou odfarbených (mŕtvych) buniek. A ako dopadli výsledky testov?

Autor experimentu zistil, že neznášanlivosť farebných kontaktných šošoviek klientov má skutočne iné príčiny ako ich zmenené zloženie, pretože bolo zistené, že nie sú pre bunky pestované in vitro toxické a nevyvolávajú žiadne degeneratívne pochody na bunkách, ktoré sú s nimi v kontakte. Pozorovanie teda neukázalo ohraničené odfarbenie na agarových platniach. Pred vykonaním pokusu boli testované kontaktné šošovky, ktoré spôsobili klientom ťažkosti, niekoľkokrát opláchnuté vo fyziologickom roztoku, kvôli vylúčeniu možnosti kontaminácie.

Informačný zdroj:

  • Lék. Zpr. LF UK Hradec Králové, 44, 1999, 1-2, 1-6. Abulgasim Adam Almesmary. 1999.

Sponzor článku: FarebnéŠošovky.sk