Starostlivosť o kontaktné šošovky sa v súčasnej dobe prevádza buď viacúčelovými roztokmi alebo peroxidovými systémami (napr. AoSept Plus, H2O2, BlueSept, Oxysept atp.) V tomto krátkom článku by sme sa radi zamerali na princíp čistenia kontaktných šošoviek pomocou peroxidových systémov. Napriek tomu sú peroxidové roztoky omnoho efektívnejšie pri čistení a dezinfekcii kontaktných šošoviek, ich spotreba je oproti bežným roztokom zanedbateľná.

peroxidove roztoky na kontaktne sosovky

Ako peroxidové čistenie funguje?

Peroxid vodíku je látka (H2O2), ktorá sa rozkladá na dva voľné hydroxylové radikály. Voľné hydroxylové radikály sú nestabilné, veľmi reaktívne zlúčeniny, ktoré sa snažia kompenzovať svoj nepárový elektrón tým, že sa vo svojom okolí snažia chýbajúci elektrón získať z iných zlúčenín. Keď ho získajú, premenia sa na molekulu vody a kyslík. Pokiaľ sa voľné hydroxylové radikály dostanú do kontaktu so živými bunkami, ničia ich tým, že si chýbajúce elektróny „opotrebujú“ zo stavebných súčastí týchto buniek.

Malá molekula peroxidu (veľkosťou zrovnateľná s molekulou vody) ľahko preniká do hmoty šošovky. Má bieliace účinky (odstránenie niektorých škvŕn) a predstavuje vhodnú alternatívu pre užívateľov kontaktných šošoviek, ktorí sú alergickí na niektorú zo zložiek All in One roztokov. Po neutralizácii ostáva v puzdre čistá voda.

Na tomto princípe je založené čistenie a dezinfekcia kontaktných šošoviek peroxidmi.

Výhody peroxidových systémov

Výhodou peroxidových systémov je omnoho vyššia baktericídna účinnosť ako u takzvaných All in One roztokov, zároveň sú účinnejší proti plesni a vírom HIV. Rovnako kontaminácia peroxidového roztoku pri skladovaní po otvorení je prakticky vylúčená.

Napriek tomu je u rady All in One roztokov výrobcami uvedené „NO RUB“ (bez trenia), prevedené štúdie preukázali , že trenie šošovky pred uložením do puzdra niekoľkonásobne zvyšuje efektivitu čistenia. Prečo výrobcovia NO-RUB postup odporúčajú, napriek tomu je zjavne menej efektívne? Odpoveď je jednoduchá. Ide o veľmi efektívny marketingový nástroj, ako užívateľa presvedčiť, že práve NO RUB je lepší a jednoduchší na použitie.

Pri použití peroxidového systému vďaka agresívnej reakcii voľných radikálov a rozkladu na vodu a kyslík skutočne nie je potrebné kontaktné šošovky trieť.

Nevýhody peroxidových systémov

Nevýhodou je možnosť chybného použitia peroxidového systému. Peroxid vodíku v kontakte s rohovkou pôsobí epiteliálne erózie. Užívateľ cíti prudké pálenie kontaktnej šošovky v oku. V tú chvíľu je potreba ju okamžite vyňať. Následky nie sú fatálne, priebeh popálenia je však veľmi nepríjemný. Dokonca môže prísť k takému podráždeniu oka, že nie je možné šošovky ani nasledujúci deň vôbec použiť.

Pri čistení kontaktných šošoviek pomocou peroxidu je nutné udržiavať puzdro v takej polohe, aby nedochádzalo k úniku kvapaliny z puzdra, pretože puzdro má pretlakový ventil, ktorým uniká vznikajúci kyslík. Nezneutralizovaný roztok, ktorý by takto z puzdra unikol, môže napríklad zanechať nepeknú stopu na drevenom nábytku.

Neutralizácia roztoku

V praxi sú používané dva spôsoby neutralizácie peroxidu vodíku, a to neutralizácia jednokroková, ktorá môže byť katalytická alebo enzymatická alebo neutralizácia dvojkroková.

Katalytická neutralizácia

Katalytická neutralizácia má nasledujúce nevýhody: Väčšie puzdro na šošovky znamená vyššia spotreba, na disku v puzdre je malý obsah katalytika, jeho vrstvička je citlivá na dotyk. Účinnosť neutralizácie klesá pri opakovanom použití. Jedná sa o pasívnu neutralizáciu, takže v puzdre môžu zostať rezídua peroxidu. Roztok je nutné naliať do puzdra, zašraubovať, puzdrom netrepať a nechať ho zreagovať (väčšina výrobcov uvádza 6 hodín). S otvorením novej fľaše roztoku je vždy nutné použiť aj nové priložené špeciálne puzdro.

Neutralizácia enzymatická

Neutralizácia enzymatická sa prevádza pridaním tabletky s katalázou. Výhodou tohto spôsobu neutralizácie peroxidu je štandardná spotreba roztoku, aktívny proces neutralizácie (kataláza v celom objeme roztoku), takže v puzdre nezostávajú žiadne rezídua peroxidu. Ešte vyššiu baktericidnú účinnosť má dvojvrstvová tableta, u nej rozpustenie povrchovej vrstvy zavádza akúsi periódu, behom nej je koncentrácia peroxidu stála. Tableta obsahuje aj indikátor použitia – vitamín B 12 (roztok zružovie). Pre použitie je opäť nutné dodržovať čas doporučený výrobcom, ale výhodou je možnosť opakovaného použitia puzdra.

K týmto peroxidovým systémom sa začali prikladať puzdra so špeciálnou membránou vo viečku, ktorá dovoľuje prienik molekúl kyslíku von z puzdra a zároveň zaisťuje jeho vodotesnosť.

Záver

Záverom uvádzame zrovnanie výhod a nevýhod oboch typov moderných roztokov pre kontaktné šošovky. Peroxidové roztoky sa nesmú nezneutralizované dostať do oka, majú však nezrovnateľne vyššiu baktericidnú účinnosť, sú vhodné pre alergikov, nehrozí ich kontaminácia po otvorení. Navyše peroxidové čistiace systémy zaisťujú samy mechanické čistenie pomocou unikajúcich bubliniek plynu. Sú vhodné pre skúsenejších a starostlivejších klientov, vylučujú alergickú reakciu na niektorú zo zložiek „All in One“ roztokov. Viacej účelové roztoky sú ďaleko menej účinné, ale nehrozí u nich poleptanie rohovky nesprávnou manipuláciou. Sú vhodné pre začiatočníkov a nedisciplinovaných klientov.

Sponzor článku: Šošovky-kontaktné.sk