V dnešnej dobe sú mäkké kontaktné šošovky najčastejšie používaným druhom šošoviek. Viac ako 90% nositeľov kontaktných šošoviek používa mäkké kontaktné šošovky. Je to predovšetkým vďaka ich perfektnej znášanlivosti, jednoduchému zaobchádzaniu, novým materiálom a čoraz lepšej cene. V súčasnosti mäkké kontaktné šošovky dokážu korigovať takmer akúkoľvek refrakčnú poruchu.

Mäkké kontaktné šošovky

Základným materiálom na výrobu mäkkých kontaktných šošoviek je HEMA. Tento hydrogelový polymér umožňuje zvýšenie obsahu vody a tým aj priepustnosť kyslíka cez kontaktné šošovky od 40% do 80%. Sú vyrobené z mäkkého plastu a absorbujú vodu, ktorá sa nachádza na povrchu rohovky. Niektoré mäkké kontaktné šošovky poskytujú aj ochranu proti ultrafialovému žiareniu. Tieto šošovky sú pohodlnejšie pri nosení ako staré tvrdé kontaktné šošovky, keďže dokážu zadržiavať viac vody.

Hlavnou výhodou mäkkých kontaktných šošoviek je, že sú zvyčajne určené na jedno použitie, čo znamená, že po určitom čase sa môžu zahodiť. Závisí to od typu predpísanej kontaktnej šošovky. Pre nositeľov kontaktných šošoviek to predstavuje možnosť na zaobstaranie nového páru kontaktných šošoviek, čím sa znižuje pravdepodobnosť infekcie a zároveň poskytujú svojmu nositeľovi dostatok pohodlia.

Z hľadiska materiálu môžeme mäkké kontaktné šošovky rozdeliť na dva základné typy:

Doposiaľ najmodernejšie hydrogelové kontaktné šošovky s rôzne vysokým obsahom vody pri rôznej atmosferickej priepustnosti kyslíka sú čoraz častejšie nahrádzané priepustnejšími silikón-hydrogelovými materiálmi.