Hydrofilné gélové (hydrogélové) kontaktné šošovky sú približne rovnako mäkké ako tkanivo. Znižuje sa tým mechanické podráždenie tkaniva a zvyšuje sa znášanlivosť gélu. Možnosť poškodenia oka je menšia. Hydrogélové kontaktné šošovky prepúšťajú vo vode rozpustné molekulové látky s nízkou hmotnosťou, ako napríklad kyslík, oxid uhličitý, kyselinu mliečnu. Hydrogél ako materiál na výrobu kontaktných šošoviek má priaznivejší vplyv na metabolizmus rohovky ako hydrofóbne polyméry.

Hydrogélové kontaktné šošovky

Hydrofilné gély sú v zásade polyméry, ktoré obsahujú vysoké percento vody. Každá makromolekula je kombinovaná v priestorovej štruktúre chemickej väzby, čo zaručuje rozmerovú stabilitu a nerozpustnosť. Množstvo hydrofilných monomérov umožňuje tvorbu celého radu gélov s rôznymi vlastnosťami.

Za posledných štyridsať rokov hydrogély dosiahli veľké uplatnenie v medicíne vďaka ich priepustnosti pre molekulové látky s nízkou hmotnosťou, minimálnej interakcii proteínov a malému mechanickému dráždeniu tkaniva (vďaka mäkkosti a konzistencii gumových materiálov).

Výnimočné postavenie medzi hydrogélovými kontaktnými šošovkami na lekárske účely má materiál zvaný HEMA polymér. Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam z hľadiska biokompatibility, toxicity a objemu vody je tento druh hydrogélu považovaný za štandardný v porovnaní s novými polymérmi v medicíne.

Rovnako tak v kontaktológii sú HEMA šošovky bežné. Vyplýva to z pomerne dlhého obdobia, počas ktorého použitie tohto materiálu dosahovalo dobré výsledky, z frekvencie jeho použitia a schopnosti stanoviť dlhodobé účinky jeho vplyvu na ľudský organizmus. Dostatočné narastanie, priaznivé vlastnosti zamedzujúce napätiu, ľahká tepelná sterilizácia, hydrolytická stabilita a odolnosť voči enzymatickému štiepeniu tvoria ďalšie predpoklady jeho popularity.