Peroxidové roztoky - Ide väčšinou o 3%ný roztok peroxidu vodíka. Reakcia sa spúšťa buď za pomoci katalytickej doštičky umiestnenej už priamo na dne puzdra dodávaného s roztokom (vysoké puzdro s košíčkami) – napr. roztok H2O2 či AO SEPT PLUS – alebo za pomoci tabletky. Peroxidový systém čistenia je bezpochyby najefektívnejším a najzdravším spôsobom ošetrovania kontaktných šošoviek.

54667 800x600

3. novembra uverejnený troška divoko písaný článok na servere Lidovky.cz Slepota z kontaktných šošoviek nenachádza východisko pri hľadaní účinného dezinfekčného prostriedku proti meňavke nazývanej akantaméba. Odpoveďou sú práve peroxidové systémy čistenia, ktoré dokážu akantamébu zničiť. Dôležité je podotknúť, že výskyt očných ochorení spôsobených akantamébou je v SR 1–2 prípady za rok. Čo sa týka puzdra s katalytickou doštičkou, je potreba meniť ich najdlhšie po 3 mesiacoch používania. Dôvodom je zanášanie kovu uloženého vnútri puzdra, ktoré je zodpovedné za spúšťanie reakcie, depozitmi odstránenými z povrchu kontaktných šošoviek. Viac o peroxidových roztokoch …

Chemické roztoky - Do tejto skupiny patria všetky neperoxidové roztoky na trhu. Niektoré z nich nie sú označené „NO RUB“. Tu by sme si dovolili vyjadriť nesúhlas s dezinfikovaním šošoviek bez trenia. Snaha čo najviac zatraktívniť užívateľom prácu s kontaktnými šošovkami viedla radu výrobcov k odporučeniu tohto spôsobu ošetrovania. Efekt odstránenia nečistôt, depozitov i samotnej dezinfekcie je však v porovnaní s klasickým spôsobom nezrovnateľne horší. Ideálnym spôsobom je teda po vyňatí na šošovku kvapnúť roztok a potom buď medzi prstami (palec, ukazovák) alebo bruškom prsta v dlani krúživými pohybmi alebo krížom ľahko pretrieť po oboch stranách. Argument že sa týmto spôsobom zvyšuje riziko poškodenia je síce pravdivý, avšak je lepšie zvýšiť riziko tohto typu než sa vystavovať rizikám

Vždy si dôkladne preštudujte príbalový leták roztoku, ktorý používate. Ide predovšetkým o rôzne doby rôznych výrobkov, pri ktorých je dôležité k priebehu riadnej dezinfekcie rešpektovanie všeobecných zásad:

 • po skončení dezinfekcie šošovky opäť prepláchnuť čistým roztokom
 • nedotýkajte sa kvapkadla fľaše, mohlo by prísť ku kontaminácii roztoku
 • z rovnakého dôvodu fľašu vždy pevne uzatvorte
 • rešpektujte životnosť fľaše po otvorení (spravidla 90 dní – viď príbalový leták)
 • nikdy neoplachujte kontaktné šošovky vodou alebo inou tekutinou
 • v prípade uloženia v roztoku po dobu dlhšiu ako 30 dní, spravte dezinfekciu znovu
 • puzdro po dezinfekcii vypláchnite a nechajte na vzduchu vyschnúť, nikdy nepoužívajte rovnaký roztok 2 krát !
 • uchovávajte roztok pri predpísaných teplotách (väčšinou 4 – 25 °C)
 • pred manipuláciou so šošovkami si vždy poriadne umyte a osušte ruky
 • puzdro používané k dezinfekcii meňte vždy s novou fľašou roztoku (min po 3 mesiacoch
 • šošovky nasádzajte pred líčením a vynímajte pred odličovaním
 • kontaktnej šošovky sa nedotýkajte ostrými predmetmi alebo špičkou nechtu, veľmi ľahko sa tým poškodí

Sponzor článku: Šošovky-kontaktné.sk