Čo to je sivý zákal a ako vzniká?

lamelarna-kataraktaKatarakta alebo sivý zákal je ochorenie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u starších ľudí ako prejav starnutia (u osôb vo veku medzi 65 a 75 rokmi sa senilná katarakta vyskytuje až v 60 %). Výnimkou ale nie sú ani prípady u novorodencov, kedy najčastejšie býva príčinou vírusové ochorenie matky v priebehu tehotenstva alebo rôzne genetické poruchy.

Ide o to, že normálne číra šošovka sa skalí a bráni priechodu lúčov svetla na sietnici, takže dochádza k poklesu zrakovej ostrosti. Šošovka sa skaľuje viac a viac a zníženie priehľadnosti šošovky môže v neskorších štádiách viesť dokonca až k úplnej strate zraku. Vtedy už získava zrenica miesto obvyklej čiernej farby sivastý odtieň – a práve odtiaľ získala choroba svoj názov. Mimochodom práve katarakta je jednou z najčastejších príčin oslepnutia v rozvojových krajinách.

Na vzniku sivého zákalu sa podieľa rad faktorov – môže ísť o dedičné zaťaženie, vystavovanie očí ultrafialovému žiareniu či toxickým látkam, určujúcim faktorom ale môže byť i pohlavie, pretože je dokázané, že ženy trpia kataraktou predsa len o niečo častejšie než muži. S kataraktou sa stretávame tiež po mechanických úrazoch oka, úrazoch elektrickým prúdom a po vystavení ionizujúcemu žiareniu (kozmickému a röntgenovému žiareniu). Rovnako dlhodobé užívanie niektorých liekov predstavuje pre vznik katarakty významné riziko. Katarakta bola zistená napríklad pri dlhodobom kvapkaní očných kvapiek (obsahujúcich kortikosteroidy či miotiká) a pri celkovom ústnom alebo inhalačnom podávaní liekov (kortikosteroidov a fenothiazinových preparátov, ako je chlórpromazín). Dôležitú rolu hrá strava alebo absencia obranných látok, ako je glutatión, kyselina askorbová alebo vitamín E, ktorý chráni šošovku pred oxidáciou. Pravdepodobnosť vzniku sivého zákalu môžu zvýšiť dokonca i niektoré ochorenia – napríklad cukrovka, atopia alebo galaktosémia.

To, že i vás trápi sivý zákal, poznáte podľa zníženia zrakovej ostrosti, zahmleného videnia, pocitu stále špinavých okuliarov, prechodného dvojitého videnia alebo horšieho videnia napríklad pri riadení auta, poruchou farebného videnia. Ako rýchlo sa šošovky zakalia, je u každého iné, väčšinou však ide o mesiace až roky. Rovnako ako u iných ochoreniach, tak aj pri liečbe katarakty platí, že pri sebamenšom podozrení na sivý zákal či pri akejkoľvek zmene videnia by ste mali čo najskôr vyhľadať očného lekára.

Liečba katarakty dnes patrí medzi najviac uskutočňované zákroky v Českej republike s veľkým percentom úspešnosti. Európska očná klinika Lexum má k dispozícii špičkový personál s dlhoročnými skúsenosťami a moderné prístroje, takže určite nie je náhodou, že odtiaľ každoročne odchádzajú tisíce spokojných klientov, ktorým sa vrátilo ich pôvodné videnie.

Napísal: Evropská oční klinika LEXUM

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...