Škúlenie nie je len typicky detský problém, ako sú mnohí presvedčení, ale môže sa tiež objaviť kedykoľvek v dospelosti. Nejde ale o čisto estetický problém, ktorý pacienti často psychicky ťažko znášajú, ale i o funkčnú poruchu priestorového vnímania a v niektorých prípadoch spojenú i so vznikom dvojitého videnia!

skulenie alebo strabizmus nielen esteticky problemZdroj: Ewen Roberts from San Diego, United States, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Čo je to strabizmus?

Je to porucha spolupráce očí, pri ktorej sa jedno oko uchyľuje iným smerom. Škúlenie v detstve nebýva spojené s dvojitým videním, pretože ho plasticita detského mozgu dokáže potlačiť. Táto schopnosť sa ale v dospelosti stráca!

U škúliacich dospelých rozlišujeme dve základné skupiny:

  • ľudia škúliaci od detstva
  • ľudia, u ktorých sa škúlenie objavilo v dospelosti v nadväznosti na niektorú z príčin

Aké sú príčiny vzniku strabizmu v dospelosti:

  • nekorigované dioptrické chyby
  • dekompenzovaný skrytý strabizmus
  • zákaly očnej šošovky (sivý zákal, zápaly...)
  • úrazy oka
  • svalové ochorenia a poruchy inervácie svalu

V neposlednom rade nesmieme zabudnúť i na celkové ochorenia, ktoré môžu vyvolať očné poruchy, napr. postihnutie štítnej žľazy, cukrovka, vysoký krvný tlak, krvné choroby, nádorové postihnutia a choroby spojené s neurologickým postihnutím.

Pre pacientov predstavuje strabizmus vážny psycho-sociálny problém, ktorý môže sťažovať nadväzovanie osobných i pracovných kontaktov.

Tiež ste sa stretli s niekým, komu tzv. uchádzalo jedno oko iným smerom?

Tiež ste sa cítili zvláštne pri komunikácii, hlavne pri priamom očnom kontakte?

Tiež ste počuli, že sa operácia škúlenia dospelým nerobí?

Verte, že to nie je pravda. Na veku pacienta vôbec nezáleží. Jediné, na čom záleží, je len dôkladné predoperačné vyšetrenie, vďaka ktorému zistíme, či ste pre operáciu vhodným kandidátom. Okolo 25 % ľudí nemá to šťastie a nemôžu následnú operáciu podstúpiť. I pre tých je však možnosť, ako škúlenie a možné dvojité videnie vylúčiť zo života. Robí sa tak pomocou špeciálnych okuliarov s tzv. prizmatickými sklami, ktoré sú schopné posunúť obraz o potrebný uhol a dvojité videnie (diplopiu) tak vyrovnať.

Aké metódy máme teraz k dispozícii?

Unikátna metóda nastaviteľných stehov

Aby sme si priblížili, v čom je nami používaná metóda nastaviteľných stehov pokrokovejšia, je nutné si povedať, ako boli tieto operácie realizované skôr. Po potrebných vyšetreniach, či je pacient vhodný na operáciu, došlo k meraniu uhlu odchýlky daného oka, podľa ktorého sa následne určí, o koľko sa má oko posunúť na správnu pozíciu. Išlo teda o pevný posun svalov, ktorý je založený iba na teoretickom výpočte, ktorý ale nemôže reflektovať odchýlky, ako sú napríklad jazvy po predchádzajúcich operáciách a predpokladať tak zmenu elasticity svalu. V prípade, že po operácii nie je kozmetický výsledok celkom uspokojivý, tak pri klasickom postupe už nie je možné postavenie očí ovplyvniť. Operácia tak mohla problém vyriešiť alebo pacient naďalej ešte škúlil, či dokonca škúlil na opačnú stranu.

Preto snaha lekárov smerovala k tomu, aby bolo možné so stehmi po zákroku ešte nejakú chvíľu pohybovať, aby sa tak dalo zrovnať napríklad dvojité videnie alebo docieliť dobrého kozmetického efektu. Tu sa dostávame k metóde tzv. nastaviteľných stehov. Rozdiel spočíva v tom, že steh je na sval našitý takým spôsobom, že je možné steh po operácii povoliť alebo naopak pritiahnuť, a tým meniť úpon svalu a postavenie oka.

Ako taká operácia prebieha?

Prvá fáza operácie sa robí v celkovej anestézii, kedy posunieme svaly podľa teoretického výpočtu, ale zašijeme nastaviteľným stehom. Po prebudení pacienta sa ihneď skontroluje výsledok. V prípade, že je všetko v poriadku, operácia tak pre pacienta skončila.

Druhá fáza operácie sa robí len v prípade, že je tu ešte rezerva v kozmetickom postavení očí alebo sa prejavuje efekt dvojitého videnia (diplopie). V tomto prípade sa pacient vracia na operačnú sálu. Teraz už v lokálnom znecitlivení sa dá spoluprácou pacienta nastaviť úprava stehu a svalu do definitívneho postavenia.

Stehy sú vyrobené zo vstrebateľného materiálu, a preto nie je nutné ich následné odstraňovanie.

Ako dlho trvá rekonvalescencia?

Čo sa rekonvalescencie týka, je odporúčaný týždenný domáci pokojový režim, aby sme vylúčili riziko infekcie. Ďalej odporúčame obmedzenie fyzickej záťaže na tri až štyri týždne po zákroku.

Operácia nie je nijako obmedzená vekom, dôležité akurát je, aby bol pacient mentálne schopný spolupracovať pri druhej fáze operácie, kedy je pri vedomí. Preto nie je možné tento spôsob použiť pri deťoch. U dospievajúcich potom záleží na ich vyzretosti a ochote premôcť strach, ktorý takúto operáciu sprevádza. Je ale možné si dobre predstaviť napríklad trinásťročnú slečnu, pre ňu bude estetické hľadisko tak dôležité, že svoje obavy premôže a bude dobre spolupracovať. Je však nutné všetko posudzovať individuálne.

Výsledkom použitia metódy nastaviteľných stehov je teda maximálne možná korekcia, a to nielen na základe teoretických prepočtov, ale aj na základe spolupráce s pacientom. Zlepšenie kvality života je markantné: redukcia kozmetickej chyby má nezanedbateľný vplyv na psychiku pacientov, ktorí už nemusia mať strach pozrieť sa ostatným priamo do očí, predovšetkým potom na pacientov, ktorí sú nútení sa v práci stýkať s ľuďmi, či už ide o manažérov alebo napríklad predavačky. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa kladie veľký dôraz na estetiku a vzhľad, môže byť škúlenie prekážkou (či už skutočnou alebo zdanlivou) napríklad k získaniu lepšieho pracovného miesta.


Na našej klinike sa na vyšetrenia a operácie škúlenia (strabizmu) špecializuje pani doktorka MUDr. Věra Flemrová.

MUDr. Věra Flemrová vyštudovala Fakultu všeobecného lekárstva na Karlovej univerzite v Prahe. Absolvovala kvalifikačné atestácie I. i II. stupňa. Počas svojej dvadsaťročnej praxe v odbore oftalmológia pracovala na Očnej klinike Všeobecnej fakultnej nemocnice Praha UK a na Očnej klinike detí a dospelých FN Motol. Od roku 2006 pracuje na Európskej očnej klinike Lexum. Absolvovala odborné stáže na Moorfield Eye Hospital v Londýne a na fakultnej očnej klinike v Mníchove (Ludvig-Maximilians Universität). Zameriava sa predovšetkým na strabológiu, detskú oftalmológiu a problematiku refrakčných chýb. Svoje bohaté skúsenosti zo zahraničných stáží uvádza do praxe napríklad zavedením operácií strabizmu technikou nastaviteľných stehov – kedy túto metódu realizovala ako prvý lekár v Českej republike. Pravidelne sa zúčastňuje prednášok a kurzov na zjazdoch odborných spoločností v Českej republike i v zahraničí. Je členkou Českej oftalmologickej spoločnosti, Európskej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie, Českej strabologickej asociácie, Českej kontaktologickej spoločnosti a Českej lekárskej komory.

Chcete sa o strabizme dozvedieť viac alebo sa objednať na vyšetrenie? Navštívte Európsku očnú kliniku Lexum.

Sponzor článku: Evropská oční klinika LEXUM