Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznymi zmenami vo vnútri oka, napríklad zákalmi v sklovci. Stáva sa Vám niekedy, že sa zahľadíte na oblohu alebo inú väčšiu svetlú plochu a zrazu vás vyrušia „poletujúce mušky“? Vždy keď ste sa chceli na ne zamerať, tak sa posunuli o kúsok vedľa? Ak teda takéto problémy máte, nerobte paniku. Diagnóza znie: mušie krídlo, poprípade lietajúce mušky (muscae volitantes).

musie kridlo lietajuce musky muscae volitantes

V skutočnosti tam ale žiadne mušky nie sú. Vnímate ich len vy. Aby bolo možné vysvetliť, čo je príčinou týchto takzvaných lietajúcich mušiek, musíme trochu popísať, ako to vyzerá vo vnútri oka. Očná guľa je tvorená očnou stenou, ktorej vnútornú vrstvu tvorí sietnica, svetlocitlivá vrstva. Táto vrstva vníma zrakové vnemy.

Vnútorný priestor očnej gule vypĺňa sklovec. Latinský názov sklovca je „corpus vitreum,“ čo v preklade znamená sklenené teleso. Tento názov však úplne nezodpovedá skutočnosti, pretože sklovec je síce priehľadná hmota, ktorú za normálnych okolností vôbec nevnímame, ale nie je sklenená. Sklovec je gélovitá číra hmota, v detstve je tuhý asi ako redší puding.

Aké sú najčastejšie príčiny vzniku mušieho krídla?

S vekom dochádza k vysychaniu, rednutiu sklovca a ku zmenám v jeho štruktúre. Tvoria sa v ňom malé jemné zákalky. Tým, ako sa zákalky pohybujú tak blízko pred sietnicou, sú vnímané ako poletujúce mušky alebo mušie krídlo. Okolo piatej dekády života dochádza väčšinou k odlúčeniu zadnej plochy sklovca smerom dopredu. Zadná plocha ale nie je celkom priehľadná a je na nej viditeľný prstenec, ktorým bol sklovec prichytený ku zrakovému nervu. Tento prstenec je často vnímaný ako nepríjemná pavučinka, ktorá sa prevaľuje pred okom. Tieto anomálie v sklovci však nemusia výlučne postihovať len staršie generácie, ale vyskytujú sa aj u veľkej časti mladšej generácie.

Príznaky muscae volitantes

Diagnóza, mušie krídlo alebo lietajúce mušky, bola popísaná práve podľa subjektívnych príznakov, ktoré pacient vníma. Iné príznaky ako vnímanie určitých obrazcov ani neexistuje.

Pacienti vnímajú poletujúce polopriehľadné obrazce (zákaly), ktoré sa můžu pomaly pohybovať v oblasti centrálneho videnia a ostávajú pri každej zmene pohľadu. Pacient má pocit, že ich naháňa. Väčšinou nie sú priamo v centre, ale tesne vedľa neho. Pokiaľ sa budete snažiť na tieto obrazce zaostriť, posunú sa o kúsok ďalej.

V bežnom živote ich normálne nevnímame, ale všimneme si ich pri pohľade na jednoliatu svetlú plochu (napr. pri pohľade do neba, na bielu stenu, pri čítaní a podobne). Mušky nikdy nezhoršujú zrak, len pacienta trochu znervózňujú a trochu na začiatku vystrašia, pretože má strach z nejakého vážnejšie ochorenia.

Diagnóza mušieho krídla

Diagnóza je vcelku banálna a jednoduchá a nepôsobí žiadne ďalšie problémy než popisované lietajúce zákalky, ktoré vnímame v určitých situáciách.

Aj napriek tomu sa však odporúča pri podobných problémoch navštíviť očného odborníka a podrobne mu svoje problémy popísať. Niekedy sa totiž podobným spôsobom môžu prejavovať aj závažnejšie očné ochorenia, ktoré však pacient nemôže sám rozlíšiť.

Podobné príznaky môžu byť pri odlúčení zadnej plochy sklovca, kedy môže vzniknúť nebezpečenstvo trhliny v sietnici.

Zákalky vznikajú tiež pri vnútroočných zápaloch nebo pri krvácaní do vnútra oka. Príznaky sú väčšinou o niečo odlišné, ale rozpoznať závažnejší problém dokáže len lekár z toho, čo mu poviete, a samozrejme na základe očného vyšetrenia.

U očného lekára Vám bude vyšetrený zrak na každé oko zvlášť. Potom Vám za pomoci kvapiek bude rozšírená zornička a urobí sa podrobné vyšetrenie očného pozadia.

Vyšetrenie muscae volitantes

Najčastejšie lekár pacienta vyšetruje na štrbinovej lampe. Pred oko si nastaví špeciálnu lupu (Volkova šošovka), aby videl veľkým zväčšením detaily na očnom pozadí: na sietnici a v sklovci. Iná metóda, ešte podrobnejšia je vyšetrenie pomocou špeciálnej šošovky (Goldmanovej šošovky), ktorá sa po umŕtvení povrchu oka kvapkami priloží priamo na oko. Lekár tak vidí až na okraje sietnice a sklovcového priestoru. Týmto vyšetrením sa vylúčia iné závažnejšie diagnózy.

Je možné mušie krídlo liečiť?

Vzhľadom k tomu, že táto diagnóza je úplne neškodná a nemá vplyv na zhoršenie videnia alebo poškodenie zraku, tak sa vlastne žiadna liečba nerobí. Väčšina pacientov si na tento problém za určitý čas zvykne, začnú to ignorovať a prestane im to vadiť, poprípade to vnímajú len pri zvýšenom sústredení napríklad na bielu plochu.

Vznik mušieho krídla je podmienený prirodzenými zmenami v sklovci a nie je spôsobený žiadnym správaním sa pacienta: ani čítaním, ani pracou na počítač.

Máte riziko vzniku lietajúcich mušiek?

Riziko vzniku, mušieho krídla máme všetci. Je to veľmi častý problém, ktorý má veľké množstvo ľudí. A navyše ta ako starneme, tým sa pravdepodobnosť vzniku zvyšuje. Tento problém sa však môže vyskytovať aj v mladšom veku a to predovšetkým u ktátkozrakých ľudí.