Vážite si svoje zdravie? Chodíte pravidelne na zdravotné prehliadky? Dvakrát ročne navštívite svojho zubára? Nechávate si pravidelne skontrolovať svoj zrak? Všetci chceme byť zdraví a dobre vidieť. Staráme sa však o svoje oči dostatočne?

Bohužiaľ, z orientačných meraní zraku¹ vyplýva smutný fakt, že zhruba štvrtina slovenskej a českej populácie, ktorá potrebuje korekciu zraku, o probléme so svojím zrakom vlastne vôbec nevie alebo ho nerieši. Po konzultácii s odborníkom však takmer každý (98 %) uviedol, že meranie zraku o rok podstúpi určite znovu, pretože pochopil dôležitosť tohto vyšetrenia. Potreba korekcie zraku sa u mnohých ľudí časom vyvíja a aj v priebehu jediného roka sa môže výrazne zmeniť. Kontrolu zraku oční odborníci odporúčajú minimálne raz za rok. A ruku na srdce – kedy ste si nechali zrak vyšetriť naposledy vy?

Problémy so zrakom sú všeobecne pomerne známe: krátkozrakosť (myopia) a ďalekozrakosť (hyperopia), s pokračujúcim vekom spojené problémy s videním na blízko, zvlášť s čítaním, ktoré sa u väčšiny ľudí typicky objavujú po 40. roku veku. O čom sa všeobecne menej vie, je pojem astigmatizmus, a to aj napriek tomu, že astigmatizmus je veľmi častý – sprevádza krátko- alebo ďalekozrakosť takmer u každého druhého človeka a nevyhýba sa ani mladým. Mnoho ľudí hovorí skôr napríklad o tom, že ‚majú v okuliaroch cylinder‘. Ide však práve o astigmatizmus, ktorý je dôsledkom nie celkom guľatého zakrivenia rohovky. Jedným z ďalších mýtov okolo astigmatizmu je napríklad to, že ‚ak mám astigmatizmus, nemôžem nosiť kontaktné šošovky‘. To však už dávno nie je pravda – dnes existujú kontaktné šošovky na astigmatizmus rovnako bežne ako na krátkozrakosť a ich aplikácia ani nosenie nie sú o nič náročnejšie.

Mnoho ľudí odmieta nosiť okuliare a nemá dostatok informácií o možnosti kontaktných šošoviek. Moderné kontaktné šošovky sú pohodlné na nosenie a pri správnom dodržiavaní hygienických zásad a zásad výmeny a starostlivosti o ne sú zdravou alternatívou korekcie zraku. Aj preto sú odborná aplikácia a zaučenie očným odborníkom – kontaktológom – pred začatím nosenia šošoviek kľúčové.

Vyskúšajte teraz kontaktné šošovky v špeciálnej ponuke štartovacieho balíčka ACUVUE® na prvé vyskúšanie.

1. JJVC data 2011, 2012. V dotazníkovom zisťovaní bolo zahrnutých 428 zamestnancov firiem v Česku a na Slovensku, rôzneho pracovného zaradenia, manažéri, manuálni aj administratívni pracovníci vo veku od 18 do 60 rokov.  

ACUVUE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divízia Johnson & Johnson, s.r.o., 2012.

Sponzor článku: Johnson & Johnson Vision Care