Ostatné očné ochorenia

Oko, ako samotný orgán zraku predstavuje veľmi zložitý systém, ktorého jednotlivé časti musia pracovať v dokonalej súhre. V prípade, že dôjde čo i len k minimálnemu patologickému alebo mechanickému poškodeniu týchto jednotlivých zložiek oka, môže to mať za následok zhoršenie ostrosti videnia alebo dokonca stratu zraku, ktorá je často krát nevratná.

Súvisiace odkazy

Odporúčané odkazy

Najnovšie články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes
Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznymi zmenami vo vnútri oka, napríklad...
Diabetická retinopatia
Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského tela. Jedným z nich sú aj oči....

K patologickým zmenám na oku môže dochádzať z rôznych dôvodov. Keď nebudeme brať v úvahu najčastejšie ochorenia oka ako napríklad šedý zákal, zelený zákal, zápaly spojiviek, keratokonus, syndróm suchého oka a ďalšie častejšie sa vyskytujúce choroby, existuje množstvo ďalších ochorení oka, síce vyskytujúcich sa menej často, ale o to nebezpečnejších, agresívnejších a o mnoho ťažšie liečiteľných.

Môžu byť spôsobené napríklad vírusmi, baktériami alebo plesňami, taktiež to môže byť následok nejakého iného ochorenia (napríklad cukrovky). Veľmi časté sú vekom podmienené degeneratívne zmeny alebo vrodené postihnutia a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na úrazy oka a rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia.

Postihnuté môžu byť takmer všetky časti oka, od rohovky, spojivky, dúhovky, šošovky, sklovca, sietnice až po očné viečka. Ochorenie akejkoľvek časti oka môže viesť ku značným komplikáciám s očami a videním a preto akékoľvek zhoršenie zraku je dobré nepodceňovať a čo najskôr riešiť.

Choroby šošovky

 • Abnormálna poloha šošovky - je to stav, pri ktorom je vnútroočná šošovka uložená kdekoľvek inde než je jej pôvodná poloha, a môže to byť spôsobené napr. následkom úrazu oka.

Choroby dúhovky, riasnatého telieska a cievnatky

 • Chorioretinitída - je to zápal sietnice a cievnatky rôzneho původu a môže byť spôsobená ako následok poranenia oka, potom pri celkových či miestnych infekciách, alebo pri iných očných zápaloch.
 • Iridocyklitída - zápal dúhovky a riasnatého telieska.
 • Kolobom - nazýva sa takt defekt dúhovky, poprípade ďalších štruktúr oka.
 • Synéchie - pozápalové zrasty medzi dúhovkou a ostatnými časťami oka.
 • Uveitída - zápaly cievnatky

Choroby očných viečok

 • Ektrópium viečka - ochabnutosť dolného viečka, pri ktorom dochádza k odvráteniu očného viečka od oka.
 • Entrópium viečka - ochabnutosť dolného viečka s okrajom stočeným proti oku, kedy môže dochádzať k podráždeniu povrchu oka riasami a viesť k jeho poškodeniu a infekcii.
 • Ječné zrno
 • Nadbytočná koža viečok
 • Vlčí zrno
 • Zápal viečkových okrajov

Choroby rohovky

 • Dystrofia rohovky - primárne ochorenie rohovky bez akýchkoľvek zápalov oka alebo systémových ochorení
 • Pterýgium rohovky
 • Zahmlenie rohovky - vzniká pri opuchu rohovky, ktorý môže byť následkom očnej operácie a je spôsobený poškodením buniek endotelu rohovky manipuláciou v prednej komore.

Choroby sietnice

 • Degenerácia makuly - je chronickým ochorením, pri ktorom dochádza k degeneratívnemu postihnutiu vrstiev sietnice.
 • Odchlípenie sietnice - je to odlúčenie senzorickej časti sietnice od pigmentového epiteli.
 • Retinopathia - jedná sa o nezápalové postihnutie sietnice, ktoré vzniká v dôsledku rady celkových ochorení, predovšetkým však cukrovky a vysokého krvného tlaku
 • Zápalové ochorenie cievnatky a sietnice (Chorioretinitida) - je to ťažký vnútroočný zápal, najčastejšie vírusového pôvodu a môže viesť až k odumretiu sietnice.

Choroby sklovca

 • Krvácanie do sklovce
 • Lietajúce mušky - zakalenie sklovca

Choroby spojivky

 • Drobné pľuzgieriky na spojivke
 • Trachom

Ďalšie choroby oka

 • Afakia
 • Defekt v zornom poli oka
 • Lagoftalmus
 • Orbitocelulitida
 • Zápal bielka
 • Zápal slzného vaku

Úrazy oka

 • Cudzie teliesko v oku
 • Kontúzia očnej gule
 • Perforácia očnej
 • Poranenia očnej gule

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

muscae-volitantesZrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznymi zmenami vo vnútri oka, napríklad zákalmi v sklovci. Stáva sa Vám niekedy, že sa zahľadíte na oblohu alebo inú väčšiu svetlú plochu a zrazu vás vyrušia „poletujúce mušky“? Vždy keď ste sa chceli na ne zamerať, tak sa posunuli o kúsok vedľa? Ak teda takéto problémy máte, nerobte paniku. Diagnóza znie: mušie krídlo, poprípade lietajúce mušky (muscae volitantes).

Diabetická retinopatia

diabeticka-retinopatia-1Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského tela. Jedným z nich sú aj oči. Diabetické dôsledky pre zrak môžu byť veľmi závažné a v krajnom prípade končia stratou zraku. Diabetická retinopatia je jednou z najčastejších príčin slepoty vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Riziko oslepnutia je u diabetikov približne 10-20- krát vyššie ako u nediabetikov.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...