Sietnica

oko-sietnicaSietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej gule až k pupilárnemu okraju dúhovky. Svojou vonkajšou plochou nasadá na prostrednú vrstvu očnej steny a na jej vnútornú plochu sa prikladá sklovec. Sietnica funguje ako film vo fotoaparáte. Zachytáva obraz a zrakovým nervom ho posiela do zrakových centier v mozgu.

Sietnicu delíme na dva stavebné i funkčne odlišné oddiely. Zadný oddiel, ktorý sa nachádza v zadnej časti očnej gule za úrovňou ekvátoru, tvorí optická časť sietnice, časťou pred ekvátorom

Optická časť sietnice

Optická časť sietnice je funkčne najvýznamnejšou vrstvou steny očnej gule. Je to tenká a krehká blana o hrúbke asi 0,1-0,4 mm, ktorá nalieha na cievnatku. Má oranžovú až červenú farbu, ktorá vzniká presvitaním ciev cievnatky.

Na očnom pozadí rozlišujeme niekoľko útvarov. Jemne laterálne proti zadnému pólu oka leží žltá škvrna kruhovitého až eliptického tvaru o priemere asi 3 mm. V jej strede je preliačina, ktorá sa nazýva fovea centralis. Toto miesto leží vo vrchole optickej osi oka a predstavuje miesto najostrejšieho videnia, pretože sa do nej premieta centrálny paprsok. V oblasti žltej škvrny sú nakopené len čapíky, ktoré tu majú najväčšiu hustotu a zabezpečujú farebné videnie.

Mediálne od žltej škvrny vo vzdialenosti asi 4 mm sa vyklenuje belavé políčko, ktorým odstupuje z očnej gule zrakový nerv. Má tvar kruhu o priemere asi 1,5 mm, ktorého stred je jemne prehĺbený. Neobsahuje žiadne svetlocitlivé elementy, predstavuje z fyziologického hľadiska takzvanú slepú škvrnu.

Stavba sietnice

Mikroskopická stavba sietnice je veľmi zložitá, pretože je tvorená až z 11 vrstiev. Z toho dôvodu spomenieme len jej funkčné súčasti:

Vonkajšia vrstva sietnice

Vonkajšia vrstva prilieha k cievnatke a spolu s pigmentovou vrstvou cievnatky pôsobí ako svetelná izolačná vrstva, ktorá pohlcuje dopadajúce svetelné paprsky a zabraňuje ich odrazu vo vnútri oka. Do pigmentovej vrstvy sú vnorené svetlocitlivé výbežky zmyslových buniek sietnice.

Vnútorná vrstva sietnice

Vnútorná vrstva obsahuje vlastné primárne zmyslové bunky (fotoreceptory) a neuróny, ktoré zbierajú informácie z fotoreceptorov a odvádzajú ich prostredníctvom zrakového nervu z oka do mozgu. Zmyslové bunky sa v sietnici vyskytujú v dvojakej podobe: tyčinky a čapíky. Tyčinky registrujú množstvo dopadajúceho svetla a predstavujú väčšinu zmyslových buniek sietnice, ich celkový počet je asi 130 miliónov. Čapíky slúžia k vnímaniu farieb, je ich omnoho menej, asi 7 miliónov a sú uložené v oblasti žltej škvrny, kde predstavujú jediný typ zmyslových buniek. Ich vodivé výbežky nadväzujú na vrstvu drobných bipolárnych neurónov. Na vodivé výbežky bipolárnych neurónov nadväzuje vrstva veľkých multipolárnych neurónov. Ich neurity tvoria najvnútornejšiu vrstvu sietnice.

  Medzi uvedenými nervovými bunkami sú uložené početné podporné bunky a drobné asociačné neuróny.

  Vrstvy sietnice sú usporiadané tak, že svetelný lúč musí prejsť celou sietnicou, pokiaľ sa dostane ku svetlocitlivým výbežkom tyčiniek a čapíkov, preto nazývame ľudskú sietnicu inverzným typom sietnice.

  Slepá časť sietnice

  Slepá časť sietnice leží pred ora serrata a kryje vnútornú plochu riasnatého telesa a dúhovky. Stavba tejto časti sietnice je veľmi jednoduchá. Tvorí ju iba pigmentová vrstva a neobsahuje žiadne zmyslové bunky.

  Vyšetrenie očného pozadia nemá význam len v očnom lekárstve, kedy je posudzovaný vlastný stav sietnice, ale aj v ďalších klinických oboroch. Toto vyšetrenie je veľmi významné preto, lebo je možné zistiť najrôznejšie stavy poškodenia cievneho systému, alebo napríklad pri diagnostike cukrovky.

  Najnovšie články

  Korekcia zraku hĺbkovou laserovou operáciou je bezpečná, rýchla a bezbolestná

  Korekcia zraku hĺbkovou laserovou operáciou je bezpečná, rýchla a bezbolestná

  Laserové operácie očí pomáhajú ľuďom splniť si sen o živote bez okuliarov a kontaktných šošoviek. Po...

  Porovnanie povrchových metód laserových operácií zraku

  Porovnanie povrchových metód laserových operácií zraku

  Laserová operácia očí je pokrokovou metódou súčasnej doby, ktorá dokáže rýchlo a takmer bezbolestne ...

  Dôležité fakty o laserovej operácii v rámci očnej chirurgie

  Dôležité fakty o laserovej operácii v rámci očnej chirurgie

  Laserová operácia očí dokáže pomôcť pri refrakčných chybách oka, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť...

  Čo s očami, keď máte...

  Čo s očami, keď máte...

  Môžu deti nosiť kontaktné šošovky? Dokedy môžete podstúpiť laserovú operáciu očí? Od akého veku vám ...

  Odporúčané články

  Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

  Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

  Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

  Operácia šedého zákalu

  Operácia šedého zákalu

  V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

  Rohovka

  Rohovka

  Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

  Diabetická retinopatia

  Diabetická retinopatia

  Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

  Sietnica

  Sietnica

  Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

  Najčítanejšie články

  Bolesti oka

  Bolesti oka

  Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

  Kruhy pod očami

  Kruhy pod očami

  O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

  Farba očí

  Farba očí

  Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

  Najčastejšie zápaly oka

  Najčastejšie zápaly oka

  Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

  Multifokálne sklá

  Multifokálne sklá

  Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...