Meranie výšky vnútroočného tlaku

meranie-ocneho-tlakuSledovanie vnútroočného tlaku hrá veľkú rolu u pacientov s glaukómom (zeleným zákalom) a inými očnými chorobami ale tiež ako prevencia pred vznikom ochorenia. Výška očného tlaku je ovplyvňovaná prítokom a odtokom vnútroočnej tekutiny. V normálnom stave je produkcia a odtok v rovnováhe. Pri zmene tejto rovnováhy dochádza k štrukturálnym zmenám oka a optického prostredia. Pri zvýšení vnútroočného tlaku vzniká glaukóm (toto ochorenie môže viesť k trvalej slepote a preto je veľmi dôležité presné meranie vnútroočného tlaku) a naopak pri znížení vnútroočného tlaku dochádza napríklad k deformácii očnej gule.

Tonometria (meranie vnútroočného tlaku) patrí medzi základné oftalmologické vyšetrovacie metódy. Vnútroočný tlak sa meria už desiatky rokov a prístroje na jeho meranie prešli počas rokov značnou revolúciou. V posledných rokoch vývoj smeruje k výrobe prístrojov, ktoré umožnia ľahké a rýchle monitorovanie vnútroočného tlaku aj mimo ordináciu lekára, v pohodlí pacientovho domova.

Spôsob merania očného tlaku môžeme rozdeliť na niekoľko typov v závislosti na tom, aké prístroje sú na meranie použité. Najjednoduchšie rozdelenie je na impresné, aplanačné a bezkontaktné meranie očného tlaku.

Impresné meranie očného tlaku

Impresným tonometrom sa meria vnútroočný tlak pomocou hĺbky vnorenia do rohovky, ktoré vznikne pôsobením valcovej tyčinky a presne stanoveného priemeru a váhy. Takýto tonometer je v podstate presný prístroj, ktorý pracuje ako hĺbkomer.

Na základnom tele prístroja je v jeho hornej časti pripevnená stupnica. Pod strednou časťou telesa je uložený pákový prevod (krátke rameno páky s ukazovateľom). Teleso je dole pripevnené k nosníku s uloženou základňou, ktorou sa prístroj prikladá pri meraní na rohovku vyšetrovaného oka. Základňou prechádza pelota, pákový prevod, ktorý dvadsaťnásobne zväčšuje jej pohyb a prenáša ho na ukazovateľ (ručičku), ktorý potom na stupnici ukáže nameranú hodnotu. Pelota je v základni zabezpečovaná proti vypadnutiu základným závažím, ktoré je možné meniť v závislosti na výške tlaku.

Tlak sa musí merať u ležiaceho pacienta a s lokálne znecitlivenou rohovkou. Pri pohľade hore sa priloží tonometer základňou na rohovku. Hlavnou podmienkou správneho merania je, aby prístroj stál zvisle a aby jeho základňa bola umiestnená kolmo na stred rohovky.

Zníženú spoľahlivosť tohto merania očného tlaku možno vidieť najmä u nedostatočne zacvičených osôb v tom, že vlastnou silou neúmyselne zaťaží  celý prístroj a tým aj prednú časť očnej gule, čo môže byť klamne registrované ako vyšší intraokulárny tlak. Meranie môže byť ovplyvnené aj abnormálnym zakrivením rohovky a mechanickými vlastnosťami obalov oka.

Aplanačné meranie očného tlaku

Samotné meranie je založené na princípe, kedy v guľovitom útvare s nekonečne tenkou stenou je možné merať tlak podľa veľkosti oploštenej časti guľovej plochy, v tomto prípade rohovky. Tento predpoklad využíva väčšina aplanačných tonometrov. Pri meraní novšími typmi aplanačných tonometrov sa rohovka oploští stálou, presne veľkou plochou.

Na stred rohovky sa pri meraní pritlačí sklenený kužeľ, ktorého predná časť má priemer 3,06 mm. Pozorovanie se robí zhruba pod 60˚ osvetlením a malým zväčšením. Pri aplanácii rohovky dochádza ku zmene objemu v prednej očnej komore a tým dochádza ku zvýšeniu vnútroočného tlaku.

Chyby merania môžu nastať u očí s nepravidelným povrchom rohovky, napríklad u vysokého astigmatizmu, u rohovkových jaziev alebo edému. Aby bolo možné minimalizovať chybu pri meraní očného tlaku aplanačným tonometrom je potrebné prístroj centrovať na stred rohovky. Obmedziť meranie ďalej môže napríklad suché oko či nadmerné slzenie, rohovkový edém, keratitida, keratokonus a iné ochorenia.

„Bezkontaktné“ meranie očného tlaku

Aplanačné a impresné spôsoby merania vnútroočného tlaku nie sú pre pacienta veľmi príjemné, keďže rohovku treba lokálne znecitlivieť a taktiež dochádza k priamemu kontaktu prístroja s rohovkou, čo môže predstavovať určité riziko vzniku zavlečenia infekcie. Existuje preto možnosť takmer bezkontaktného merania vnútroočného tlaku. Samotné meranie nie je úplne bezkontaktné, ale pri meraní nedochádza k tlaku na rohovku.

Bezkontaktné prístroje využívajú na meranie tlaku rôzne princípy. Najviac používané sú prístroje na princípe prúdiaceho vzduchu, ďalej tie, ktoré využívaju tzv. piezoelektrický tlakový senzor a posledným typom je tonometer, který na meranie využíva spätný odraz sondy po interakcii s rohovkou.

Meranie očného tlaku cez viečka

Jedná sa o unikátnu metódu merania vnútroočného tlaku cez viečka bez toho, aby došlo ku kontaktu s rohovkou. Vďaka tomu nie je potrebná lokálna anestézia a sterilizácia prístroja, pretože tu existuje minimálne riziko zanesenia infekcie. Je považovaná za jednoduchú a bezpečnú metódu oftalmotonometrie.

Tento spôsob merania je vhodný na klinické účely a môže byť používaný aj pre domáce monitorovanie vnútroočného tlaku. Použitie transpalpebrálnej tonometrie je indikované v tých prípadoch, kde nie je možné použiť iné spôsoby merania očného tlaku, ako napríklad u malých detí, nepohyblivých pacientov, u tých, ktorí majú patológiu na rohovke (edém, erózia), chronický zápal spojiviek a tí, ktorí prekonali rohovkové operáciu. Je možné aj meranie cez kontaktné šošovky. Prístroj nemôžeme použiť vtedy, keď sú u pacienta prítomné patologické zmeny na viečku (zápaly, jazvy a rôzne viečkové deformácie) alebo na spojivke v meracom mieste.

Princíp tohto prístroja je založený na dynamickej (balistickej) metóde dávkovacieho účinku, ktoré stanovuje veľkosť vnútroočného tlaku, bez toho, aby viečka mali akýkoľvek vplyv na výsledok merania. Priemer o veľkosti 1,5 mm tlačí na horné viečko do takej miery, že sa stlačené miesto chová ako prevodová časť počas interakcie dotyku snímača s viečkom.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...