Refrakčné poruchy oka

Refrakčné, čiže očné vady - poruchy sú sprevádzané zníženým, nepresným, alebo zahmleným videním. Medzi najčastejšie patrí ďalekozrakosť (hypermetropia), krátkozrakosť (myopia) a astigmatizmus. Všetky majú jedno spoločné – dajú sa korigovať nosením dioptrických skiel, alebo kontaktných šošoviek.

Ďalekozrakosť - hypermetropia

Do diaľky vidíte bez väčších problémov ale problémy vám robí zaostrenie na bližšie umiestnené predmety? Pravdepodobne ste ďalekozraký. Svetelné lúče dopadajúce do vašich očí sa stretávajú za sietnicou a obraz na nej nie je ostrý. Pri ďalekozrakosti je optická mohutnosť rohovky a šošovky menšia ako by zodpovedalo dĺžke oka. Na korekciu ďalekozrakosti sa používajú konvexné šošovky – spojky, ktoré lomia svetlo a zaostrujú ho na sietnicu.

Krátkozrakosť - myopia

Ak vidíte neostro predmety v diaľke a musíte žmúriť– pravdepodobne ste krátkozraký. Slovo myopia pochádza z gréckeho názvu pre zatvorené oči. Pri krátkozrakosti je optická mohutnosť rohovky a šošovky väčšia ako by odpovedalo dĺžke oka. Lúče svetla sa stretávajú pred sietnicou a obraz na nej je neostrý. Očná buľva je v tomto prípade príliš dlhá. Krátkozrakosť sa dá taktiež veľmi jednoducho korigovať nosením správnych očných pomôcok, ktoré zaistia, že svetelné paprsky budú dopadať priamo na sietnicu, kde sa utvorí ostrý obraz.

Astigmatizmus

Medzi ďalšie časté očné vady patrí astigmatizmus, čo je nepravidelné zakrivenie rohovky, ktoré spôsobuje, že časť videného obrazu je rozmazaná. Kontaktné šošovky alebo okuliare dokážu túto očnú vadu zvyčajne korigovať.

Presbyopia - starecká ďalekozrakosť

Medzi refrakčné, očné poruchy môžeme zaradiť aj presbyopiu, aj keď to nie je typická refrakčná vada a je podmienená vekom. Presbyopia sa prejavuje tým, že oko v určitom veku stráca schopnosť zaostriť na bližšie objekty. Častým príznakom je únava očí, či bolesti hlavy pri práci nablízko, ako je šitie, štrikovanie alebo maľovanie. Čím sme starší, tým sú tkanivá v oku menej elastické. Strata elasticity je postupná. Dlho pred tým, než si uvedomíme, že nám robí problémy zaostriť na blízke predmety, už šošovka začala strácať schopnosť sa rozširovať a splošťovať.

Presbyopia je spôsobená zvyšovaním objemu šošovky, čím dochádza k uvoľneniu svalov, ktoré šošovku pridŕžajú. Tým je znemožnená ich funkcia meniť tvar šošovky. Ochorenie sa najčastejšie prejavuje okolo 40. roku života. Presbyopia postihuje každého a nie je známa žiadna prevencia. Zvyčajne sa presbyopia koriguje nosením okuliarov alebo kontaktných šošoviek.

Najnovšie články

Korekcia zraku hĺbkovou laserovou operáciou je bezpečná, rýchla a bezbolestná

Korekcia zraku hĺbkovou laserovou operáciou je bezpečná, rýchla a bezbolestná

Laserové operácie očí pomáhajú ľuďom splniť si sen o živote bez okuliarov a kontaktných šošoviek. Po...

Porovnanie povrchových metód laserových operácií zraku

Porovnanie povrchových metód laserových operácií zraku

Laserová operácia očí je pokrokovou metódou súčasnej doby, ktorá dokáže rýchlo a takmer bezbolestne ...

Dôležité fakty o laserovej operácii v rámci očnej chirurgie

Dôležité fakty o laserovej operácii v rámci očnej chirurgie

Laserová operácia očí dokáže pomôcť pri refrakčných chybách oka, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť...

Čo s očami, keď máte...

Čo s očami, keď máte...

Môžu deti nosiť kontaktné šošovky? Dokedy môžete podstúpiť laserovú operáciu očí? Od akého veku vám ...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...