Príčiny vzniku myopie - krátkozrakosti

okuliare-do-dialkyExistuje veľa starších a novších teórií, ktoré sa snažia objasniť príčiny vzniku krátkozrakosti (myopie). Napriek značnému vedeckému úsiliu sa dodnes nepodarilo stopercentne nájsť presnú príčinu. Do popredia sa kladú rôzne faktory, ako disproporcie vývoja a rastu oka, či menejcennosti očných tkanív, hlavne bielka, infekčné ochorenia, zlá výživa, nadmerná záťaž očí, zlé osvetlenie, ale najmä dedičnosť. Iste to nie je výpočet všetkých možných príčin v súvislosti so vznikom krátkozrakosti.

Chybou veľkej časti teórií je nedostatočné množstvo dôkazov, na ktorých sú založené. Pravdepodobne neexistuje jeden spoločný menovateľ zodpovedný za vývoj a vznik krátkozrakosti. Pri vzniku myopie hrajú úlohu viaceré faktory. S najväčšou pravdepodobnosťou dedičnosť, zmeny vo vývoji a raste oka a faktory z okolitého sveta. Krátkozrakosť možno chápať ako viacerými faktormi podmienený jav, ktorý sa môže vyskytovať samostatne alebo ako súčasť aj iných zmien oka. Najmä to je príčina, prečo krátkozrakosť zatiaľ nevieme liečiť ( aj keď to vlastne nie je choroba ), ani inak ovplyvniť. Vieme ju len korigovať.

Dedičnosť krátkozrakosti

Dedičná podmienenosť krátkozrakosti je známa už stáročia, ale vedecké výskumy dedičnosti sa začali až po znovuobjavení Mendlových zákonov začiatkom 20. storočia. Celková refrakcia oka je vždy výslednicou vzájomnej kombinácie nasledovných optických faktorov: zakrivenia rohovky, hrúbky rohovky, hĺbky prednej komory, zakrivenia prednej a zadnej plochy šošovky a predozadnej dĺžky očnej gule.

Jednotlivé spomínané faktory sú nezávisle dedičné z viacerých génov a môžu sa rôzne kombinovať. Tento typ dedičnosti, zapríčinený viacerými génmi, sa prejavuje pri krátkozrakosti do -6 dioptrií, pri myopii nad -6 dioptrií je príčina len v jednom chorobnom géne.

Na základe dedičnosti i klinického obrazu možno rozdeliť krátkozrakosť na tri skupiny:

  • krátkozrakosť ľahkého stupňa (bez zmien na očnom pozadí),
  • krátkozrakosť vysoká (so zmenami na očnom pozadí),
  • krátkozrakosť vrodená.

Krátkozrakosť ľahkého stupňa

Krátkozrakosť ľahkého stupňa je modelom dedičnosti vplyvu viacerých génov malého účinku. Okrem dedičných vplyvov sa tu uplatňujú aj inteligenčné, etnické a geografické faktory, čoho dôkazom je vyšší výskyt krátkozrakosti u intelektuálov v niektorých krajinách (Japonsko). Dedičné riziko prenosu krátkozrakosti na potomstvo zodpovedá výskytu krátkozrakosti v populácii, ktorý u nás činí 15-30 percent. To znamená, že u nás v každej zdravej rodine, kde rodičia nie sú krátkozrakí, je riziko narodenia dieťaťa, ktoré bude mat neskôr v období puberty ľahkú krátkozrakosť asi 15-30 percent. V rodinách, kde je postihnutý rodič, stúpa riziko až na 50 percent. Myopia ľahkého stupňa nepredstavuje pre zrak žiaden problém a môže sa prejaviť v rôznych dioptriách, ktoré nemusia byt rovnaké na oboch očiach.

Vysoká krátkozrakosť

Vysoká krátkozrakosť predstavuje už vážny klinický a genetický problém, pretože svojimi dôsledkami na očnom pozadí môže viest až k slepote. V našej populácii sa vyskytuje až v 3 percentách. Z toho počtu asi pri 80 percentách vznikla vysoká krátkozrakosť ojedinele - rodičia majú zdravé gény, chorý gén dieťaťa vznikol spontánne za istých okolností, ktoré nie sú známe. Len pri 20 percentách vysokej myopie sú rodičia prenášačmi chorobného génu.

Pretože pri vysokej krátkozrakosti ide o vážne ohrozenie zraku, chyba má výlučne genetický podklad a nemožno ju ovplyvniť ani určitou životosprávou alebo hygienickým režimom, je potrebná genetická konzultácia na oddelení klinickej genetiky. Táto spresní výšku rizika prenosu krátkozrakosti na potomstvo. Obmedzené liečebné možnosti sú v skléroplastických operáciách (vid: Chirurgická liečba krátkozrakosti), ktoré len v ojedinelých prípadoch môžu zastaviť nárast krátkozrakosti.

Vrodená krátkozrakosť

Vrodená krátkozrakosť je obyčajne nededičná a je spojená s predčasným pôrodom. Väčšinou vzniká počas vnútromaternicového vývoja plodu z negenetických, vonkajších príčin.

Existuje i mnoho celkových ochorení ľudského organizmu, pri ktorých sa môže objaviť aj krátkozrakosť. Jej dedičnosť je vždy viazaná na konkrétne ochorenie.

Dedičnosť hrá medzi príčinami krátkozrakosti podstatnú úlohu, preto je vhodné z hľadiska diagnostiky, liečby a prevencie uskutočniť, najmä pri pokračujúcej myopii, genetickú konzultáciu.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...