Nočná myopia

nocna-myopiaPríčina nočnej myopie nie je zatiaľ celkom známa. Na jej vzniku sa podieľa sférická aberácia (vďaka širokej zornici v tme), chromatická aberácia (vďaka veľkému podielu krátkovlnnej modrozelenej časti spektra pri zatmení ) a psychické príčiny – prehnaná akomodácia, aby bolo kompenzované neostré videnie.

Hlavná príčina nočnej myopie teda pravdepodobne spočíva v akomodácii a v akomodačnom kľudovom postavení. Bolo dokázané, že v kľudovom nie je akomodácia nastavená na ďaleký bod, ale na postavenie medzi blízkom a diaľkou. V priemere to býva vzdialenosť 1-2 metre. Kľudová akomodácia nastáva, pokiaľ je zorné pole bez akéhokoľvek podnetu, teda v noci alebo prázdnom priestore.

V prípade nočnej myopie, zjednodušene povedané, ide o to, že oko počas noci reaguje na menej svetla rozšírením zreníc a miernym posunutím ohniska pred miesto najostrejšieho videnia. Vzniká takzvaná "štvrťková" krátkozrakosť. Týka sa to aj človeka, ktorý nemá žiadnu refrakčnú chybu.

Nočná myopia nielen znižuje schopnosť ľudí pri výkone niektorých povolaní (nočný strážnik, lesník, námorník, vodič s povolania), ale podieľa sa aj na bezpečnosti cestnej prevádzky. Slabo hypermetropický (ďalekozraký) vodiči vidia za šera lepšie bez okuliarov a naopak, ľahkého myopa (krátkozraký) je možné nechať počas dňa jazdiť bez okuliarov, ale pri zníženom osvetlení vždy len s korekciou.

Oslnenie od protiidúceho vozidla zvyšuje nočnú myopiu. Reakcia zorničiek zvyšuje v závislosti na veku akomodáciu a vnútená potreba fixovať protiidúce svetlá zosilňuje konvergenciu.

Určitým riešením môžu byť špeciálne navrhnuté okuliare Night Vision od spoločnosti Tag Heuer, ktoré kompenzujú dioptrický pokles, majú špeciálnu farbu na zvyšovanie kontrastov a taktiež na povrchu samotných skiel je obojstranná antireflexná vrstva, ktorá výrazne znižuje nepríjemný pocit pri oslnení protiidúcimi vozidlami.

Najnovšie články

Korekcia zraku hĺbkovou laserovou operáciou je bezpečná, rýchla a bezbolestná

Korekcia zraku hĺbkovou laserovou operáciou je bezpečná, rýchla a bezbolestná

Laserové operácie očí pomáhajú ľuďom splniť si sen o živote bez okuliarov a kontaktných šošoviek. Po...

Porovnanie povrchových metód laserových operácií zraku

Porovnanie povrchových metód laserových operácií zraku

Laserová operácia očí je pokrokovou metódou súčasnej doby, ktorá dokáže rýchlo a takmer bezbolestne ...

Dôležité fakty o laserovej operácii v rámci očnej chirurgie

Dôležité fakty o laserovej operácii v rámci očnej chirurgie

Laserová operácia očí dokáže pomôcť pri refrakčných chybách oka, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť...

Čo s očami, keď máte...

Čo s očami, keď máte...

Môžu deti nosiť kontaktné šošovky? Dokedy môžete podstúpiť laserovú operáciu očí? Od akého veku vám ...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...