Krátkozrakosť - myopia

Krátkozrakosť je najčastejšia refrakčná chyba, pri ktorej lúče prichádzajúce do oka sa z diaľky lámu pred sietnicou a vzniká neostrý obraz. Krátkozrakosť sa prejavuje tým, že blízke objekty vidíte bez problémov, ale čítanie na tabuli či ukazovateľoch na ceste vám robí problémy a pri pohľade do diaľky privierate očí.

Súvisiace odkazy

Odporúčané odkazy

Najnovšie články

Príčiny vzniku myopie - krátkozrakosti
Existuje veľa starších a novších teórií, ktoré sa snažia objasniť príčiny vzniku krátkozrakosti (myopie). Napriek značnému vedeckému...
Krátkozrakosť u detí a dospelých
Krátkozrakosť (myopia) je najčastejšia refrakčná chyba, pri ktorej sa lúče prichádzajúce do oka z diaľky lámu pred sietnicou a na...
Krátkozrakosť - trochu iný svet
Vžiť sa do situácie krátkozrakého a pochopiť jeho problémy nie je jednoduché. Mnohokrát ani pre skúseného očného lekára alebo...
Nočná myopia
Príčina nočnej myopie nie je zatiaľ celkom známa. Na jej vzniku sa podieľa sférická aberácia (vďaka širokej zornici v tme), chromatická...
Krátkozrakosť - myopia
Krátkozrakosť sa prejavuje tým, že blízke objekty vidíte bez problémov, ale čítanie písma na tabuli či ukazovateľoch na ceste Vám robí...

Pri krátkozrakosti je optická mohutnosť rohovky a šošovky väčšia ako by zodpovedalo dĺžke oka. Celková refrakcia oka je vždy výsledkom vzájomnej kombinácie niekoľkých optických faktorov: zakrivenia rohovky, hrúbky rohovky, hĺbky prednej komory, zakrivenia prednej a zadnej plochy šošovky a predozadnej dĺžky očnej gule. Jednotlivé spomínané faktory sú nezávisle dedičné z viacerých génov a môžu sa rôzne kombinovať.

Na základe dedičnosti a klinického obrazu možno rozdeliť krátkozrakosť na tri skupiny: krátkozrakosť ľahkého stupňa (bez zmien na očnom pozadí), vysoká krátkozrakosť (so zmenami na očnom pozadí) a vrodená krátkozrakosť. Ďalej ju delíme na lomivú a osovú krátkozrakosť.

Na vzniku myopie sa podieľajú viaceré faktory ako napr. dedičnosť, ktorá je v popredí príčin vzniku krátkozrakosti. Medzi rôzne iné faktory patria zmeny alebo disproporcie vývoja či rastu oka, menejcennosť očných tkanív hlavne bielka, infekčné ochorenia, zlá výživa, nadmerná záťaž očí, zlé osvetlenie a faktory z okolia.

Krátkozrakosť sa dá korigovať nosením správnych očných pomôcok, ktoré zabezpečia, aby svetelné lúče dopadali priamo na sietnicu, kde sa vytvorí ostrý obraz. V závislosti na stupni krátkozrakosti sa predpisujú korekčné konkávne (mínusové) okuliarové alebo kontaktné šošovky väčšinou pre celodenné použitie. Ak je krátkozrakosť slabšia, korekčné pomôcky môžu byť používané len pri určitých činnostiach.

Vysoká krátkozrakosť predstavuje vážny klinický a genetický problém, pretože svojimi dôsledkami na očnom pozadí môže viesť až k slepote. Vrodená krátkozrakosť nie je zvyčajne dedičná a je spojená s predčasným pôrodom. Po diagnostikovaní krátkozrakosti by mali nasledovať periodické vyšetrenia, ktoré určia, či sa videnie mení a je nutné predpísať silnejšie alebo slabšie korekčné pomôcky. Zavedením refrakčnej chirurgie je stále častejšie využívané chirurgické odstránenie myopie, avšak najmä ťažká myopia sa nedá vždy chirurgicky korigovať.

Krátkozrakosť a jej výskyt

Krátkozrakosť (myopia) je po svete rôzne rozšírená, pričom sú značné rozdiely medzi etnickými a rasovými skupinami, pretože hlavnú úlohu hrajú dedičné faktory. V západnej Európe a USA približne 25 percent jedincov vo veku 12 až 54 rokov je krátkozrakých. Tento údaj platí viac menej aj pre Slovensko: 15-30 % nášho obyvateľstva tvoria krátkozrakí. Prirodzene, sú značné variácie podľa zloženia a veku skupín (napr. väčší výskyt krátkozrakosti medzi vysokoškolákmi a intelektuálmi).

Krátkozrakosť rastie od západnej Európy cez východnú do Orientu, s maximom na Ďalekom východe. Najvyššie hodnoty, až 60-70 percent výskytu myopie v populácii, má Japonsko (vysokoškoláci až 80 percent). Podobný vysoký výskyt, hlavne ťažkej krátkozrakosti s možnými vážnymi komplikáciami je v Oriente.

Príčiny vzniku myopie - krátkozrakosti

okuliare-do-dialkyExistuje veľa starších a novších teórií, ktoré sa snažia objasniť príčiny vzniku krátkozrakosti (myopie). Napriek značnému vedeckému úsiliu sa dodnes nepodarilo stopercentne nájsť presnú príčinu. Do popredia sa kladú rôzne faktory, ako disproporcie vývoja a rastu oka, či menejcennosti očných tkanív, hlavne bielka, infekčné ochorenia, zlá výživa, nadmerná záťaž očí, zlé osvetlenie, ale najmä dedičnosť. Iste to nie je výpočet všetkých možných príčin v súvislosti so vznikom krátkozrakosti.

Nočná myopia

nocna-myopiaPríčina nočnej myopie nie je zatiaľ celkom známa. Na jej vzniku sa podieľa sférická aberácia (vďaka širokej zornici v tme), chromatická aberácia (vďaka veľkému podielu krátkovlnnej modrozelenej časti spektra pri zatmení ) a psychické príčiny – prehnaná akomodácia, aby bolo kompenzované neostré videnie.

Krátkozrakosť u detí a dospelých

optotyp-a-okuliareKrátkozrakosť (myopia) je najčastejšia refrakčná chyba, pri ktorej sa lúče prichádzajúce do oka z diaľky lámu pred sietnicou a na sietnici vzniká neostrý obraz. Tento špecifický jav môže nastať:

Krátkozrakosť - myopia

okuliare-kratkozrakostKrátkozrakosť sa prejavuje tým, že blízke objekty vidíte bez problémov, ale čítanie písma na tabuli či ukazovateľoch na ceste Vám robí problémy. Váš očný odborník môže túto vadu nazývať "myopia", čo pochádza z gréckeho názvu "zatvorené oči". Toto označenie vyplýva z jedného z príznakov krátkozrakosti. Tým je privieranie očí pri pohľade do diaľky.

Krátkozrakosť - trochu iný svet

dieta-s-okuliarmi-a-knizkamiVžiť sa do situácie krátkozrakého a pochopiť jeho problémy nie je jednoduché. Mnohokrát ani pre skúseného očného lekára alebo optometristu. Každý krátkozraký si určite dobre zapamätal chvíľu, keď zistil, že nevidí do diaľky tak dobre ako jeho rovesníci. Toto zistenie ho sprevádza po celý život. Ten sa potom viac alebo menej, v závislosti na stupni krátkozrakosti (myopie), odlišuje od života tých, ktorý netrpia touto refrakčnou chybou. Tejto situácii sa treba prispôsobovať každý deň, po celý život. Môže to prinášať stres, zvýšené finančné náklady na život (okuliare, kontaktné šošovky), neschopnosť rovnocenného uplatnenia sa v celej škále povolaní, niekedy i predčasnú invaliditu či nesúlad v osobnom živote.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...