Čo je to ďalekozrakosť (hypermetropia)?

Nevidím do blízkaĎalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje tým, že vzdialené objekty vidíte bez problémov, ale máte problém zaostriť na bližšie predmety. Lúče svetla dopadajúce na rohovku oka tvoria ohnisko za sietnicou. Ďalekozrakosť sa tiež odborne nazýva hypermetropia alebo hyperopia. Spôsobuje, že musíte vyvíjať zvýšené úsilie pre zaostrenie na diaľku a predovšetkým na bližšie predmety. Deti, ktoré sú ďalekozraké môžu mať problémy pri čítaní.

Hyperopia nie je choroba a ani neznamená, že máte "zlé oči". Vzťahuje sa len k odchýlkam v tvare a veľkosti očnej buľvy. Najčastejšia je tzv. osová ďalekozrakosť, to znamená, že odchylka je v predozadnej dĺžke oka. V jednoduchosti sa dá povedať, že ďalekozraké oko môžeme považovať za neúplne vyvinuté, ktoré sa oneskorilo vo svojom vývoji.

Pri narodení sú takmer všetci z nás ďalekozrakí a rovnomerne s rastom celého tela narastá aj predozadná dĺžka oka. Novorodenec má priemernú dĺžku oka asi 18 mm, v 3 rokoch je už dĺžka oka 23mm. Od 3 do 14 roku je rast už pomalší, asi o 0,1 mm za rok. Dĺžka oka v dospelosti by mala dosahovať asi 24 mm, čo však neplatí pre ďalekozraké oko, ktoré je menšie. Hodnota odchýlky určuje, či potrebujete korekčné pomôcky alebo nie. Skrátenie predozadnej osi oka málokedy prekračuje 2mm. Skrátenie o 1mm prestavuje zmenu refrakcie asi o 3 dioptrie.

Podstata ďalekozrakosti

Hypermetropia (ďalekozrakosť, hyperopia) je refrakčná porucha, kedy vstupujú do oka, ktoré je v akomodačnom pokoji, svetelné lúče, lomia sa optickým systémom a ich ohnisko sa vytvorí za sietnicou. V oku sa vďaka tomuto procesu vytvorí neostrý, rozmazaný obraz pozorovaného predmetu. Tento špecifický jav môže nastať pri zníženej lomivosti optickej sústavy oka, hlavne rohovky a v menšej miere šošovky, tzv. lomivá ďalekozrakosť a pri skrátení predozadnej dĺžky oka, tzv. osová ďalekozrakosť. Na ďalekozrakosti sa v najväčšej miere podieľa práve dĺžka oka (osová ďalekozrakosť).

Ďalekozraké dieťa s okuliarmiOhnisko vytvorené za sietnicou teda znamená, že hypermetropické oko je v porovnaní s normálne vidiacim okom príliš krátke, neúplne vyvinuté, t.j. kratšie ako fyziologických 24mm. Vo väčšine prípadoch je dĺžka oka skrátená nanajvýš o 2mm. Vieme, že zmena 1mm v dĺžke oka spôsobí zmenu refrakcie o 3 dioptrie, a preto málokedy pozorujeme hypermetropiu s vyššími hodnotami než + 6 dioptrií.

Preto je ďalekozraký človek nútený akomodovať viac ako emetrop alebo krátkozraký, a musí tak činiť pri pohľade na všetky vzdialenosti. Vidí zle na blízko i na diaľku čo nemusí byť vždy ideálne. Väčšinou však je to podstatne horšie do blízka a pri nižších hodnotách je možné aj ostré videnie do diaľky, to však len do určitého veku.

Hypermetropické oko musí pri akomodácii (preostrovaní na rôzne vzdialenosti) zvýšiť lomivosť svojho optického systému. K tomu dôjde zvýšenou kontrakciou ciliárneho svalu, čím sa uvoľní závesný aparát šošovky a šošovka zväčší svoje zakrivenie. Vyklenie sa, jej optická mohutnosť sa zvýši viac než u emetropického či myopického oka a vstupujúce lúče sú tak smerované na sietnicu.

Človek bez refrakčnej chyby, pri práci na blízko vo vzdialenosti 33cm musí zvýšiť akomodáciu o 3 dioptrie, zatiaľ čo hypermetrop s refrakciou +2 dioptrie ju potrebuje zvýšiť o 5 dioptrií. Pri nízkom stupni tejto refrakční poruchy dokáže oko vlastným zvýšeným akomodačným úsilím svoje neostré videnie vykorigovať a vidieť dostatočne zreteľne aj bez korekcie. Táto schopnosť je však len dočasná a skôr alebo neskôr sa s vekom stráca.

S hypermetropiou sa deti rodia. V podstate každý človek, keď sa narodí, tak je silný hypermetrop. Predozadná dĺžka oka je približne 18mm. Postupne ako organizmus rastie, narastá aj dĺžka oka. Z uvedeného vyplýva, že časom by sa všetky oči mali stať emetropické. V skutočnosti však asi u 50% očí zostane istý stupeň ďalekozrakosti.

Čo spôsobuje ďalekozrakosť?

Pri hyperopii je optická mohutnosť rohovky a šošovky menšia ako by zodpovedalo dĺžke oka. Svetelné lúče prechádzajúce optickým ústrojom oka sa stretávajú za sietnicou a obraz na nej nie je ostrý. Záleží teda aj na tvare očnej buľvy, ktorá je v tomto prípade príliš krátka. Prečo sa tvar (dĺžka oka) rôzni nie je presne známe, ale sklon k ďalekozrakosti je vrodený.

Hypermetropia môže byť tiež spôsobená aj niektorými ochoreniami (nádor), odchlípením sietnice. Taktiež vzniká u starších ľudí pri znížení lomivosti šošovky alebo pri cukrovke. Posunutie šošovky dozadu následkom ochorenia poprípade úrazu alebo afakia (chýba vnútroočná šošovka) môžu byť tiež príčinou vzniku ďalekozrakosti.

Ako je hypermetropia diagnostikovaná?

Vyšetrenie zrakuHypermetropia je len zriedka zistená pri školských prehliadkach, kde sa väčšinou testujú len schopnosti vidieť vzdialenejšie objekty. Pre zistenie je nutné absolvovať podrobné očné vyšetrenie ako na blízko tak na diaľku a u detí je potrebné rozkvapkávať, pretože majú veľkú akomodačnú schopnosť.

Ako sa ďalekozrakosť koriguje?

Pre korekciu ďalekozrakosti sa používajú konvexné šošovky (spojky). Spojky lomia svetlo viac a zaostrujú ho na sietnicu. Pokiaľ nemáte žiadne iné problémy, ako je napríklad astigmatizmus, môžete nosiť len okuliare na čítanie, samozrejme len v prípade nižšej miery ďalekozrakosti. V súčasnosti je možné korigovať hypermetropiu aj kontaktnými šošovkami alebo je možné ju chirurgicky odstrániť – samozrejme nie vždy na sto percent.

Komplexné pravidelné prehliadky zaistia, že budú zistené a napravené aj malé zmeny vo videní tak, aby váš zrak bol stále jasný a ostrý.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...