Ďalekozrakosť - hypermetropia

Pri ďalekozrakosti svetelné lúče dopadajúce do vašich očí, sa lomia optickým systémom a stretávajú sa za sietnicou. Optická mohutnosť rohovky a šošovky je menšia ako by zodpovedalo dĺžke oka. Problémy so zrakom sa prejavujú nepohodlným a rozmazaným videním do blízka, slzením, únavou a bolesťami očí a hlavy. Ich intenzita je výraznejšia večer alebo pri dlhodobej práci s počítačom a po zvýšenej fyzickej alebo psychickej námahe.

Súvisiace odkazy

Odporúčané odkazy

Najnovšie články

Rozdelenie hypermetropie - ďalekozrakosti
Hypermetropiu (ďalekozrakosť - hyperopiu) delíme podľa príčiny vzniku, teda podľa pôvodu alebo z hľadiska vzťahu k emetropii, na osovú a...
Korekcia ďalekozrakosti
Ďalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) môžeme korigovať okuliarmi, kontaktnými šošovkami a v súčasnosti stále viac využívanými...
Príčiny vzniku ďalekozrakosti
Ďalekozrakosť (hypermetropia, hyperopia) sa väčšinou vyskytuje už pri narodení. Jej príčiny vzniku podobne ako príčiny vzniku myopie...
Príznaky a prejavy hypermetropie - ďalekozrakosti
Hypermetropické oko má tendenciu neustále dokonale akomodovať. Nízky stupeň tejto poruchy obyčajne prebieha v detskom a mladším veku...
Čo je to ďalekozrakosť (hypermetropia)?
Ďalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje tým, že vzdialené objekty vidíte bez problémov, ale máte...

Na vzniku ďalekozrakosti sa podieľajú vrodené faktory oka ako je plochejšia rohovka, nedostatočná hodnota lomivosti a menšia hrúbka šošovky, vrodené malé oko (mikroftalmus), kratšia predozadná dĺžka oka, vplyv niektorých liekov, posunutie šošovky dozadu následkom ochorenia, očnými ochoreniami (nádor), odchlopením sietnice či celkovým ochorením, prípadne úrazmi. Určitý podiel pri rozvoji zohrávajú aj faktory životného prostredia.

Pri nízkom stupni ďalekozrakosti dokáže oko neostré videnie zvýšeným akomodačným úsilím vykorigovať. Táto schopnosť je však dočasná, s vekom sa stráca a v neskoršom veku sa môže prejaviť takzvaná indexová ďalekozrakosť. Indexová forma je spôsobená výrazným poklesom indexu lomu optických médií oka a to vyvolá nedostatočný lom lúčov. Vyskytuje sa u starších ľudí, pri posune očnej šošovky smerom dozadu (vrodené, úrazom), pri vyňatí šošovky alebo jej prirodzenou absenciou od narodenia. Zníženie indexu lomu šošovky sa môže tiež vyskytovať napr. pri cukrovke.

Ďalekozrakosť môže vzniknúť pri zníženej lomivosti optickej sústavy oka, hlavne rohovky a v menšej miere šošovky. Vtedy sa jedná o tzv. lomivú ďalekozrakosť. Rádiusová forma je typ lomivostnej hypermetropie, ktorej príčina je v polomeroch krivostí jednotlivých funkčných plôch. Pri skrátení predozadnej dĺžky oka ide o osovú ďalekozrakosť, kedy je oko príliš krátke a neúplne vyvinuté. Je to najčastejší typ ďalekozrakosti.

Podľa schopnosti oka kompenzovať pomocou akomodácie vlastnú chybu delíme hypermetropiu na latentnú a manifestnú. Manifestnú delíme ďalej na fakultatívnu a absolútnu hypermetropiu. Tranzitívna ďalekozrakosť je prechodná, dočasná hypermetropia a vzniká ako dôsledok užitia niektorých liekov. Totálna hypermetropia je daná súčtom latentnej a manifestnej hypermetropie.

Na korekciu ďalekozrakosti sa používajú konvexné šošovky (spojky), ktoré lomia svetlo a zaostrujú ho na sietnicu. Môžeme ju korigovať okuliarmi, kontaktnými šošovkami a v súčasnosti stále viac využívanými chirurgickými zákrokmi. Dôležitú úlohu pri voľbe korekcie zohráva vek človeka, stupeň, veľkosť a typ chyby a nesmieme zabudnúť ani na subjektívne potreby dotyčného. Pri moderných chirurgických postupoch sa využívajú operácie excimer laserom a metódy LASEK, LASIK, PRK a iné.

Rozdelenie hypermetropie - ďalekozrakosti

Rozdelenie hypermetropie - ďalekozrakosti - 2.5 out of 5 based on 2 votes

skusobne-okuliare-a-optotypHypermetropiu (ďalekozrakosť - hyperopiu) delíme podľa príčiny vzniku, teda podľa pôvodu alebo z hľadiska vzťahu k emetropii, na osovú a systémovu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Príznaky a prejavy hypermetropie - ďalekozrakosti

Príznaky a prejavy hypermetropie - ďalekozrakosti - 2.5 out of 5 based on 2 votes

unavene-ociHypermetropické oko má tendenciu neustále dokonale akomodovať. Nízky stupeň tejto poruchy obyčajne prebieha v detskom a mladším veku nepozorovane, a to vďaka ich veľkej akomodačnej šírke. Majú dostatočne veľkú akomodačnú rezervu a svoju poruchu korigujú vlastným akomodačným úsilím. Jednoducho povedané, oko si pomôže samo bez toho, aby bolo nutné použiť korekčnú pomôcku.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Korekcia ďalekozrakosti

Korekcia ďalekozrakosti - 3.0 out of 5 based on 1 vote

okuliare-alebo-sosovkyĎalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) môžeme korigovať okuliarmi, kontaktnými šošovkami a v súčasnosti stále viac využívanými chirurgickými zákrokmi, aj keď stále nedosahujú také veľké číslo v porovnaní s chirurgickým riešením myopie.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (1 Vote)

Čo je to ďalekozrakosť (hypermetropia)?

Čo je to ďalekozrakosť (hypermetropia)? - 4.0 out of 5 based on 2 votes

Nevidím do blízkaĎalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje tým, že vzdialené objekty vidíte bez problémov, ale máte problém zaostriť na bližšie predmety. Lúče svetla dopadajúce na rohovku oka tvoria ohnisko za sietnicou. Ďalekozrakosť sa tiež odborne nazýva hypermetropia alebo hyperopia. Spôsobuje, že musíte vyvíjať zvýšené úsilie pre zaostrenie na diaľku a predovšetkým na bližšie predmety. Deti, ktoré sú ďalekozraké môžu mať problémy pri čítaní.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)

Príčiny vzniku ďalekozrakosti

Príčiny vzniku ďalekozrakosti - 4.0 out of 5 based on 1 vote

vysetrenie-zraku-optotypĎalekozrakosť (hypermetropia, hyperopia) sa väčšinou vyskytuje už pri narodení. Jej príčiny vzniku podobne ako príčiny vzniku myopie (krátkozrakosti) zatiaľ nie sú doposiaľ presne zistené a popísané. Dedičné dispozície sú s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedné za mnohé prípady refrakčných porúch, kam zaraďujeme aj ďalekozrakosť. Je však tiež pravda, že mnoho ľudí trpí určitým stupňom ďalekozrakosti bez toho, aby k tomu mali genetické predpoklady.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Najnovšie články

Krátkozrakosť a trávenie voľného času

Krátkozrakosť a trávenie voľného času

Britskí vedci zistili nárast výskytu krátkozrakosti u školopovinných detí až o 13% oproti ...

Okuliare k počítaču? Liek pre tých, ktorí majú „problémy s očami“ len pred monit…

Okuliare k počítaču? Liek pre tých, ktorí majú „problémy s očami“ len pred monitorom

Stačia tri hodiny denne a problém je tu, aj keď inak máte zrak v poriadku a netrpíte žiadnou oč...

Operácia očí laserom

Operácia očí laserom

Operácia očí prináša pomoc ľuďom, ktorý túžia po lepšom zraku bez okuliarov. Slovo laserová operácia...

Aké kontaktné šošovky sú pre mňa najlepšie?

Aké kontaktné šošovky sú pre mňa najlepšie?

To aké kontaktné šošovky sú najlepšie práve pre vás závisí od mnohých faktorov. Je to napríklad závi...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Najčastejšie ochorenia oka

Najčastejšie ochorenia oka

Zrak je náš najdôležitejší zmysel, vďaka ktorému vnímame až 80% informácií z okolitého prostredia. O...