Videnie.sk

Prejavy presbyopie

dedo-s-presbyopiouPresbyopia je porucha spôsobená fyziologickým starnutím vnútroočnej šošovky. Tá postupne znižuje svoju plasticitu a elasticitu, zväčšuje a zhutňuje sa jej jadro, sklerotizujú šošovkové vlákna, šošovke pribúda na objeme a tým dochádza k pozvolnému poklesu akomodačného výkonu, ktorý je ireverzibilný.

Čistenie a starostlivosť o kontaktné šošovky

puzdro-a-roztok-na-sosovkyJednoznačne najlepším spôsobom ako sa pacienti môžu vyhnúť infekcii oka je správne dodržiavanie zásad týkajúcich sa starostlivosti o kontaktné šošovky, ktoré predpisuje očný lekár. Znížiť riziko infekcie môže predovšetkým “natieranie a namáčanie” kontaktných šošoviek v procese čistenia, obmedzený kontakt s vodou počas nosenia kontaktných šošoviek a pravidelná výmena púzdra na kontakné šošovky.

Oči a počítač

pocitac-bolestiPokiaľ máte prácu, kde musíte veľmi dlhú dobu stráviť za počítačom, určite sa vám už niekedy stalo, že po určitom čase vás začínajú bolieť oči, hlava, krk a chrbtica. Začínate byť veľmi unavený a boli by ste už najradšej doma. Tieto symptómy pociťuje väčšina ľúdí, ktorý dlhodobo pracujú s počítačom. Otázka znie, či počítač naše oči naozaj ničí alebo sa týmto problémom dá predchádzať?

Najčastejšie zápaly oka

zapal-okaZápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto článku ich popíšeme len veľmi stručne a postupne budeme pridávať podrobnejšie články o konkrétnych zápalových ochoreniach oka. Zápaly očí môžu postihovať takmer každú časť oka a jeho okolia. Stručne ich môžeme rozdeliť na zápaly predného a zadného segmentu oka - vnútroočné zápaly a zápaly v okolí oka.

Bolesti oka

Ženu bolia očiOrgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď nás začne trápiť bolesť očí, tak to môže mať neblahý vplyv na naše každodenné fungovanie. Dôvodov bolesti očí môže byť mnoho a ešte je potrebné rozlišovať, či dochádza k bolestiam očnej buľvy, alebo nás trápi bolesť ostatných štruktúr okolo oka.

Prejavy keratokonusu

zhorseny-zrakPrvé prejavy keratokonusu sú zistené prevažne v druhom decéniu a to medzi desiatym a osemnástym rokom života, hlavne v prepubertálním a pubertálnom veku. Dochádza k progresívnemu zhoršovaniu zrakovej ostrosti, ktoré pokračuje až do stredného veku. Rozvoj ochorenia pozorujeme väčšinou najprv na jednom oku, ale pacient vyhľadá odbornú pomoc až v prípade zníženého videnia aj na druhom oku, ktoré sa môže prejaviť až po niekoľkých rokoch. Niekedy možno ochorenie odhaliť v rámci prevencie na školách.

Dúhovka

modre-oko-duhovkaDúhovka tvorí najviac dopredu vysunutú časť prostrednej vrstvy očnej steny. Má tvar medzikružia s centrálne uloženým otvorom zvaným zrenica. Vonkajší okraj dúhovky prechádza v riasnaté teliesko, vnútorný okraj ohraničuje kruhovitý otvor zrenice. Zrenica nie je umiestnená presne centrálne, ale je posunutá mierne mediálne. Oddeľuje čiastočne prednú a zadnú komoru očnej gule.

Roztoky pre kontaktné šošovky a kvapky do očí

roztok-s-puzdrom-pre-sosovkyPokiaľ používate iné ako jednodňové šošovky alebo šošovky na kontinuálne nosenie, musíte ich cez noc ukladať do puzdra s roztokom. Roztoky, ktoré sú určené pre kontaktné šošovky majú za úlohu vaše kontaktné šošovky dezinfikovať (odstrániť mikróby, baktérie, ktoré môžu spôsobiť očné infekcie), vyčistiť a zabrániť nadmernému usadzovaniu bielkovinových a tukových čiastočiek. Tie môžu znižovať pohodlie a ostrosť videnia pri nosení šošoviek.

Rohovka

rohovkaRohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má tvar horizontálne uloženej elipsy, ktorá sa smerom dopredu vyklenuje a zaberá asi 20% povrchu očnej gule. Je bezfarebná, úplne priehľadná a bezcievna. Predstavuje mechanickú a chemicky nepriepustnú bariéru medzi vnútrom a vonkajším prostredím spolu so spojivkou, sklérou a slzným filmom. Z vonku hraničí so vzduchom a smerom dnu je v kontakte s komorovou tekutinou. Rohovka, vzhľadom na svoju optickú mohutnosť je najdôležitejšou zložkou optického systému oka a najväčšou mierou sa podieľa na kvalitnom videní.

Antireflexná vrstva

okuliare s antireflexomPreto, aby nedochádzalo k nepríjemnému zrkadleniu na povrchu okuliarových šošoviek, je na povrch nanášaná takzvaná antireflexná vrstva. Je to vrstva, ktorú môžete nájsť na objektívoch mikroskopov, ďalekohľadov alebo fotoaparátov. Antireflex je tvorený množstvom vrstiev oxidu kovov a aplikuje sa jak na zadnú tak na prednú plochu šošoviek. Pretože je antireflex zložený z niekoľkých vrstiev na sebe, tak má špecifický nádych buď do zelenej, purpurovej alebo zlatej farby – je to závislé od výrobcu.

Sietnica

oko-sietnicaSietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej gule až k pupilárnemu okraju dúhovky. Svojou vonkajšou plochou nasadá na prostrednú vrstvu očnej steny a na jej vnútornú plochu sa prikladá sklovec. Sietnica funguje ako film vo fotoaparáte. Zachytáva obraz a zrakovým nervom ho posiela do zrakových centier v mozgu.

Kedy kontaktné šošovky nosiť a kedy nie

nepricetnostPočet nositeľov kontaktných šošoviek sa z roka na rok zvyšuje a nosenie kontaktných šošoviek je za podmienky dodržiavania určitých pravidiel bezpečné a nosiť ich môže takmer ktokoľvek. Stále lepšie materiály z ktorých sú kontaktné šošovky vyrábané umožňujú ich nosenie aj ľuďom, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi o ich nosení ani nesnívali.

Vyberáme športové okuliare

cyklisticke okuliareV dnešnej uponáhľanej dobe, kedy väčšina ľudí trávi takmer všetok svoj voľný čas v práci a potrebuje preto relaxovať po ťažkých dňoch, sa šport javí ako jedna z najobľúbenejších činností pri odpočinku. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý má vplyv na zvyšovanie počtu športujúcich je tiež rastúce riziko obezity.

História slnečných okuliarov

retro-posterSlnečné okuliare sa v rôznych formách používajú po celom svete už veľmi dlhú dobu. Rímsky panovník Nero používal na pozeranie gladiátorských súťaží lesklý zelený smaragd, ktorým sa chránil pred oslnením. Svetlo taktiež vadilo aj Eskimákom, keď sa odrážalo od snehu. Ako ochranu vymysleli prerezaný kúsok kože s otvormi. Ozajstné vynájdenie slnečných okuliarov sa datuje niekde medzi rokmi 1268 až 1289.

Príčiny vzniku slepoty

slepotaSlepotu môžeme z fyziologického hľadiska definovať ako stav nedostatku zraku. Definícia, ako je aplikovaná na ľudí týmto slovom legálne klasifikovaných je však komplexnejšia. Úplná slepota je trvalá a úplná strata zraku, kedy postihnutý nemôže vôbec vnímať svetlo. Ako praktická slepota sa označuje podstatné zníženie zrakových funkcií.

Astigmatizmus oka

astigmatizmus-1Ak máte skreslený alebo zahmlený obraz na ľubovoľnú vzdialenosť, môže sa tým u vás prejavovať astigmatizmus oka. Aj v prípade, že vaše videnie je celkom ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu alebo podráždenie očí, môže to byť známka slabého astigmatizmu. Prítomnosť astigmatizmu overí očná prehliadka, vrátane testu videnia na blízko aj do diaľky.

UV filter, UV žiarenie a slnečné okuliare

slnecne-okuliare-a-vybava-na-plazPokiaľ necháme stranou estetickú funkciu, stále nám ostáva ako hlavná funkcia slnečných okuliarov ochrana pred účinkami ostrého slnečného svetla a UV žiarenia. Celé elektromagnetické spektrum slnečného žiarenia je zložené zo súboru vĺn plynule sa meniacich frekvencií.

Refrakčné poruchy oka

Refrakčné, čiže očné vady - poruchy sú sprevádzané zníženým, nepresným, alebo zahmleným videním. Medzi najčastejšie patrí ďalekozrakosť (hypermetropia), krátkozrakosť (myopia) a astigmatizmus. Všetky majú jedno spoločné – dajú sa korigovať nosením dioptrických skiel, alebo kontaktných šošoviek.

Čo je to ďalekozrakosť (hypermetropia)?

Nevidím do blízkaĎalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje tým, že vzdialené objekty vidíte bez problémov, ale máte problém zaostriť na bližšie predmety. Lúče svetla dopadajúce na rohovku oka tvoria ohnisko za sietnicou. Ďalekozrakosť sa tiež odborne nazýva hypermetropia alebo hyperopia. Spôsobuje, že musíte vyvíjať zvýšené úsilie pre zaostrenie na diaľku a predovšetkým na bližšie predmety. Deti, ktoré sú ďalekozraké môžu mať problémy pri čítaní.

Najčastejšie ochorenia oka

zapalene-okoZrak je náš najdôležitejší zmysel, vďaka ktorému vnímame až 80% informácií z okolitého prostredia. Oko, ako samotný orgán zraku predstavuje veľmi zložitý systém, ktorého jednotlivé časti musia pracovať v dokonalej súhre. V prípade, že dôjde čo i len k minimálnemu patologickému poškodeniu týchto jednotlivých zložiek oka, môže to mať za následok zhoršenie ostrosti videnia alebo dokonca stratu zraku.

Krátkozrakosť - myopia

okuliare-kratkozrakostKrátkozrakosť sa prejavuje tým, že blízke objekty vidíte bez problémov, ale čítanie písma na tabuli či ukazovateľoch na ceste Vám robí problémy. Váš očný odborník môže túto vadu nazývať "myopia", čo pochádza z gréckeho názvu "zatvorené oči". Toto označenie vyplýva z jedného z príznakov krátkozrakosti. Tým je privieranie očí pri pohľade do diaľky.

Okuliarové rámy

mladik-v-okuliarochS vyvíjaním stále novších technológií rastú aj možnosti čo najkvalitnejšej a najlepšej ochrany zraku. S rokmi sa vytvárajú čoraz lepšie a kvalitnejšie okuliarové rámy pre váš komfort a spokojnosť. Široké sortimenty okuliarových rámov sú naozaj bohaté a zaručene si vyberie každý.Korekcia zraku už nepredstavuje problém ako kedysi, dnes je naopak výber najvhodnejšieho okuliarového rámu skôr zábavou ako nutnosťou. Pretože dnes okuliare nosia aj ľudia, ktorí nepotrebujú korekciu zraku. Okuliare sú pre nich nevyhnutnou súčasťou ich imidžu.

Príčiny vzniku syndrómu suchého oka

kvapkanie-do-ociSuché oko alebo presnejšie Syndróm suchého oka je stav, kedy dochádza k zníženej produkcii sĺz, alebo slzy nie sú dostatočne kvalitné. Slzy tvoria hladký povrch oka, ktorý sa podieľa na ostrom videní, zabezpečuje prísun kyslíku pre rohovku, zvlhčujú povrch rohovky a spojivky. Slzy obsahujú lyzozým, ktorý má protiinfekčné účinky.

Typy kontaktných šošoviek

V dnešnej dobe existuje množstvo rôznych typov kontaktných šošoviek a tie, ktoré zvoliť sú vyberané na základe rôznych kritérií. Kontaktné šošovky môžeme rozdeliť podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené, plánu a dĺžky nosenia, účelu  alebo dizajnu.

Zelený zákal oka - glaukóm

glaukomGlaukóm, ľudovo povedané zelený zákal je chronické ochorenie zrakového nervu, ktoré v prípade neskorej diagnózy a nedostatočnej liečby vedie k ťažkému poškodeniu zraku až k slepote. Vo svete je evidovaných viac ako 70 mil. ľudí trpiacich na zelený zákal. Viac ako polovica z nich sa začína liečiť neskoro a na druhej strane, na základe najnovších poznatkov o tomto ochorení, sa ukazuje, že mnoho ľudí sa lieči zbytočne. Glaukóm oka je najčastejšou príčinou slepoty vo vyspelých krajinách.

Prečo nosiť kontaktné šošovky

kontaktne-sosovky-mokreAj keď sú v súčasnosti okuliare stále najrozšírenejšou optickou pomôckou, ktorá nám pomáha riešiť problémy s videním, tak stále viac ľudí začína nosiť kontaktné šošovky, ktoré majú množstvo výhod. Okuliare samozrejme stopercentne nikdy nenahradia, ale či už idete športovať, alebo napríklad večer do spoločnosti, okuliare sú niekedy skôr na obtiaž a v takýchto prípadoch sú kontaktné šošovky neoceniteľným pomocníkom. Na tvári ich necítite, nezahmlievajú sa, nešpinia sa a nikto vlastne ani nevie, že ich máte.

Kontaktná šošovka vo všeobecnosti predstavuje vypuklý disk navrhnutý tak, aby dokonale prekrýval prednú priehľadnú plochu oka, rohovku. Vďaka povrchovému napätiu povrchu kontaktnej šošovky, šošovka dokonale priľne k slznému filmu ktorý pokrýva rohovku. Kontaktné šošovky pomáhajú usmerniť svetelné lúče prichádzajúce do oka na sietnicu a vďaka tomu sa obraz zaostrí. Jednoducho povedané, kontaktné šošovky sú zdravotnícke pomôcky, ktoré využívajú ľudia s určitou zrakovou vadou a pomáhajú im zlepšovať videnie.

Kontaktnou šošovkou dnes dokážeme korigovať takmer každú refrakčnú chybu ako myopiu, hypermetropiu, astigmatizmus a presbyopiu. Taktiež je možné využiť kontaktné šošovky na zmenu farby očí alebo sa využívajú ako terapeutická pomôcka, napr. po refrakčných mikrochirurgických zákrokoch alebo pri ochoreniach ako keratokonus. Pri dodržiavaní určitých podmienok nosenia, kontaktné šošovky poskytujú bezpečný a efektívny spôsob ako korigovať očnú chybu.

Vďaka neustálemu vývoju, novým moderným materiálom, technológiám a prístrojom môže kontaktné šošovky už dnes nosiť takmer každý, dokonca deti s určitými očnými problémami nosia kontaktné šošovky. Jednou z najdôležitejších výhod kontaktných šošoviek je to, že pri pozeraní do strán nie je obmedzované periférne videnie ako v prípade okuliarov, nevadia vám žiadne okuliarové rámy, takže vás nič neobmedzuje. Taktiež pre ľudí s vyššou hodnotou refrakčnej chyby majú veľmi veľký estetický význam, lebo nemusia nosiť okuliare s hrubými sklami.

Eliminácia nosenia okuliarov je obzvlášť dôležitá pre športovcov, fotografov a ľudí, ktorí majú aktívny spôsob života. Dnes sú kontaktné šošovky vyrábané predovšetkým z mäkkých pružných materiálov, takže pri vhodne zvolenej kontaktnej šošovke nie je oko dráždené ako to bývalo v minulosti.

Pokiaľ uvažujete o nosení kontaktných šošoviek, najprv by ste mali navštíviť vášho kontaktológa, či už lekára alebo optometristu, ktorý urobí potrebné vyšetrenia a odporučí najvhodnejší typ kontaktných šošoviek na základe výsledkov merania ale aj vašich potrieb a požiadaviek.

Taktiež je potrebné si uvedomiť, že nosenie kontaktných šošoviek nesie aj určité riziká a to predovšetkým vtedy, keď nie sú dodržané správne pravidlá nosenia kontaktných šošoviek, hygiena a ďalšie. S týmito pravidlami by ste mali byť vždy zoznámení pri samotnej aplikácii šošoviek a pre bezproblémové nosenie šošoviek je aj potrebné dodržiavať pravidelné kontroly u oftalmológa.

Medzi najpredávanejšie, najobľúbenejšie a overené kontaktné šošovky na našom trhu patria produkty štyroch najväčších výrobcov šošoviek na svete.

Johnson & Johnson
1-day Acuvue Moist, 1-day Acuvue TruEye, 1-day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Oasys, Acuvue Advance Plus, Acuvue Oasys for Astigmatism, Acuvue Bifocal, Acuvue 2 Colours

Ciba Vision/Alcon
Focus Dailies, Focus Dailies Toric, Focus Dailies Progressives, Dailies Aquacomfort Plus, Air Optix Aqua, Air Optix Aqua Night&Day, Air Optix for Astigmatism, Air Optix Aqua Multifocal, Freshlook Colors, Freshlook Colorblends, Freshlook Dimensions

Cooper Vision
Proclear 1-day, Proclear, Proclear Toric, Proclear Multifocal, Biofinity, Biofinity Toric, Biofinity Multifocal, Avaira, Frequency 55, Frequency XC, Frequency 55 Aspheric, Frequency XC, Frequency Toric, Frequency Multifocal

Bausch and Lomb
Soflens Daily Disposable, Soflens Daily Disposable for Astigmatism, Soflens 59, Soflens Toric, PureVision, PureVision Toric, PureVision Multifocal, PureVision 2 HD, PureVision 2 HD for astigmatism, Soflens Natural Colors

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...