Tupozrakosť - amblyopia

skulenie-dietaTupozrakosť (amblyopia) nepatrí medzi poruchy dioptrické alebo refrakčné ale funkčné. Môžeme ju definovať ako zníženie zrakovej ostrosti spôsobenej útlmom z nečinnosti oka. Mozgové zrakové centrum dostatočne alebo vôboce nespracováva informácie prichádzajúce z postihnutého oka ale prijíma zrakové vnemy len z druhého oka.

Tupozrakosť vzniká predovšetkým v detstve, kedy sa vyvíja miesto najostrejšieho videnia - makula. Často sa vyskytuje v spojení so škúlením a inými dioptrickými poruchami, ale môže byť prítomná aj bez nich. Vznik tupozrakosti môže spôsobiť aj dlhodobý obväz jedného oka.

Rodina, okolie ale ani samotné dieťa nemusia problém dlho spozorovať pokým nedôjde k náhodnému zakrytiu lepšieho oka. Zlé videnie sa väčšinou zistí až pri odbornom vyšetrení, ktoré je preto dobré absolvovať pravideľne. Ideálne je, keť je tupozrakosť zachytená do tretieho roku života dieťaťa.


Čo sa liečby týka, tak konkrétny účinný liek na tupozrakosť neexistuje. Ovplyvniť ju je možné len v určitom veku (medzi 3. -9 rokom života) špeciálnymi cvikmi, ale v neskoršom veku sú zmeny nezvratné. To znamená, že tupozrakosť je možné úplne alebo čiastočne vyriešiť len v skoršom veku a keď je včas diagnostikovaná.

Cieľom liečby je donútiť tupozraké oko k činnosti. Robí sa to tak, že z videnia vylúčime dobre vidiace oko. Jeho vylúčenie docielime zakrytím, čiže oklúziou pomocou okluzora, ktorý sa upevní na okuliare alebo nalepí priamo cez oko, použiť môžeme aj náplasť alebo nepriehľadnú kontaktnú šošovku.

Zakrývať oko začíname čo najskôr, po 6. roku života sa možnosť docieliť lepšie videnie radikálne znižuje. Zakrývať lepšie oko je nutné dlhodobo, spočiatku k získaniu dobrej zrakovej ostrosti, neskôr k udržaniu už získaného videnia. Doba zakrývania oka sa s postupom zlepšovania videnia skracuje. Na začiatku liečby môže byť oko zakryté aj celý deň, ku konci to už býva len okolo jednej hodiny. Prognóza úspešnosti vyliečenia tupozrakosti závisí na včasnom odhalení poruchy a okamžitom začiatku liečby.

K liečbe tupozrakosti je nutné pristupovať s najväčšou zodpovednosťou a trpezlivosťou, pretože ide o budúcnosť dieťaťa. Je nutné si uvedomiť, že nevyliečená tupozrakosť, s ktorou dieťa vstupuje do života, znamená neschopnosť priestorového videnia a praktickú jednookosť. Táto skutočnosť ovplyvňuje jeho možnosti štúdia, športovania, obmedzuje výber povolania a môže mať celkový vplyv na jeho budúcnosť.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Najnovšie články

Krátkozrakosť a trávenie voľného času

Krátkozrakosť a trávenie voľného času

Britskí vedci zistili nárast výskytu krátkozrakosti u školopovinných detí až o 13% oproti ...

Okuliare k počítaču? Liek pre tých, ktorí majú „problémy s očami“ len pred monit…

Okuliare k počítaču? Liek pre tých, ktorí majú „problémy s očami“ len pred monitorom

Stačia tri hodiny denne a problém je tu, aj keď inak máte zrak v poriadku a netrpíte žiadnou oč...

Operácia očí laserom

Operácia očí laserom

Operácia očí prináša pomoc ľuďom, ktorý túžia po lepšom zraku bez okuliarov. Slovo laserová operácia...

Aké kontaktné šošovky sú pre mňa najlepšie?

Aké kontaktné šošovky sú pre mňa najlepšie?

To aké kontaktné šošovky sú najlepšie práve pre vás závisí od mnohých faktorov. Je to napríklad závi...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Najčastejšie ochorenia oka

Najčastejšie ochorenia oka

Zrak je náš najdôležitejší zmysel, vďaka ktorému vnímame až 80% informácií z okolitého prostredia. O...