Slepota

Úplná slepota je trvalá strata zraku, kedy postihnutý jedinec vôbec nevníma svetlo. Ako praktická (čiastočná) slepota sa označuje podstatné zníženie zrakových funkcií. Strata zraku môže byť vrodená alebo získaná a dôvodov straty zraku je veľké množstvo.

Súvisiace odkazy

Odporúčané odkazy

Najnovšie články

Príčiny vzniku slepoty
Slepotu môžeme z fyziologického hľadiska definovať ako stav nedostatku zraku. Definícia, ako je aplikovaná na ľudí týmto slovom legálne...

Vo vyspelých krajinách sa vyskytujú príčiny slepoty skôr súvisiace s vekom a príčiny genetického charakteru. Je to dané vysokou úrovňou zdravotných služieb, ktoré sú schopné rôznym ochoreniam predchádzať alebo ich včas a spoľahlivo liečiť.

K hlavným príčinám získanej straty zraku patria očné ochorenia ako sivý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm), defekty sietnice alebo rohovky, dokonca aj refrakčné poruchy a ďalśie postihnutia.

Najčastejšími príčinami slepoty z postihnutia sietnice býva vekom podmienená degenerácia makuly a poškodenie sietnice spôsobené cukrovkou zvané diabetická retinopatia. Diabetická retinopatia je označenie patologických zmien sietnice a ciev sietnice, ktoré vznikajú ako dôsledok celkového postihnutia ciev pri cukrovke a môže vyústiť až do úplnej slepoty. Vekom podmienená degenerácia makuly postihuje strednú časť sietnice tzv. žltú škvrnu a spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia. Degenerácia makuly je degeneratívne a nevyliečiteľné očné ochorenie, ale čím skôr je diagnostikovaná, tým väčšia je nádej na stabilizáciu ďalšieho nezhoršovania zraku.

Často býva poškodená aj rohovka oka, ktorá je najviac vystavená vonkajším vplyvom (mechanickým poškodeniam, prípadne infekciám). Nebezpečné sú úrazy oka postihujúce oko samotné, ale aj úrazy týlneho laloku mozgu, ktoré môžu aj pri neporušených očiach a optických nervoch spôsobiť slepotu.

U niektorých osôb sa z dosiaľ neobjasnených príčin objavuje vrodená nočná slepota. Zrakový orgán je u nich uspôsobený tak, že v tme vôbec nevidia. Nočná slepota sa niekedy prejavuje u krátkozrakých ľudí, ktorí sa na tmu adaptujú pomalšie. Ľudia s albinizmom často trpia postihnutím zraku v takom rozsahu, že mnohí sú prakticky slepí. Jedinci postihnutí slepotou používajú na uľahčenie pohybu bielu palicu alebo vodiace psy.

Príčiny vzniku slepoty

slepotaSlepotu môžeme z fyziologického hľadiska definovať ako stav nedostatku zraku. Definícia, ako je aplikovaná na ľudí týmto slovom legálne klasifikovaných je však komplexnejšia. Úplná slepota je trvalá a úplná strata zraku, kedy postihnutý nemôže vôbec vnímať svetlo. Ako praktická slepota sa označuje podstatné zníženie zrakových funkcií.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...