Faktory ovplyvňujúce výšku vnútroočného tlaku

faktory ocny tlakOčný tlak je závislý na rovnováhe medzi odtokom a tvorbou vnútroočnej tekutiny. Za normálny vnútroočný tlak je považovaný tlak v oku, ktorý nespôsobuje poškodenie zrakového nervu a zachovává integritu očného prostredia. Vyššie hodnoty vnútroočného tlaku, môžu indikovať glaukomové ochorenie a nižšie naopak môžu viesť napríklad k deformácii očnej gule. Na tieto hodnoty vnútroočného tlaku pôsobí veľké množstvo faktorov.

Vek - Mnoho doterajších svetových štúdií preukázalo súvislosť medzi nárastom hodnôt vnútroočného tlaku a vekom. Ako jednu z príčin tohto zvýšenia sú brány zvýšení krevního tlaku, tepu srdce a obezity.

Pohlavie - Ani v dnešnej dobe nie je celkom preukázané, že pohlavie má vplyv na hodnoty vnútroočného tlaku, ale pri mnohých výskumoch bol dosiahnutý záver, že ženy majú častejšie vyšší vnútroočný tlak ako muži.

Rasa - Celosvetovo majú ľudia čiernej rasy všeobecne vyššie hodnoty očného tlaku než bielej. Nie je celkom jasné, či tieto rozdiely vychádzajú z genetiky, alebo či je príčinou zmena životného prostredia.

Zmena očného tlaku počas dňa - Dôležité je sledovanie veľkosť zmien VOT počas dňa. Čím väčšie výchylky tlaku, tým je riziko vzniku poškodenia na terči zrakového nervu pravdepodobnejšie. Očný tlak kolíše počas celého dňa. Za normálne výchylky očného tlaku sú považované hodnoty vychýlenia maximálne o 8 mmHg. Najvyššie hodnoty vnútroočného tlaku sú v ranných hodnotách. Toto kolísanie je dávané do súvislosti s kolísaním hormónov. Napríklad pacienti s glaukomom majú naopak najvyššie hodnoty očného tlaku v poobednajších a večerných hodinách. Preto je potrebné merať tzv. dennú krivku tlaku, kedy sa robí najmenej 12 meraní v priebehu celého dňa.

Zmena očného tlaku počas roku – Očný tlak sa dokonca mení aj v závislosti na ročnom období. Mierne sa zvyšuje v zimnom období, čo je spôsobené atmosférickým tlakom a ďalšími faktormi ako je napríklad svetlo.

Kardiovaskulárne faktory – Po mnohých rokoch výskumov sa preukázala súvislosť medzi vnútroočným tlakom a krvným tlakom. Keď sa zvýši krvný tlak, o niečo málo sa zvýši aj vnútroočný.

Cvičenie, námaha - Namáhavým cvičením sa môže prechodne znížiť očný tlak. Toto je dané acidózou a zmenou osmolarity.

Hranie na dychové nástroje – Keď hrá hráč na nástroj dlho alebo keď má nástroj, ktorý kladie veľký odpor pri samotnom hraní, dochádza ku zvýšeniu očného tlaku. Bolo preukázané, že u takýchto pacientov dochádza častejšie ku zmenám na terči zrakového nervu.

Životní styl - Nárast vnútroočného tlaku môže vyvolať zvýšený body mass index, konzumácia alkoholu a fajčenie väčšieho množstva cigaret.

Väčšia centrálna hrúbka rohovkyHodnoty očného tlaku môžu byť značne ovplyvnené centrálnou hrúbkou rohovky. Tenšia rohovka môže ovplyvniť výšku očného tlaku jeho znížením a hrubšia naopak zvýšením. Centrálna hrúbka rohovky sa tiež stáva dôležitým faktorom u pacientov s očnou hypertenziou, keďže majú menšiu hrúbku rohovky, môže ľahšie dôjsť k progresii zeleného zákalu otvoreného uhla. Doposiaľ nebolo presne zistené, ako túto progresiu presne ovplyvňuje. Len malý počet pacientov s očnou hypertenziou prechádza na glaukom s otvoreným uhlom a mnoho pacientov s očnou hypertenziou môže mať len silnejšiu rohovku a tým aj nadhodnotený očný tlak.

Výška vnútroočného tlaku môže byť ovplyvnená tiež rôznymi látkami. Napríklad anestetiká a marihuana v malých dávkach VOT znižujú, kofeín, tabak, anestézia ketamínom a kortikosteroidy ho naopak zvyšujú. Vplyv na očný tlak má tiež poloha tela. Pri ležaní sa môže vnútroočný tlak zvýšiť až o 6 mmHg.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...