Oko

modre-oko-duhovkaĽudské oko je veľmi zložitý a dokonalý systém tvorený množstvom častí, ktoré musia dokonale spolupracovať. Oko je považované za najdôležitejší zmyslový orgán a umožňuje nám dokonalé videnie vizuálnych obrazov. Pomocou zraku vníma človek až 80% všetkých informácií zo svojho okolia.Táto schopnosť ale vyžaduje úzke prepojenie ľudského oka s mozgovou kôrou. Stačí menšie poškodenie oka alebo malé poškodenie ktorejkoľvek z jednotlivých častí oka a to môže viesť k zhoršenému videniu.

Súvisiace odkazy

Odporúčané odkazy

Najnovšie články

Meranie výšky vnútroočného tlaku
Sledovanie vnútroočného tlaku hrá veľkú rolu u pacientov s glaukómom (zeleným zákalom) a inými očnými chorobami ale tiež ako prevencia...
Faktory ovplyvňujúce výšku vnútroočného tlaku
Očný tlak je závislý na rovnováhe medzi odtokom a tvorbou vnútroočnej tekutiny. Za normálny vnútroočný tlak je považovaný tlak v oku,...
Ako pracuje ľudské oko
K dokonalému zrakovému vnímaniu sú potrebné jednotlivé časti ľudského oka tvoriace jeho optický systém. Jedná sa o rohovku, komorovú...
Slzy a slzný film
Jednou zo základných podmienok normálnej činnosti oka je primerané zvlhčovanie povrchu oka slzami. Nedochádza pri tom ani k hromadeniu sĺz...
Farba očí
Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje paleta ďalších farieb, ktoré sú...

Oko sa skladá z očnej gule a prídavných orgánov. Medzi jednotlivé časti oka patria rohovka, spojovka, očné bielko, šošovka, sklovec, dúhovka, sietnica, komorová tekutina a mnoho ďalších ako je očnica, okohybné svaly, predná a zadná očná komora, komorový uhol, vráskovcové (ciliárne) teleso, cievovka a zrakový nerv. Očnica predstavuje kostenú schránku, v ktorej je oko uložené a jej hlavnou funkciou je ochrana očnej gule. Časti oka, ktoré tvoria jeho optický systém (rohovka, komorová tekutina, šošovka, sklovec) sú dôležité pre dokonalé zrakové vnímanie.

Optický systém ľudského oka sústreďuje lúče tak, aby bolo ich ohnisko na sietnici. V prípade poruchy niektorých častí dráhy svetelného vnemu dochádza k zhoršeniu, skresleniu alebo úplnej strate videnia. Pri sebemenšej poruche alebo nedokonalosti optického systému sa na sietnici nevytvorí ostrý obraz a výsledkom toho sú refrakčné poruchy (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus) a ďalšie.

Množstvo svetla, ktoré vstupuje do oka, je riadené dúhovkou. Nachádza sa medzi rohovkou a šošovkou. Uprostred dúhovky je zornička, ktorá sa v závislosti na intenzite osvetlenia sťahuje alebo rozťahuje a tým reguluje vstup paprskov do oka. Okohybné svaly zabezpečujú pohyby samotného oka a vďaka ním môžeme meniť smer pohľadu. Na okraji viečok sa nachádzajú mazové žľazy, ktoré tvoria časť slzného filmu. Sietnica obsahuje fotoreceptory.

K vytvoreniu ostrého obrazu je dôležitá aj transparentnosť optického prostredia, hustota a zapojenie fotoreceptorov v danom mieste sietnice, nepoškodená zraková dráha a zrakové centrá a mnoho ďalších pomocných zariadení. Tie v dokonalej súhre zabezpečujú akomodáciu, konvergenciu, reguláciu osvitu a ochranu oka.

Jednotlivé časti ľudského oka

Oko je zložené z mnohých častí. Očná rohovka je elastická, najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Vzhľadom na svoju optickú mohutnosť je najdôležitejšou zložkou optického systému oka a podieľa sa najväčšou mierou na kvalitnom videní.

Očná spojovka (spojivka) je sliznica, ktorá vystiela priestor medzi viečkami, očnou guľou a očnou dutinou. Okrem viečok je druhou ochrannou bariérou pred vniknutím choroboplodných a cudzích zárodkov. Očné bielko sa stará o stabilitu očnej gule.

Predná a zadná očná komora - predná komora je priestor medzi rohovkou a dúhovkou resp. šošovkou, zadná komora je priestor medzi dúhovku a sklovcom. Komorový uhol je tvorený rohovkou a dúhovkou. Šošovka je okrem rohovky zodpovedná za spájanie svetelných lúčov a ich ostré zobrazenie na sietnici, čo sa nazýva akomodácia.

Sklovec vypĺňa 2/3 očnej gule, má gelovitú konzistenciu a je spoluzodpovedný za zachovanie formy oka, hlavne pri poraneniach očnej gule. Dúhovka reguluje dopadanie svetla v zmysle oslepenia, má centrálny, okrúhly, pohyblivý otvor - pupilu, ktorá sa môže pomocou dvoch svalov zužovať alebo rozširovať.

Vráskovcové (ciliárne) teleso umožňuje zmenu formy očnej šošovky a produkuje komorový mok. Cievovka je strednou vrstvou steny očnej gule, skladá sa prevažne z ciev a stará sa o výživu vonkajšej sietnice. Sietnica tvorí vnútornú vrstvu oka, zachytáva obraz a zrakovým nervom ho posiela do zrakových centier v mozgu. Sú v nej uložené fotoreceptory, ktoré prijímaním svetelných a farebných podnetov umožňujú videnie.

Zrakový nerv - otvorom v sietnici vystupujú nervové vlákna vo zväzkoch a spájajú sa do zrakového nervu, ktorý vyústi do mozgu. Očnica má niekoľko otvorov vzadu a naspodku, ktorými vedú nervy a cievy. Očná guľa vypĺňa približne 1/5 očnice, zvyšok je vyplnený tukovým a väzivovým tkanivom, svalmi, nervami a cievami.

Okohybné svaly - existujú dva priame a dva šikmé okohybné svaly a sú zodpovedné za pohyb vo všetkých smeroch pohľadu. Horné a dolné viečko sú dva pohyblivé očné záhyby. Ich najdôležitejšou úlohou je ochrana očnej gule, reflexne sa zatvárajú pri vniknutí cudzieho telesa a pri silnom oslepení svetlom. Viečka sa okrem toho pravidelným a mimovoľným žmurkaním starajú o rovnomerné rozdelenie slzného filmu na rohovke. Na okraji viečok sa nachádzajú mazové žľazy, ktoré tvoria časť slzného filmu.

Meranie výšky vnútroočného tlaku

meranie-ocneho-tlakuSledovanie vnútroočného tlaku hrá veľkú rolu u pacientov s glaukómom (zeleným zákalom) a inými očnými chorobami ale tiež ako prevencia pred vznikom ochorenia. Výška očného tlaku je ovplyvňovaná prítokom a odtokom vnútroočnej tekutiny. V normálnom stave je produkcia a odtok v rovnováhe. Pri zmene tejto rovnováhy dochádza k štrukturálnym zmenám oka a optického prostredia. Pri zvýšení vnútroočného tlaku vzniká glaukóm (toto ochorenie môže viesť k trvalej slepote a preto je veľmi dôležité presné meranie vnútroočného tlaku) a naopak pri znížení vnútroočného tlaku dochádza napríklad k deformácii očnej gule.

Oči a počítač

pocitac-bolestiPokiaľ máte prácu, kde musíte veľmi dlhú dobu stráviť za počítačom, určite sa vám už niekedy stalo, že po určitom čase vás začínajú bolieť oči, hlava, krk a chrbtica. Začínate byť veľmi unavený a boli by ste už najradšej doma. Tieto symptómy pociťuje väčšina ľúdí, ktorý dlhodobo pracujú s počítačom. Otázka znie, či počítač naše oči naozaj ničí alebo sa týmto problémom dá predchádzať?

Faktory ovplyvňujúce výšku vnútroočného tlaku

faktory ocny tlakOčný tlak je závislý na rovnováhe medzi odtokom a tvorbou vnútroočnej tekutiny. Za normálny vnútroočný tlak je považovaný tlak v oku, ktorý nespôsobuje poškodenie zrakového nervu a zachovává integritu očného prostredia. Vyššie hodnoty vnútroočného tlaku, môžu indikovať glaukomové ochorenie a nižšie naopak môžu viesť napríklad k deformácii očnej gule. Na tieto hodnoty vnútroočného tlaku pôsobí veľké množstvo faktorov.

Dúhovka

modre-oko-duhovkaDúhovka tvorí najviac dopredu vysunutú časť prostrednej vrstvy očnej steny. Má tvar medzikružia s centrálne uloženým otvorom zvaným zrenica. Vonkajší okraj dúhovky prechádza v riasnaté teliesko, vnútorný okraj ohraničuje kruhovitý otvor zrenice. Zrenica nie je umiestnená presne centrálne, ale je posunutá mierne mediálne. Oddeľuje čiastočne prednú a zadnú komoru očnej gule.

Ako pracuje ľudské oko

oko-analyzaK dokonalému zrakovému vnímaniu sú potrebné jednotlivé časti ľudského oka tvoriace jeho optický systém. Jedná sa o rohovku, komorovú tekutinu, šošovku a sklovec. Optický systém sústreďuje lúče svetla tak, aby sa ich ohnisko vytvorilo na sietnici. V prípade poruchy niektorých častí dráhy svetelného vnemu dochádza k zhoršeniu, skresleniu alebo úplnej strate videnia. Vplyvom porúch sa na sietnici nevytvorí ostrý obraz a vznikajú refrakčné vady, ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a ďalšie.

Rohovka

rohovkaRohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má tvar horizontálne uloženej elipsy, ktorá sa smerom dopredu vyklenuje a zaberá asi 20% povrchu očnej gule. Je bezfarebná, úplne priehľadná a bezcievna. Predstavuje mechanickú a chemicky nepriepustnú bariéru medzi vnútrom a vonkajším prostredím spolu so spojivkou, sklérou a slzným filmom. Z vonku hraničí so vzduchom a smerom dnu je v kontakte s komorovou tekutinou. Rohovka, vzhľadom na svoju optickú mohutnosť je najdôležitejšou zložkou optického systému oka a najväčšou mierou sa podieľa na kvalitnom videní.

Slzy a slzný film

slzyJednou zo základných podmienok normálnej činnosti oka je primerané zvlhčovanie povrchu oka slzami. Nedochádza pri tom ani k hromadeniu sĺz alebo ich stekaniu na tvár. Slzy môžeme jednoducho definovať ako tekutinu, ktorá vyteká z našich očí, keď plačeme alebo keď naše oči „slzia“ – napríklad pri podráždení. Sú kvapalným produktom slzných, hlienových a tukových žliaz. V prípade, že dôjde k podráždeniu predného segmentu oka alebo k emočnému vzrušeniu, produkcia sĺz sa až niekoľkonásobne zvyšuje.

Sietnica

oko-sietnicaSietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej gule až k pupilárnemu okraju dúhovky. Svojou vonkajšou plochou nasadá na prostrednú vrstvu očnej steny a na jej vnútornú plochu sa prikladá sklovec. Sietnica funguje ako film vo fotoaparáte. Zachytáva obraz a zrakovým nervom ho posiela do zrakových centier v mozgu.

Farba očí

Modré okoHnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje paleta ďalších farieb, ktoré sú určitou kombináciou už spomínaných farieb. Mnoho ľudí sa rodí s ťažko opísateľnými šedými očami, ktoré sa počas vývoja menia na modrú či hnedú farbu. Koľko však v skutočnosti naozaj o farbe očí vieme?

Refrakčné poruchy oka

Refrakčné, čiže očné vady - poruchy sú sprevádzané zníženým, nepresným, alebo zahmleným videním. Medzi najčastejšie patrí ďalekozrakosť (hypermetropia), krátkozrakosť (myopia) a astigmatizmus. Všetky majú jedno spoločné – dajú sa korigovať nosením dioptrických skiel, alebo kontaktných šošoviek.

Kruhy pod očami

kruhy-pod-ocamiO tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ako ich pomocou mejkapu dokonale zakryť. Väčšinou sa uspokojíme s vysvetlením, že sme sa nevyspali dostatočne a tým tento problém zmažeme zo sveta. Lenže si treba uvedomiť, že kruhy alebo opuchy pod očami môžu signalizovať napríklad aj niečo vážnejšie.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...