Očné chyby a refrakčné poruchy

skusobne-okuliare-a-optotypV prvom rade je potrebné povedať, že očné chyby, alebo ináč refrakčné poruchy nie sú ochorením. Môžeme ich definovať ako nedokonalosti optického systému, ktoré majú za následok zníženie zrakovej ostrosti a takmer vždy ich je možné korigovať optickými pomôckami ako okuliare, kontaktné šošovky, poprípade chirurgicky, predovśetkým laserovými operáciami. Aspoň minimálnu refrakćnú chybu je možné nájsť takmer u každého z nás, ale len u určitého percenta ľudí je potrebné nejakú očnú chybu korigovať.

Súvisiace odkazy

Odporúčané odkazy

Najnovšie články

Korekcia presbyopie
Korekcia presbyopie musí byť riešená individuálne. Množstvo akomodácie sa u každého človeka, ale aj u každého oka môže líšiť. Preto,...
Rozdelenie hypermetropie - ďalekozrakosti
Hypermetropiu (ďalekozrakosť - hyperopiu) delíme podľa príčiny vzniku, teda podľa pôvodu alebo z hľadiska vzťahu k emetropii, na osovú a...
Korekcia ďalekozrakosti
Ďalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) môžeme korigovať okuliarmi, kontaktnými šošovkami a v súčasnosti stále viac využívanými...
Príčiny vzniku ďalekozrakosti
Ďalekozrakosť (hypermetropia, hyperopia) sa väčšinou vyskytuje už pri narodení. Jej príčiny vzniku podobne ako príčiny vzniku myopie...
Príznaky a prejavy hypermetropie - ďalekozrakosti
Hypermetropické oko má tendenciu neustále dokonale akomodovať. Nízky stupeň tejto poruchy obyčajne prebieha v detskom a mladším veku...

Problémy so zrakom alebo zhoršené videnie v dôsledku refrakčnej poruchy môže spôsobovať množstvo faktorov ako napr. vek, vrodené očné chyby, rôzne ochorenia a nie len ochorenia očí, alergie, úrazy a mnohé iné. Očné refrakčné poruchy sú sprevádzané zníženým, nepresným, alebo zahmleným videním do diaľky, blízka alebo na obe vzdialenosti. Môžeme ich rozdeliť na veľké a malé.  Príčinou problémov však často krát nie je samotná refrakčná porucha, ale skôr úsilie spojené s jej korekciou.

Refrakčné poruchy a to aj keď nie sú korigované zvyčajne nemajú za následok ďalšie zhoršovanie videnia, poprípade vznik ochorenia. Avšak snaha o ich ich vykorigovanie nás značne vyčerpáva a výsledkom môže byť množstvo astenopických problémov.

Očné problémy sa prejavujú pocitom tlaku, pálenia, ťažkých viečok, únavy až bolesti očí, pocitmi cudzieho telieska v oku, spojivky bývajú prekrvené a oči slzia. Viečka a ich okraje sú začervenané, podráždené, často dochádza k zápalom okrajov viečok a ľudia s týmito problémami majú ospalý vzhľad. Ďalším prejavom je netypická bolesť hlavy, ktorá je lokalizovaná do očí, hĺbky očnice, prípadne sa môže šíriť až do temena, šije alebo ramien. Neraz býva spojená s nevoľnosťou a vracaním a dokonca sa môžu prejaviť a bolesti chrbtice. Refrakčné poruchy môžu byť tiež prvým príznakom závažnej choroby a môžu pomôcť k včasnému a úspešnému liečeniu prvotnej choroby.

Preto je dobre nezanedbávať preventívne kontroly a v prípade potreby korekcie to neodkladať.

Medzi očné alebo refrakčné chyby patria ďalekozrakosť, krátkozrakosť a astigmatizmus. Môžeme sem zaradiť aj presbyopiu, ktorá síce nie je klasickou refrakčnou poruchou, keďže je ovplyvnená vekom a týka sa ľudí po štyridsiatke, kedy dochádza k stráte akomodácie a tým zhoršenému videniu predovšetkým do blízka a v niektorých prípadoch následne aj do diaľky.

U veľkých refrakčných porúch sú príznaky výraznejšie a hlavným z nich je podstatne znížená zraková ostrosť, zahmlené a nepresné videnie. Oko nie je schopné túto vadu samo vykorigovať a preto sa o to ani nesnaží.

Malú refrakčnú poruchu sme do určitej miery schopní sami vykorigovať, ale táto činnosť vedie ku svalovému a nervovému vyčerpaniu, ktoré je sprevádzané radou symptómov. Príznaky malých refrakčných porúch sú omnoho pestrejšie, môžu byť zrakové, očné alebo prídavné. Zraková ostrosť býva zachovaná. Videnie sa stáva zahmleným za zhoršených podmienok, napr. pri zlom osvetlení. Uvoľnenie napätia ciliárneho svalu vedie k rozostreniu obrazu a uvoľnenie napätia okohybných svalov vedie k dvojitému videniu. Snaha po vykorigovaní týchto anomálií vedie k poruche vzťahu medzi akomodáciou a konvergenciou.

Korekcia presbyopie

skusobne-okuliareKorekcia presbyopie musí byť riešená individuálne. Množstvo akomodácie sa u každého človeka, ale aj u každého oka môže líšiť. Preto, aby došlo k súhre akomodácie a konvergencie, je potrebné predpisovať najslabšie sklá, ktoré sú znesiteľné pri dobrom a pohodlnom videní. Pri korekcii je treba rešpektovať pracovnú vzdialenosť, na ktorú musí človek svoje videnie prispôsobiť a ktorá je v rôznych povolaniach veľmi dôležitá.

Krátkozrakosť u detí a dospelých

optotyp-a-okuliareKrátkozrakosť (myopia) je najčastejšia refrakčná chyba, pri ktorej sa lúče prichádzajúce do oka z diaľky lámu pred sietnicou a na sietnici vzniká neostrý obraz. Tento špecifický jav môže nastať:

Rozdelenie hypermetropie - ďalekozrakosti

skusobne-okuliare-a-optotypHypermetropiu (ďalekozrakosť - hyperopiu) delíme podľa príčiny vzniku, teda podľa pôvodu alebo z hľadiska vzťahu k emetropii, na osovú a systémovu.

Krátkozrakosť - trochu iný svet

dieta-s-okuliarmi-a-knizkamiVžiť sa do situácie krátkozrakého a pochopiť jeho problémy nie je jednoduché. Mnohokrát ani pre skúseného očného lekára alebo optometristu. Každý krátkozraký si určite dobre zapamätal chvíľu, keď zistil, že nevidí do diaľky tak dobre ako jeho rovesníci. Toto zistenie ho sprevádza po celý život. Ten sa potom viac alebo menej, v závislosti na stupni krátkozrakosti (myopie), odlišuje od života tých, ktorý netrpia touto refrakčnou chybou. Tejto situácii sa treba prispôsobovať každý deň, po celý život. Môže to prinášať stres, zvýšené finančné náklady na život (okuliare, kontaktné šošovky), neschopnosť rovnocenného uplatnenia sa v celej škále povolaní, niekedy i predčasnú invaliditu či nesúlad v osobnom živote.

Korekcia ďalekozrakosti

okuliare-alebo-sosovkyĎalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) môžeme korigovať okuliarmi, kontaktnými šošovkami a v súčasnosti stále viac využívanými chirurgickými zákrokmi, aj keď stále nedosahujú také veľké číslo v porovnaní s chirurgickým riešením myopie.

Nočná myopia

nocna-myopiaPríčina nočnej myopie nie je zatiaľ celkom známa. Na jej vzniku sa podieľa sférická aberácia (vďaka širokej zornici v tme), chromatická aberácia (vďaka veľkému podielu krátkovlnnej modrozelenej časti spektra pri zatmení ) a psychické príčiny – prehnaná akomodácia, aby bolo kompenzované neostré videnie.

Príčiny vzniku ďalekozrakosti

vysetrenie-zraku-optotypĎalekozrakosť (hypermetropia, hyperopia) sa väčšinou vyskytuje už pri narodení. Jej príčiny vzniku podobne ako príčiny vzniku myopie (krátkozrakosti) zatiaľ nie sú doposiaľ presne zistené a popísané. Dedičné dispozície sú s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedné za mnohé prípady refrakčných porúch, kam zaraďujeme aj ďalekozrakosť. Je však tiež pravda, že mnoho ľudí trpí určitým stupňom ďalekozrakosti bez toho, aby k tomu mali genetické predpoklady.

Prejavy presbyopie

dedo-s-presbyopiouPresbyopia je porucha spôsobená fyziologickým starnutím vnútroočnej šošovky. Tá postupne znižuje svoju plasticitu a elasticitu, zväčšuje a zhutňuje sa jej jadro, sklerotizujú šošovkové vlákna, šošovke pribúda na objeme a tým dochádza k pozvolnému poklesu akomodačného výkonu, ktorý je ireverzibilný.

Príznaky a prejavy hypermetropie - ďalekozrakosti

unavene-ociHypermetropické oko má tendenciu neustále dokonale akomodovať. Nízky stupeň tejto poruchy obyčajne prebieha v detskom a mladším veku nepozorovane, a to vďaka ich veľkej akomodačnej šírke. Majú dostatočne veľkú akomodačnú rezervu a svoju poruchu korigujú vlastným akomodačným úsilím. Jednoducho povedané, oko si pomôže samo bez toho, aby bolo nutné použiť korekčnú pomôcku.

Čo je to ďalekozrakosť (hypermetropia)?

Nevidím do blízkaĎalekozrakosť (hyperopia, hypermetropia) je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje tým, že vzdialené objekty vidíte bez problémov, ale máte problém zaostriť na bližšie predmety. Lúče svetla dopadajúce na rohovku oka tvoria ohnisko za sietnicou. Ďalekozrakosť sa tiež odborne nazýva hypermetropia alebo hyperopia. Spôsobuje, že musíte vyvíjať zvýšené úsilie pre zaostrenie na diaľku a predovšetkým na bližšie predmety. Deti, ktoré sú ďalekozraké môžu mať problémy pri čítaní.

Korekcia astigmatizmu

okuliare-a-sosovkyAstigmatizmus korigujeme cylindrickými a torickými korektívnymi členmi, ktorými sa vstupujúce rovnobežné svetelné lúče lomia tak, aby sa obe vytvorené ohniskové línie astigmatického oka k sebea natoľko priblížili, až sa stanú totožné. Dochádza tak k odstráneniu ohniskového intervalu, ktorý je prítomný u nekorigovaného astigmatického oka. Ľudia s astigmatizmom majú niekoľko možností, s ktorými znovu môžu získať ostré videnie: okuliare, kontaktné šošovky alebo chirurgické operácie.

Krátkozrakosť - myopia

okuliare-kratkozrakostKrátkozrakosť sa prejavuje tým, že blízke objekty vidíte bez problémov, ale čítanie písma na tabuli či ukazovateľoch na ceste Vám robí problémy. Váš očný odborník môže túto vadu nazývať "myopia", čo pochádza z gréckeho názvu "zatvorené oči". Toto označenie vyplýva z jedného z príznakov krátkozrakosti. Tým je privieranie očí pri pohľade do diaľky.

Príčiny vzniku myopie - krátkozrakosti

okuliare-do-dialkyExistuje veľa starších a novších teórií, ktoré sa snažia objasniť príčiny vzniku krátkozrakosti (myopie). Napriek značnému vedeckému úsiliu sa dodnes nepodarilo stopercentne nájsť presnú príčinu. Do popredia sa kladú rôzne faktory, ako disproporcie vývoja a rastu oka, či menejcennosti očných tkanív, hlavne bielka, infekčné ochorenia, zlá výživa, nadmerná záťaž očí, zlé osvetlenie, ale najmä dedičnosť. Iste to nie je výpočet všetkých možných príčin v súvislosti so vznikom krátkozrakosti.

Astigmatizmus oka

astigmatizmus-1Ak máte skreslený alebo zahmlený obraz na ľubovoľnú vzdialenosť, môže sa tým u vás prejavovať astigmatizmus oka. Aj v prípade, že vaše videnie je celkom ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu alebo podráždenie očí, môže to byť známka slabého astigmatizmu. Prítomnosť astigmatizmu overí očná prehliadka, vrátane testu videnia na blízko aj do diaľky.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...